Object structure
Title:

Pośrednictwo lekturowe - czytelnicze inspiracje w eseistyce Józefa Czapskiego

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Mazur, Daria

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Tekst pol.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

literatura polska 20 w. ; Czapski, Józef (1896-1993) ; eseistyka ; lektura ; inspiracje

References:

1. A. Baglajewski, Kajety i dzienniki Józefa Czapskiego, w: Czapski i krytycy. Antologia tekstów, wyb., opr. i posł. M. Kitowska-Lysiak, M. Ujma, Lublin 1996, s. 425.
2. M. Czapska, Europa w rodzinie, wst. P. Aries, posł. K. A. Jeleński, Warszawa 1989.
3. J. Czapski, Czytając, opr. J. Zieliński, Kraków 1990.
4. J. Czapski, Dzienniki. Wsponmienia. Relacje, opr. J. Pollakówna, Kraków 1986.
5. J. Czapski, Marceli Proust, "Przegląd Współczesny" 1928, nr 1.
6. J. Czapski, Patrząc, wyb. i posł. J. Pollakówna, Kraków 1983.
7. J. Czapski, Proust contre la decheance, Lausanne 1987.
8. J. Czapski, Proust w Griazowcu, tł. T. Skórzewska, "Kultura" 1948, nr 25-36.
9. J. Czapski, Rozproszone. Teksty z lat 1925-1988, opr. P. Kądziela, Warszawa 2005.
10. J. Czapski, Swoboda tajemna, opr. A. Kaczyński, Warszawa 1991.
11. J. Czapski, Śmierć na równej drodze, "Kultura" 1960, s. 105-108.
12. J. Czapski, Świat w moich oczach, rozmowy przeprowadził P. Kloczowski, Ząbki-Paris 2001.
13. J. Czapski, Tumult i widma, Paryż 1981 (wyd. krajowe: Kraków 1997).
14. J. Czapski, Wspomnienia, "Kultura" 1953, nr 4, s. 123—126.
15. J. Czapski, Wyrwane strony, opr. J. Pollakówna, P. Kloczowski, posł. J. Pollakówna, [Paris] 1993.
16. J. Domagalski, Proust w literaturze polskiej do 1945 roku, Warszawa 1995.
17. M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, w: M. Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 116-137.
18. R. Handke, Kategoria horyzontu oczekiwań odbiorcy a wartościowanie dzieł literackich, w: Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977.
19. W. Karpiński, Portret Czapskiego, Wrocław 1996, s. 119.
20. A. Maurois, W poszukiwaniu Marcela Prousta, tł. J. Wachlowska, Warszawa 1961, s. 211.
21. D. Mazur, Józef Czapski - odkrywca wiecznej i zwichrzonej Rusi, w: Polska w Rosji - Rosja w Polsce. Dialog kultur, red. R. Paradowski, S. Ossowski, Poznań 2003, s. 103-115.
22. D. Mazur, Między Wschodem a Zachodem. Horyzonty aksjologiczne literatury europejskiej w lekturze Józefa Czapskiego, Kraków 2004.
23. A. Michnik, Czytając, "Zeszyty Literackie" 1986, z. 13.
24. J. Pollakówna, O Józefie Czapskim, w: J. Czapski, Patrząc, wyb. i posł. J. Pollakówna, Kraków 1983, s. 393.
25. J. Sławiński, O dzisiejszych normach czytania (znawcom), w: J. Sławiński, Próby teoretycznoliterackie, Warszawa 1992, s. 94-113.
26. J. Speina, Marcel Proust w Polsce. "W poszukiwaniu straconego czasu" — międzywojenna recepcja krytyczno­literacka, "Pamiętnik Literacki" R. 83: 1992, z. 2.
27. J. Tischner, Filozofia dramatu. Wprowadzenie, Paris 1990, s. 53.
28. J. Tischner, Impresje aksjologiczne, w: J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1992, s. 162-168.
29. A. Woźniak, Tradycja ruska według Aleksego Riemizowa, Lublin 1996, s. 37-53.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

301

End page:

313

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: