Object structure
Title:

Związki twórcze Julii Hartwig z kulturą francuską

Subtitle:

Napis, Seria XI (2005)

Creator:

Telicki, Marcin

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2005

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

France ; literature ; culture ; Hartwig, Julia (1921-)

References:

1. M. Całbecki, Miasta Józefa Czechowicza. Topografia wyobraźni, Lublin 2004, s. 67 i nast.
2. B. Cendrars, W sercu świata, w: B. Cendrars, Poezje wybrane, wyb. i przedm. A. Ważyk, Warszawa 1977, s. 86.
3. M. Głowiński, Liryka Julii Hartwig, "Twórczość" 1956, nr 8, s. 158-161.
4. M. Głowiński, Od Wiktora Hugo do Aragona, "Nowa Kultura" 1957, nr 6, s. 7.
5. J. Hartwig, Cierpiący pejzaż, w: J. Hartwig, Mówiąc nie tylko do siebie. Poematy prozą, Warszawa 2003, s. 20.
6. J. Hartwig, Paryż po sześciu latach, "Nowa Kultura" 1956, nr 15, s. 2 (cz. 1): nr 29, s. 1-2 (cz. 2).
7. J. Hartwig, Posłowie, w: J. Hartwig, Mówiąc nie tylko do siebie. Poematy prozą, Warszawa 2003, s. 141.
8. J. Hartwig, Rodzaj Arki Noego, http://www.recogito.l.pl/recogito_cd/wiara3.htm).
9. J. Hartwig, Rozpoznawanie Soutine'a, : J. Hartwig, Zobaczone, Kraków 2000, s. 86.
10. J. Hartwig, Śladami Apollinaire'a, "Nowa Kultura" 1958, nr 31, s. 1.
11. J. Hartwig, W hołdzie Apollinaire'owi, w: J. Hartwig, Bez pożegnania, Warszawa 2004, s. 9.
12. J. Hartwig, Zawsze powroty. Dzienniki podróży, Warszawa 2001, s. 261-262.
13. J. Kwiatkowski, Wstęp do: G. Apollinaire, Wybór poezji, Wrocław 1075, s. LXXXVIII.
14. R. Matuszewski, [sprawozdanie w dziale Liryka i poemat], "Rocznik Literacki" 1956, s. 47.
15. J. Nowakowski, Francusko-polskie związki literackie, hasło w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, t. 2, Warszawa 2003, s. 471.
16. A. Rimbaud, List jasnowidza, w: A. Międzyrzecki, Rimbaud, Apoltinairc i inni, Warszawa 1988, s. 74.
17. Tam gdzie mogę ścigam morze J. Hartwig w rozmowie z W. Kassem, "Topos" 2004, nr 3-4 , s. 14.
18. A. Ważyk, Dziwna historia awangardy, Warszawa 1976.
19. A. Ważyk, Od Rimbauda do Eluarda, Warszawa 1973, s. 159.
20. A. Ważyk, Surrealizm. Teoria i praktyka literacka. Antologia, Warszawa 1973.
21. S. Żeromski, O wpływie literackim Francji na Polskę, www.pbi.edu.pl.

Relation:

Napis

Volume:

XI

Start page:

315

End page:

324

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: