Object structure
Title:

W zwierciadle obcej literatury (recepcja Zbigniewa Herberta w Niemczech)

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Krasoń, Katarzyna

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Herbert, Zbigniew (1924-1998) ; German literature ; reception ; translations

References:

1. A. Alvarez, Nie walczysz to umierasz, tł. z ang. M. Heydel, "Kontrapunkt" 1999, nr 1-2.
2. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta, Wrocław 1994, s. 132.
3. K. Bartoszynski, Zagadnienia komunikacji literackiej w utworach narracyjnych, w: Problemy teorii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971, s. 128-145.
4. A. Biskupski, "Nike która się waha" i "Ognista Nike" albo o fatalizmie, "Miscellanea Łódzkie" 1993, z. 1.
5. J. Blank, Geschichte und Heilgeschichte, w: idem, Verandert Interpretation den Glauben?, Freiburg-Basel-Wien 1972, s. 11.
6. E. G. Bleisch, Dieser Pole lasst eine Hundertschaft von Engagierten hinter sich, "Munchener Merkur", 3 II 1968.
7. T. Borsche, Sprache, w: idem, Wilhelm vou Humboldt, Munchen 1990, s. 138.
8. B. Brecht, Gesammelte Werke, t. 2: Prosa, Frankfurt am Main 1967, s. 375-415.
9. L. Brogowski, Struktura konkretności i miejsca niedookreślona u Ingardena, "Teksty Drugie" 1993, nr 3 (21), s. 65.
10. K. Dedecius, Die polnische Poesie in Deutschland, w: Uberall ist Polen, Frankfurt am Main 1974, s. 99.
11. K. Dedecius, Lektion der Stille, Munchen 1959. s. 38-41.
12. K. Dedecius, Notatnik tłumacza, tł. J. Prokop, I. i E. Naganowscy, wst. J. Kwiatkowski, Warszawa 1988, s. 75.
13. K. Dedecius, O Polsce, Europie, literaturze, Wrocław 1996, s. 47.
14. K. Dedecius, Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Ein Rundblich, t. 7, Zurich 2000, s. 592.
15. K. Dedecius, Philosophie der Poesie, Poesie der Philosophie, w: Ost-West Basar, wst. M. Gr. v. Dohnhoff, Zurich 1996, s. 191- 207.
16. K. Dedecius, Polacy i Niemcy. Posłannictwo książek, Kraków 1972, s. 114.
17. K. Dedecius, Polnische Poesie des zwanzigsten Jahrhunderts, Munchen 1964, s. 131-136.
18. K. Dedecius, Uwagi o teorii i praktyce przekładu artystycznego, tł. A. Małuszyńska, w: Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia księga druga, red. S. Pollak, Wrocław 1975, s. 20.
19. K. Dedecius, Zbigniew Herbert, [w:] Poetik der Polen. Frankfurter 1 brlesnngen, Frankfurt am Main 1992, s. 80.
20. F. Erpenbeck, "Neues Deutschland" 1 XI 1949, s. 2.
21. H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tubingen 1960, s. 366.
22. M. Głowiński, O konkretyzacji, w: idem. Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977, s. 114.
23. Z. Herbert, Bericht aus einer belagerten Stadt und andere Gedichte, tł. O. J. Tauschinski, Frankfurt am Main 1985.
24. Z. Herbert, Das Land nach dem ich mich sehne. Lyrik und Prosa, tł. G. von Birkenfeld, K. Dedecius, K. Staemmler, O. J. Tauschinski, W. Tiel, wyb. i przed. M. Kruger, posł. J. Błoński, Frankfurt am Main 1987, s. 9.
25. Z. Herbert, Der gordische Knoten, tł. H. Bereska, Berlin 2001.
26. Z. Herbert, Der Tulpen bitterer Duft, tł. K. Staemmler, Frankfurt am Main 1995.
27. Z. Herbert, Ein Barbar in einem Garten, tł. W. Tiel, K. Staemmler, Frankfurt am Main 1995.
28. Z. Herbert, Gewittcr Epilog. Gedichte, tł. H. Bereska, Frankfurt am Main 1998.
29. Z. Herbert, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 1958.
30. Z. Herbert, Herr Cogitos Vermachtnis. 89 Gedichte, tł. K. Dedecius, O. J. Tauschinski, K. Staemmler, Frankfurt am Main 2000.
31. Z. Herbert, Inschrift, wyd. i tł. K. Dedecius, Frankfurt am Main 1967.
32. Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993, s. 86.
33. Z. Herbert, Mysz kościelna, w: idem, Studium przedmiotu, Warszawa 1964, s. 72.
34. Z. Herbert, Od Davida do Cezanne’a, "Twórczość" 1956, nr 8, s. 4.
35. Z. Herbert, Opfer der Konige. Zwei Essays, tł. K. Staemmler, Frankfurt am Main 1999 (wyd. 1: 1996).
36. Z. Herbert, Rovigo. Gedichte, tł. K. Staemmler, Frankfurt am Main 1995.
37. Z. Herbert, Stillleben mit Kandare. Skizzen und Apokrypheu, tł. K. Staemmler, Frankfurt am Main 1994.
38. Z. Herbert, Struna światła, Warszawa 1956, s. 73-74.
39. Z. Herbert, Uprawa filozofii, s. 51.
40. W. Hollerer, Theorie der modern Lyrik. Dokumente zur Poetik, wyd. N. Miller, H. Hartung, t. 2, Munchen 2003, s. 749.
41. J. Hummel, Najnowsza nagroda dla Zbigniewa Herberta, "Poezja" 1973, nr 12, s. 35.
42. Im Vaterland der Mythen, wyd. K. Dedecius, tł. K. Dedecius. K. Staemmler, W. Tiel, Frankfurt am Main 1973.
43. R. Ingarden, O dziele literackim. Badania z pogranicza antologii, teorii języka i filozofii literatury, tł. M. Turowicz, Warszawa 1988.
44. U. Jekutsch, Die Ubersetzung eines Klassikers: Zbigniew Herbert in deutscher und englischer Rezeption, w: Poezja polska i niemiecka w przekładach współczesnych — Polnische und deutsche Poesie in modernen Ubersetzungen, red. U. Jekutsch, A. Sulikowski, Szczecin 2002, s. 173.
45. T. Karpowicz, Kamienna muzyka, Warszawa 1958, s. 52.
46. K. Krasoń, Baśń w przekładzie (O nawiązaniach do mitu, bajki, baśni i legendy w wybranych lirykach Herberta, przełożonych przez Karla Dedeciusa), w: Barwy świata baśni, red. U. Chęcińska, Szczecin 2003, s. 150-151.
47. K. Krasoń, Liryka polska po 1956 roku w przekładach Karla Dedeciusa (na przykładzie wybranych wierszy M. Białoszewskiego i T. Różewicza), w: Dialog kultur w Nowej Europie. Historia, literatura, język , red. K. Iwan, E. Komorowska, A. Rell, J. Żywczak, Szczecin 2003, s. 59-60.
48. K. Krasoń, Sztuka aluzji literackiej w twórczości lirycznej Tymoteusza Karpowicza, Szczecin 2001, s. 86-87.
49. K. Krasoń, Świat poetycki Holderlina w przekładzie artystycznym, "Pogranicza" 2003, nr 4 (45), s. 118.
50. J. Kwiatkowski, Imiona prostoty, w: Poznawanie Herberta, wyb. wst. A. Franaszek, Kraków 1998, s. 43.
51. A. Lam, Die Dichtung Herberts aus der Sicht von Karl Dedecius, w: B. Schultze, U. K. Sauerland, Dentsch-polnische.
52. Universitatstage, Johannes Gntenberg-Universitat Mainz. Vortrage, Reden und Ansprachen eines Symposiums im November 1988, Mainz 1989, s. 43.
53. R. Lauer, Der Dichter und sein Dichter..., "Góttinger Jahrbuch" 1997, nr 45, s. 203.
54. M. R. Mayenowa, Stylizacja, w: eadem. Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, Wrocław 1978, s. 356.
55. Z. Mitosek, Literatura i stereotypy, Wrocław 1974.
56. K. Mróz, Przekład jako problem estetyczny. Przekład zjawisko osobne?, w: Między oryginałem a przekładem, red. M. Filipowicz-Rudek, J. Konieczna, M. Stoch, Kraków 1977, s. 101.
57. H. Olschowsky, Das Ahnliche und das andere, w: Polnische Literatur in der Bundesrepublik. Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und der deutschsprachigen in Polen (1945-1985), wyd. H. Kneip, H. Orłowski, red. J. Wierczimok, Darmstadt 1988, s. 41-74.
58. H. Olschowsky, Funktionswandel der Lyrik seit Mitte der funfziger Jahre, w: idem, Lyrik in Polen. Strukturen und Traditionen im 20. Jahrhundert, Literatur und Gesellschaft, Berlin (DDR) 1979, s. 186.
59. H. Olschowsky, Ideologiczne wzorce odbioru, "Teksty Drugie" 1995, nr 1, s. 60.
60. J. Poradecki, Arytmetyka współczucia. Przesłanie moralne poezji Zbigniewa Herberta, ibidem, s. 51-71.
61. A. Schaff, Stereotypy a działanie ludzkie, Warszawa 1981.
62. P. Siemiaszko, Zmienność i trwanie, O eseistyce Zbigniewa Herberta, Bydgoszcz 1996, s. 162.
63. H. Spasowska, Językowe źródła metafory na przykładzie poezji T. Karpowicza, "Litteraria" 1973, t. 5, s. 50.
64. K. Staemmler, Polen aus erster Hand. Geschichte und Gegenwart in Berichten and Dokumenten, Wurzburg 1975, s. 1.
65. G. Trakl, Grodek, cyt. za: 1000 Deutsche Gedichte und ihre Interpretationen. Von Georg Trakl bis Gottfiried Benn, wyd. M. Reich-Ranicki, t. 6, Frankfurt am Main-Leipzig 1994, s. 355.
66. Zbigniew Herbert. Poesiealbum 86, wyb. i wyd. B. Jentzsch, tł. K. Dedecius, B. Jentzsch, W. Johling, R. Kirsch, H. Olschowsky, Berlin (DDR) 1974, s. 5 -6.
67. J. Ziomek, Parodia jako problem retoryki, w: idem, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980, s. 371-372.
68. B. Żuławska, "Otrzymałem życie jak ranę". O tajemnicy zła w poezji Zbigniewa Herberta, "Prace Polonistyczne" 1990, Seria 46, s. 5-20.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

325

End page:

349

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: