Object structure
Title:

Korespondencja Adama Mickiewicza z Joachimem Lelewelem

Subtitle:

Napis, Seria III (1997)

Creator:

Szelwach, Grzegorz

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam (1798-1855) ; Lelewel, Joachim (1786-1861) ; Polish literature - 19 c. ; letters

References:

1. Bibliografia Literatury Polskiej "Nowy Korbut", t. 9, s. 129-130.
2. B. Galster, Paralele romantyczne. Polsko-rosyjskie powinowactwa literackie, Warszawa 1987.
3. K. Górski, Mickiewicz-Lelewel, Toruń 1986, s. 10.
4. S. Kieniewicz, Samotnik brukselski. Opowieść o Joachimie Lelewelu, Warszawa 1964, s. 11.
5. G. Korbut, O utworach Mickiewicza pośmiertnych, "Głos" 1898, nr 35, s. 1249.
6. Kroniki życia i twórczości Adama Mickiewicza, 1. 1798-1824, oprac. M. Dernałowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Warszawa 1957, s. 357-358.
7. J. Lelewel, list do Adama Mickiewicza, XI 1818, w: Korespondencja Adama Mickiewicza, t. III, Paryż 1876, s. 277.
8. J. Lelewel, list do Adama Mickiewicza, 5 II 1829, "Echo Polskie", Moskwa 1916, nr 41, s. 20.
9. J. Lelewel, list do do Piotra Kopczyńskiego w Paryżu, Bruksela, 1 VIII 1843, w: Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wyd. i wst. H. Więckowska, t. III: 1842-1848, Kraków 1952, s. 57.
10. J. Maciejewski, O "Dziadach", w: idem, Trzy szkice romantyczne, Poznań 1967, s. 105.
11. Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza: Mickiewicz w Collège de France, X 1840 — V 1844, Warszawa 1968, s. 492.
12. A. Mickiewicz, Dzieła, red. M. Kridl, przedm. T. Boy-Żeleński, Warszawa 1929, t. 1, s. 39-40.
13. A. Mickiewicz, Dzieła, Wydanie Jubileuszowe, red. J. Krzyżanowski, t. XIV, XV: Listy, Warszawa 1955.
14. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, oprac. Czesław Zgorzelski, red. K. Górski, t. 1, Wrocław 1987.
15. A. E. Odyniec, Listy z podroży, t. I-II, oprac. M. Toporowski, wstęp M. Dernałowicz, Warszawa 1961.
16. M. Piwińska, Miłość romantyczna, Warszawa 1984, s. 566.
17. J. M. Rymkiewicz, Baket, Londyn 1989.
18. S. Skwarczyńska, Wokół teorii listu. Paradoksy, "Pamiętnikarstwo Polskie" 1972, z. 4, s. 38.
19. Z. Stefanowska, Geniusz poety, geniusz narodu. Mickiewicz wobec powstania listopadowego, "Teksty Drugie" 1995, nr 6, s. 19-31.
20. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1986, s. 106.

Relation:

Napis

Volume:

III

Start page:

115

End page:

130

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: