Object structure
Title:

Echa konfederacji barskiej w okolicznościowej literaturze politycznej lat 1772-1775

Subtitle:

Napis, Seria III (1997)

Creator:

Wolska, Barbara ORCID

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literature - 18 c. ; Bar Confederation (1768-1772) ; political literature

References:

1. Alarum do ratowania Ojczyzny, w: Poezja barska, wstęp i oprac. K. Kolbuszewski, Kraków 1928, BN I 108, s. 139-143.
2. E. Aleksandrowska, Józef Epifani Minasowicz, w: Pisarze polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, t. 1, Warszawa 1992, s. 197.
3. E. Aleksandrowska, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Monografia bibliograficzna, Wrocław 1959.
4. Apostrophe do Najjaśniejszego Króla Jmci Polskiego Stanisława Augusta, rkps BAN Lw. 575/III, s. 162.
5. Bibliografia literatury polskiej. Nowy Korbut, Oświecenie, t. 3 (6), Warszawa 1971, s. 140.
6. P. Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich, Wrocław 1969.
7. M. Czarnek, Do wdzięczności, z okazji mowy Jego Królewskiej Mości..., "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne", t. 8, cz. 2, s. 223-228.
8. M. Demałowicz, Portret Familii, Warszawa 1974, s. 231.
9. J. W. Gomulicki, Wstęp, w: A. Naruszewicz, Liryki wybrane, Warszawa 1964, s. 147.
10. W. Konopczyński, J. Bierzyński, w: Polski słownik biograficzny, t. 2, Kraków 1936, s. 85-87.
11. Lament Orła Polskiego, w: Poezja barska, wstęp i oprac. K. Kolbuszewski, Kraków 1928, BN I 108, s. 127-129.
12. J. Michalski, Schyłek konfederacji barskiej, Wrocław 1970, s. 45-46.
13. J. E. Minasowicz, Ody do pokoju, w: "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne", t. 5 cz. 2, s. 225-234.
14. "Monitor" 1767, nr 89.
15. E. Mottaz, Stanisław Poniatowski i Maurycy Glayre. Korespondencja dotycząca rozbiorów Polski, t. 1, Warszawa 1901, s. 55-58.
16. A. Naruszewicz, Wojna niesprawiedliwa, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne", t. 16 cz. l, s. 119-122.
17. J. Nowak-Dlużewski, Bibliografia staropolskiej okolicznościowej poezji politycznej (XVI-XVIII w.), Warszawa 1964.
18. Patriota w żółtym kontuszu, rkps B. PAN Kr. 292, s. 188-189.
19. Pierwszy rozbiór w nieznanych wierszach politycznych z lat 1772-1775, "Prace Polonistyczne", ser. XXXVI, 1980, s. 262-264.
20. Pieśń o Naj[świętszej] Maryi P[annie] Królowej Polskiej... w: B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1982, s. 89.
21. J. Platt, Łoyko, Naruszewicz i inni. Sprawa odpowiedzi potencjom zaborczym, w: Miscellanea z doby Oświecenia 4, Wrocław 1973, s. 189, Archiwum Literackie, t. XVIII.
22. Poezja barska, wstęp i oprac. K. Kolbuszewski, Kraków 1928, BN I 108.
23. Projekt nagrody rozrzucony 1775 [roku] w Warszawie, rkps B. PAN Kr. 322, poz. 121, k. 254 r.
24. Prosopophoeia Lechiae lamentantis super suo internu, w: Literatura barska (Antologia), wyd. II zup. zmien., oprac. J. Maciejewski, Wrocław 1976, BN I 108, s. 379-380.
25. E. Rabowicz, Okolicznościowa literatura polityczna, w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1977, s. 408.
26. W. Szczygielski, J. M. Lubomirski, w: Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław 1973, s. 34-38.
27. Wiersz z powinszowaniem powrotu z pięcioletniej niewolu moskiewskiej J. W. Jmci Panu Sewerynowi Rzewuskiemu, staroście dolińskiemu, a teraz hetmanowi polnemu Korony, za przybyciem Jego do Licowa od dobrego sługi Jego ofiarowany die 27 martii Anno d. 1774, w: B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1982, s. 61.
28. W. Włoch, Polska elegia patriotyczna w epoce rozbiorów, Kraków 1916, s. 7—8, s. 100—102.
29. B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1982, s. 40.
30. B. Wolska, [rec. z:] Pisarze polskiego Oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, t. 1, Warszawa 1992, s. 197, "Pamiętnik Literacki" 1994, z. 3, s. 214.

Relation:

Napis

Volume:

III

Start page:

83

End page:

99

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: