Object structure
Title:

Polski zesłaniec wśród Jakutów, Japończyków i Ajnów. Świadectwa kontaktów kulturowych w pamiętnikach i wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Kijak, Aleksandra

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Sieroszewski, Wacław (1858-1945) ; exile ; Polish literature 19-20 c. ; multiculturalism ; memoirs

References:

1. Z. Kempf, Orientalizm Wacława Sieroszewskiego. Wątki japońskie, Warszawa 1982, s. 92.
2. A. Kuczyński, Syberia. 400 lat polskiej diaspory, Wrocław 1998, s. 93-105.
3. A. Lam, Wacław Sieroszewski, w: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, t. 4: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, Warszawa 1971, s. 444.
4. Z. Lech, Syberia Zachodnia - ziemia obiecana, Łzy i złoto Syberii Zachodniej, w: Z. Lech, Syberia Polską pachnąca, Warszawa 2002, s. 37-50, 51-69.
5. B. Malinowski, Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich, przedm. Cz. Znamierowski, Warszawa 2001, s. 34, 40, 54.
6. H. M. Małgowska, Sieroszewski i Syberia, Toruń 1973, s. 106.
7. W. Masiarz, Migracja chłopów polskich na Syberię w końcu XIX i na początku XX wieku, w: Syberia w historii i kulturze narodu polskiego, red. nauk. A. Kuczyński, Wrocław 1998, s. 230-242.
8. I. Matuszewski, Ewolucja powieści egzotycznej, "Tygodnik Ilustrowany" 1900, nr 44, s. 884-885.
9. J. Panasewicz, Środki wyrazu artystycznego egzotyki w twórczośc Wacława Sieroszewskiego, Bydgoszcz 1975, s. 7.
10. A. Potocki, Najmłodsi powieściopisarze polscy, "Tygodnik Ilustrowany" 1898, nr 27, s. 525.
11. W. Sieroszewski, Dwanaście lat w kraju Jakutów, w: W. Sieroszewski, Dzieła, red. A. Lam, J. Skórnicki, t. 17, Kraków 1961, s. 5.
12. W. Sieroszewski, Dwie wycieczki, Kawałek Japonii, Japonia w zarysie, w: W. Sieroszewski, Dzieła, red. A. Lam, J. Skórnicki, t. 18, Kraków 1961, s. 212-213, 305, 340.
13. W. Sieroszewski, Ingwa, w: W. Sieroszewski, Dzieła, red. A. Lam, J. Skórnicki, t. 4, Kraków 1961, s. 85-88, 137-149.
14. W. Sieroszewski, Książka na wygnaniu, w: W. Sieroszewski, Dzieła, red. A. Lam, J. Skórnicki, t. 16: Pamiętniki, Wspomnienia, Kraków 1959, s. 600.
15. W. Sieroszewski, Listy do siostry, opr. B. Kocówna, "Archiwum Literackie" t. 8: Miscellanca z pogranicza XIX i XX wieku, Wrocław 1964, s. 387-423.
16. W. Sieroszewski, Notatki z okresu pobytu na Syberii 1883-1891, rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie sygn. BN I 5251.
17. A. Sieroszewski, Słowo i czyn. Życie i twórczość Wacława Sieroszewskiego, w: Z kraju nad Leną. Związki polsko-jakuckie dawniej i dziś, red. A. Kuczyński, Wrocław 2001, s. 143.
18. W. Sieroszewski, Szkice podróżnicze. Wspomnienia, Dzieła, red. A. Lam, J. Skórnicki, t. 18, Kraków 1961.
19. W. Sieroszewski, Uchodźstwo polskie w Rosji i na Syberii (referat na kongres narodowy polski w Waszyngtonie), w: W. Sieroszewski, Dzieła, red. A. Lam, J. Skórnicki, t. 20, Kraków 1963, s. 211-227.
20. W. Sieroszewski, Wśród kosmatych ludzi, w: W. Sieroszewski, Dzieła, red. A. Lam, J. Skórnicki, t. 18, Kraków 1961, s. 221, 273, 274.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

221

End page:

229

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: