Object structure
Title:

Żale, sny i smutki — o poezji patriotycznej 1795 roku

Subtitle:

Napis, Seria III (1997)

Creator:

Rejman, Zofia

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polish literature - 18 c. ; patriotism ; occasional literature

References:

1. A. J. Czartoryski, Bard polski 1795, opr. J. Kallenbach, Brody 1912.
2. Elegia, w: Słownik literatury polskiego Oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław 1991.
3. K. M. Górski, Biblioman, Kraków 1896, s. 25.
4. M. Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, Warszawa 1991.
5. H. Kołłątaj, Moje smutki podczas długiej niewoli w Josefstadzie. Smutek I. Dnia 10 października 1795, w: P. Żbikowski, Poezje więzienne Hugona Kołłątaja. Studia i teksty, Warszawa 1993.
6. T. Kostkiewiczowa, "Gdzie lud rzekł: chcę być wolnym". Główne motywy słowne poezji patriotycznej, w: eadem, Horyzonty wyobraźni. O języku poezji czasów Oświecenia, Warszawa 1984.
7. C. L. Lewis, Odrzucony obraz, tł. W. Ostrowski, Warszawa 1986.
8. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, tł. K. Romaniuk, Poznań 1989.
9. J. Morelowski, Tren II, w: idem, Wiersze, opr. E. Aleksandrowska, Wrocław 1983.
10. J. Morelowski, Tren IV. Do dziejów polskich, w: idem, Wiersze, opr. E. Aleksandrowska, Wrocław 1983.
11. J. Morelowski, Tren VI. Do matek polskich, w: idem, Wiersze, opr. E. Aleksandrowska, Wrocław 1983.
12. J. Morelowski, Tren X, w: idem, Wiersze, opr. E. Aleksandrowska, Wrocław 1983.
13. J. Morelowski, Tren XIII. Do Boga, w: idem, Wiersze, opr. E. Aleksandrowska, Wrocław 1983.
14. J. Morelowski, Wiersze, opr. E. Aleksandrowska, Wrocław 1983, s. 54-57.
15. J. U. Niemcewicz, Elegia I, w: idem, J. U. Niemcewicz, Smutki... w więzieniu moskiewskim pisane do przyjaciela..., opr. L. Kamykowski, Lublin 1932.
16. J. U. Niemcewicz, Elegia II, w: idem, J. U. Niemcewicz, Smutki... w więzieniu moskiewskim pisane do przyjaciela..., opr. L. Kamykowski, Lublin 1932.
17. Owidego Nazona wiersze na wygnaniu pisane, to jest Rzeczy smutne, Klątwa na Ibisa, Listy z Pontu, tł. T. I. Przybylski, Kraków 1802.
18. S. Stabryła, Owidiusz. Świat poetycki, Wrocław 1989.
19. S. Tarnowski, Rozprawy i sprawozdania, Kraków l895, t. 1.
20. Treny nad upadkiem ojczyzny 1768 roku napisane, w: Literatura barska (Antologia), opr. J. Maciejewski, Wrocław 1976 (BN I 108).
21. Treny upadku Polski, w: W. Włoch, Polska elegia patriotyczna epoki rozbiorów, Kraków 1916.
22. P. Żbikowski, Kiedy rozpacz staje się rzeczywistością. Uwagi o poemacie A. J. Czartoryskiego "Bard polski", "Pamiętnik Literacki" 1987, z. 3.

Relation:

Napis

Volume:

III

Start page:

101

End page:

113

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: