Object structure
Title:

Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia

Subtitle:

Napis, Seria IV (1998)

Creator:

Kaliszewski, Wojciech

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1998

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

interregnum ; Polish poem - 18 c. ; political literature

References:

1. Filozofia Augusta III po śmierci (Projekt pod tytułem August III po śmierci filozof), rkps BKórn. 1137, k. 19.
2. Głos szczerego Patryoty podczas interregnum 1764 do Ojczyzny odpowiadającej, rkps BKórn. 999 s. 41.
3. Kabała litewska o królu i Korończyka odpowiedź, rkps Bibl. Jag. sygn. 4894 II, k. 35.
4. R. Kaleta, "Monitor" z roku 1763 na tle swoich czasów, w: idem, M. Klimowicz, Prekursorzy Oświecenia, Wrocław 1953, s. 5-217.
5. B. Kaniecka, Niewydane wiersze polityczne z czasów ostatniego bezkrólewia i Sejmu Czteroletniego, "Prace Polonistyczne" XXVII, 1971, s. 287.
6. W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, t. 2, Warszawa 1986, s. 176-254.
7. Lament Jey Mci Pani Hetmanowej, rkps Ossol. 316 II, k. 167.
8. Literatura barska (Antologia), opr. J. Maciejewski, Wrocław 1976 (BN I 108), s. 6.
9. J. Maciejewski, Folklor środowiskowy. Sposób jego istnienia, cechy wyodrębniające (na przykładzie "folkloru" szlacheckiego XVII i XVIII w .), w: idem, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998, s. 39-55.
10. J. Maciejewski, Z problematyki badań nad okolicznościową poezją polityczną 1763-1788, w: idem, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998, s. 24-38.
11. Na pretendentów do korony polskiej po śmierci Augusta III, rkps Sucha 81/100, Ossol. 316 II, k. 76.
12. J. Nowak-Dłużewski, Staropolska anonimowa poezja polityczna, "Życie i Myśl" 1960 nr 9-10, s. 49-60.
13. Opisanie pretendentów do korony polskiej, Rkps Ossol. 316 II k. 76-76v.
14. Prawda w Polszcze z Izraela w rozdziałach 16, rkps Ossol. 569 II, s. 331.
15. E. Rabowicz, Okolicznościowa literatura polityczna, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991, s. 338-351.
16. E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 1977, część IV, s. 673-683.
17. E. Rostworowski, Ksiądz Marek i proroctwa polityczne doby radomsko-barskiej, w: Przemiany tradycji barskiej. Studia, Kraków 1972, s. 29-57.
18. Rozmowy na Polach Elizejskich królów polskich, opr. J. Wójcicki, "Napis", seria II, 1995, s. 58-100.
19. W. Smoleński, Przewrót myślowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, Warszawa 1949, s. 30.
20. J. Staszewski, August III, Warszawa 1986, s. 42.
21. Wiersze uskarżające się na śmierć Najjaśniejszego Króla Imci Augusta III, rkps AGAD Sucha 81/100 s. 197.

Relation:

Napis

Volume:

IV

Start page:

45

End page:

55

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: