Object structure
Title:

Non-destructive examination of spearheads from the cemetery in Końskie, the Końskie District

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 26 (2013)

Creator:

Sierosławski, Artur ; Weker, Władysław

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2013

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archaeology -- journals ; history -- journals

References:

Anteins A., Damasskaâ stal, Riga 1973
Anteins A., Melnais metāls Latvijā, Riga 1976
Gąssowski J., Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, Vol. II, 1950
Hošek J., M etalografie ve službách archeologie, Praha 2003
Kolčin B. A., Černaâ metallurgiâ i metalloobrabotka v drevnej Rusi, Moskva 1953
Kurasiński T., Militaria jako element wyposażenia wczesnośredniowiecznych pochówków dziecięcych – próba interpretacji na przykładzie znalezisk z ziem polskich, „Archeologia Polski”, Vol. LIV/2, 2009
Nadolski A., Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku, Łódź 1954
Piaskowski J., Metaloznawcze badania wczesnośredniowiecznych wyrobów żelaznych na przykładzie zabytków archeologicznych z Łęczycy, Czerchowa i Buczka, „Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa”, Vol. III, 1959
Piaskowski J., Metaloznawcze badania wczesnośredniowiecznych wyrobów żelaznych i żużla z Sieradza, „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi: seria archeologiczna”, Vol. 7, 1962
Piaskowski J., Metaloznawcze badania wyrobów żelaznych, [in:] Nadolski A., Abramowicz A., Poklewski T., Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, Łódź 1959, pp. 118-120
Pleiner R., Die Technologie des Schmiedes in der Groβmährischen Kultur, „Slovenská Archeológia”, Vol. XV/1, 1967
Pleiner R., Iron in Archaeology. Early European Black-smiths, Praha 2006
Thomsen R., Metallografische Untersuchung einer wikingerzeitlichen Lanzenspitze aus Haithabu, „Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu”, Vol. 5, 1971

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

26

Start page:

41

End page:

49

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0860-0007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: