Object structure

Title:

Widzialne i niewidzialne w sztuce słowa

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2009)

Creator:

Balcerzan, Edward

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Subject and Keywords:

visualisation ; communication ; visible ; invisible

References:

1. E. Balcerzan, Przez znaki. Granice autonomii sztuki poetyckiej. Na materiale polskiej poezji współczesnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1972, s. 92-93. ; 2. E. Balcerzan, "Sprzecznościowa" koncepcja literackości, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2002. ; 3. A. Bednarczyk, Wizualizacja tekstu w oryginale i w przekładzie, w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze, red. B. Tokarz, Śląsk, Katowice 2002, s. 459-472. ; 4. J. Bielska-Krawczyk, Między widzialnym a niewidzialnym. Widzenie, kolor, światłocień i dzieła sztuki w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Universitas, Kraków 2004. ; 5. A. Budzińska, Krajobrazy: ekwiwalencja na poziomie obrazowania w przekładzie wierszy R. S. Thomasa i T. S. Eliota, (str. 11pdf) ; 6. K. Laskowicz, Fonosfera w sztuce radiowej, "Przekazy i Opinie" 1977 nr 4 (10). ; 7. St. Lem, Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1968, s. 92. ; 8. H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, w: tegoż, Prace wybrane, red. S. Balbus, t. 3, Universitas, Kraków 1996, s. 59-60, 93-94. ; 9. M. Porębski, Czy metaforę można zobaczyć?, "Teksty" 1980 nr 6. ; 10. M. Rembowska-Płuciennik, Malarska poetyka niewidzialnego, "Teksty" 2005 nr 6. ; 11. J. Sławiński, Dzieło. Język. Tradycja, PWN, Warszawa 1974, s. 136-156. ; 12. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, przeł. R. Łużny, w: Teoria badań literackich za granicą. Antologia, wyb., wstęp i kom. S. Skwarczyńska, t. 2: Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945, cz. 3: Od formalizmu do strukturalizmu, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986, s. 10-14. ; 13. B. Tokarz, Graficzne i pojęciowe środki organizowania widzenia poetyckiego, w: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze, red. B. Tokarz, Śląsk, Katowice 2002, s. 67-83. ; 14. W. Żyrmunski, Wstęp do poetyki, przeł. J. Kulczycka i F. Siedlecki, w: Teoria badań literackich…..., s. 53-54.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

32

End page:

45

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund