Object structure
Title:

Wobec stereotypów. Stanisława Tarnowskiego relacja z podróży do Rosji

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Malinowska, Elżbieta

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

stereotype ; Tarnowski, Stanisław (1837-1917) ; travel writing 19-20 w. ; Russia

References:

1. J. Bachórz, Rosjanin, hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa, Wrocław 1991, s. 845.
2. L. Bazylow, Polacy w Petersburgu, Wrocław 1984, s. 282-355.
3. T. Bujnicki, Oczyma Galicjanina. Mickiewiczowskie i realne Wilno Stanisława Tarnowskiego (rekonesans), w: Wilno i ziemia Mickiewiczonskiej pamięci, t. 1: W kręgu spraw historycznych, red. E. Feliksiak, E. Komońska, Białystok 2000, s. 237-263.
4. S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988.
5. Z. Jabłoński, J. Zdrada, Koźmian Stanisław, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 15, Wrocław 1970, s. 61-66.
6. M. Jatowt (pseud. Jakub Gordon), Sołdat, czyli Sześć lat w Orenburgu i Uralsku, Bruksela 1864.
7. A. Juzwenko, Rosja w polskiej myśli politycznej lat 1864-1918, w: Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, t. 1: Polska i jej sąsiedzi, red. H. Zieliński, Wrocław 1975, s. 53-54.
8. J. Kamionka-Straszakowa, "Do ziemi naszej". Podróże romantyków, Kraków 1988.
9. A. Kępiński, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa-Kraków 1990, s. 10.
10. S. Kieniewicz, Kalinka Walerian, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 11, Wrocław 1964, s. 449-452.
11. E. Malinowska, Rosja i Rosjanie we wspomnieniach Maksymiliana Jatowta, w: Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... Autorzy - dzieła - czytelnicy, red. M. Piechota, J. Ryba, Katowice 2004, s. 184-199.
12. H. Markiewicz, Stanisława Tarnowskiego podróże na Kresy, w: Poszukiwanie realności. Literatura - dokument - Kresy. Prace ofiarowane Tadeuszowi Bujnickiemn, red. S. Gawliński, W. Ligęza, Kraków 2003, s. 67-74.
13. Z. Mitosek, Literatura i stereotypy, Wrocław 1974.
14. Cz. Niedzielski, O teoretyczno-literackich tradycjach prozy dokumentalnej. Podróż - pomieść - reportaż, Toruń 1965.
15. S. Tarnowski, Z wakacyj, t. I: Kijów-Moskwa-Wilno, Kraków 1888.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

193

End page:

202

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: