Object structure
Title:

Polskie "postcolonial studies"? Przypadek południowoafrykański

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Zajas, Paweł ORCID

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

postcolonialism studies ; Africa ; literature 19 c. ; imperial policy

References:

1. U. Bitterli, Die "Wilden" und die "Zivilisierten". Grundzuege einer Geistes- und Kulturgeschichte der europaeisch-ueberseeischen Begegnung, Muenchen, s. 374.
2. C. Cavanagh, Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie wpółczesntj teorii, "Teksty Drugie" 2003, nr 2-3 , s. 61.
3. J. Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, tł. E. Dżurak i in., Warszawa 2000, s. 20.
4. M. Czermiński, Szkice cywilizacji Afryki Południowej, Kraków 1890.
5. T. A. Dzwonkowski, Pamiętniki, czyli pamiątka po ojcu dla Józefy z Dzwonkowskich Komornickiej, wyd. S. i T. Komorniccy, Warszawa 1985.
6. A. Fiut, Polonizacja? Kolonizacja? w: Krainy utracone i pozyskane. Problem w literaturach Europy Środkowej, red. K. Krasucki, Katowice 2005, s. 14.
7. M. Haiman, Historia udziału Polaków w amerykańskiej wojnie domowej, Chicago 1928, s. 8.
8. S. Huigen, Beschafde en onbeschafde milden. Wetenschappelijke reisverslagen over Zuid—Afrika rond 1800, "Feit en Fictie" 2001 5(3). s. 84.
9. S. Huigen, Over de grenzen van het koloniale discours, "De Nieuwe Taalgids" 2000, 2, s. 121.
10. E. Kajdański, Michał Boym, Ambasador Państwa Środka, Warszawa 1999, s. 64.
11. P. Kowalski, Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków 2004, s. 182.
12. A. Kuczyński, Polskie opisanie świata. Studia z dziejów poznania kultur Indowych i plemiennych, t. I: Azja i Afryka, Wrocław 1994, s. 6.
13. A. Kuczyński, Wśród buszu i czarowników. Antologia polskich relacji o ludach Afryki, Wrocław 1990, s. 162.
14. J. Lelewel, Polska. Dzieje i rzeczy jej, t. 1. Poznań 1858, s. 168.
15. H. Lichtenstem, Reisen im seudlichen Afrika in den Jahren 1803, 1804, 1805 und 1806, Berlin 1811 [repr. 1967], t. 1, s. 312.
16. T. Mitchell, Egipt na wystawie świata, tł. E. Klekot, Warszawa 2001, s. 55.
17. S. Poraj-Suchecki, Wschodnim wybrzeżem Afryki. Wrażenia z podróży, Warszawa 1901.
18. M. L. Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, New York 1992.
19. E. Said, Cultuur en imperialisme, tł. L. Dorrensteyn, Amsterdam-Antwerpen 1994 [wyd. oryg.: Culture and Imperialista, New York 1993].
20. Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Warszawa 2000.
21. P. Szlanta, Opinia publiczna Królestwa Polskiego wobec wojny burskiej, "Przegląd historyczny" 2000, z. 4.
22. E. Thomson, Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm, tł. A. Sierszulska, Kraków 2000.
23. A. Toynbee, Der Gang der Weltgeschichte, Zuerich 1961, s. 409.
24. H. Van Vuuren, ’n Oorsig oor die Oos-Kaapliteratuur, http://www.upe.ac.za/afned/streekl.htm, 2000.
25. P. Zajas, Eginbard non Berfuss und junge Polen in Lande der Buren, w: Politik ferr europaisches Haus. Festschrift fuer Winfried Seeliscb, Darmstadt 2003, s. 39-47.
26. P. Zajas, Hoffnung auf das eigene Haus. Nationale Identitaet und Jugendliteratur im Suedafrikanischen Handlungsraum, "Wiener Schriften zur niederlandischen Sprache und Kultur", Wien 2003, s. 95-106.
27. P. Zajas, Młodzi żołnierze de Weta. Obraz Afryki Południowej i wojny anglo-burskiej (1899-1902) w polskiej literaturze młodzieżowej początku XX wieku. Ongepubliceerde dissertatie, Poznań 2003 [nieopublikowana praca doktorska].
28. P. Zajas, Suid-Afrika - "die hartlik bekende grond". Nasionale identiteit eu Poolse jeugliteratuur in die Suid-Afrikaanse literere ruimte, http://www.childlit.org.za/KonfT3oerZajasd.litml (2004).
29. A. Zemanek, Antoni Rehman (1840-1917). Botanik, geograf, podróżnik, w: Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. cz. 1: Biografie uczonych — Universitas Iagellonica. Liber aureus Facultatis Biologico-Geographicae. pars 1: Virorum Doctorum Vitae. red. A. Zemanek, Kraków 2000, s. 59-68.
30. A. Żukowski, W kraju złota i diamentów. Polacy w Afryce Południowej XVI-XX w., Warszawa 1994, s. 60.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

203

End page:

220

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: