Object structure
Title:

"Skład abo skarbiec..." Jakuba Kazimierza Haura: sylwa czy encyklopedia?

Subtitle:

Napis, Seria IV (1998)

Creator:

Partyka, Joanna

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Haur, Jakub Kazimierz (1632-1709) ; economy ; encyclopedy

References:

1. B. Chmielowski, Nowe Ateny albo akademia wszelkiej sciencyi pełna, opr. M. i J. J. Lipscy, Kraków 1966, s. 19.
2. J. K. Grabski, Regestr Xiąg moich, 1691 r., rkps Biblioteki Kórnickiej, 993, k. 185.
3. J. K. Haur, Skład abo skarbiec..., Kraków 1693, Przedmowa do czytelnika gospodarstwo kochającego, s. 2.
4. J. A. Komeński, Pisma wybrane, przeł. K. Remerowa, opr. B. Suchodolski, Wrocław 1964, s. 584.
5. J. Partyka, Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Warszawa 1995.
6. J. Partyka, "Skład albo skarbiec..." Jakuba Kazimierza Haura jako źródło do badań nad społeczeństwem staropolskim, "Odrodzenie i Reformacja w Polsce", XL 1996, s. 81-91.
7. A. Podraża, Jakub Kazimierz Haur, pisarz rolniczy z XVII wieku, Wrocław 1961.
8. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek, Warszawa 1996.
9. F. Rabelais, Gargantua i Pantagruel, przeł. T. Żeleński (Boy), t. 1, Warszawa 1955, s. 200-202.
10. K. Targosz, Polscy korespondenci Atanazego Kirchera i ich wkład w jego dzieła naukowe, "Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej" seria A: Historia Nauk Społecznych 12, Warszawa 1968.
11. C. Vasoli, Encyklopedyzm w XVII wieku, przeł. A. Aduszkiewicz, Warszawa 1989.
12. M. Zachary, Twórca-odbiorca sylw szlacheckich w XVII wieku, w: Publiczność literacka i teatralna w dawnej Polsce, pod red. H. Dziechcińskiej, Łódź 1985.

Relation:

Napis

Volume:

IV

Start page:

37

End page:

44

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: