Object structure
Title:

Pieśni ludowe jako dokument kontaktów Ślązaków z cudzoziemcami i obcymi krajami

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Tyrpa, Anna

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Silesia ; literature 19-20 c. ; folk songs ; folklore ; foreigners

References:

1. J. Bartmiński, O języku folkloru, Wrocław 1973.
2. J. S. Bystroń, Pieśni ludu polskiego, Kraków 1924.
3. A. Cinciała, Pieśni ludu śląskiego z okolic Cieszyna, "Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej" t. 9, Kraków 1885.
4. I. Czamańska, Wojny tureckie XII-XIII wieku w pieśniach narodowości Europy południowowschodniej i środkowej, "Napis", seria 7, 2001, s. 281-296.
5. A. Dygacz, Rozśpiewany Śląsk, Chorzów 2002.
6. A. Grybosiowa, Językowo-kulturowy wizerunek Ślązaka na tle wizerunku obu sąsiadów, w: Polszczyzna śląska. Historia i współczesność, red. B. Wyderka, Opole 1997, s. 83-90.
7. O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 43: Śląsk, opr. J. Szajbel, B. Linette, red. A. Skrukwa, E. Krzyżaniak, Wrocław 1965.
8. D. Krzyżyk, H. Synowiec, Językowa projekcja domu rodzinnego w wypowiedziach dorastających dziewcząt, w: Dom w języku i kulturze, red. G. Sawicka, Szczecin 1997, s. 109-119.
9. J. Lompa, Pieśni ludu polskiego, opr. B. Zakrzewski, Wrocław 1970.
10. A. Łysko, J. Wala, Bojszowy śpiewają, Bojszowy 1998.
11. A. Mirga, L. Mróz, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, wst. ks. J. Tischner, Warszawa 1994.
12. A. Niewiara, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI-XIX wieku, Katowice 2000.
13. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, red. J. Krzyżanowski, t. 3, Warszawa 1972.
14. J. Nowicki, Polacy i Francuzi - miłość (prawie) doskonała, z franc. tł. U. Kropiwiec, w: Narody i stereotypy, red. T. Walas, Kraków 1995, s. 165-176.
15. W. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tł. i wst. J. Japola, Lublin 1992.
16. Pieśni górnicze, wyb. i opr. A. Dygacz, Katowice 1995.
17. Pieśni katowickie, wyb. i opr. A. Dygacz, Katowice 1996.
18. Pieśni ludowe z polskiego Śląska, t. 1, wyd. J. S. Bystroń, Kraków 1934, t. 2-3, wyd. J. Ligęza, S. M. Stoiński, Kraków 1938-1939.
19. Pieśni powstańcze, wyb. i opr. A. Dygacz, Katowice 1997.
20. J. Pomorski, Punkt widzenia we współczesnej historiografii, w: Punkt widzenia w języku i w kulturze, red. J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, R. Nycz, Lublin 2004, s. 11-32.
21. J. Roger, Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku, Wrocław 1863 [wyd. fototyp.: Opole 1976, wst. P. Świerc].
22. T. Szarota, Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1996.
23. Śląskie pieśni ludowe, wyb. i opr. A. Dygacz, Katowice 1995.
24. Śląskie pieśni ludowe ze zbiorów rękopiśmiennych Stanisława Wallisa, opr. K. Turek, Katowice 2000.
25. Śpiewnik pieśni lublinieckich, wyb. i opr. A. Dygacz, Katowice 1999.
26. A. Tyrpa, Etnocentryczne widzenie obcych w polszczyźnie ludowej, w: "Studia Dialektologiczne" t. 3, red. J. Okoniowa, Kraków 2003.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

165

End page:

192

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: