Object structure
Title:

Galicyjska poezja okolicznościowa lat 1833-1847

Subtitle:

Napis, Seria III (1997)

Creator:

Sudolski, Zbigniew

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1997

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

occasional literature ; Galicia ; literature - 19 c.

References:

1. Akta procesu studentów przemyskich, Arch. Historyczne we Lwowie, sygn. 152, sprawa 76/12.
2. [Wł. L. Anczyc], Co to za człowiek?, Arch. Historyczne we Lwowie zespół 145, sprawa 172, k. 16.
3. A. Artymiak, Lwowianin Henryk Schmitt, Jędrzejów 1939, s. 30.
4. B. Baczko, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, s. XXVII.
5. Błogosławieństwo na drogę zdrajcom, rkps Bibl. Jagiellońskiej, sygn. 3688, k. 31-32.
6. F. Boznański, Do dam we Lwowie, Bibl. Ossol., sygn. 9909/1, s. 41.
7. F. Boznański, Do księżnej z Kownackich Lichtenstein, w: idem, Ostatnie marzenia starego huzara, Lwów 1848, s. 21.
8. F. Boznański, Śpiew ludu..., Arch. Wojew. Lwów, zespół 350, sprawa 1, t. 92, k. 66.
9. Carskie urodziny dnia 19 kwietnia 1846 w więzieniu obchodzone, Lwów 1848, s. 1-4.
10. Cieniom Teofila Wiśniowskiego i Józefa Kapuścińskiego, Bibl. Ossol., sygn. 9600/1, s. 133-134.
11. Do Bzowskiego, rkps Bibl. Jagiellońskiej, sygn. 3688, k. 6, 8.
12. Do ludu na Nowy Rok 1845, papiery Gąsiorowskich z Czarnej, Arch. Historyczne we Lwowie, sygn. 4323, k. 42.
13. Do pań z powodu wizyty Liszta, Bibl. Ossol., sygn. 9909/1, s. 46.
14. Do zalotnych oficerów austriackich, Bibl. Jagiell., sygn. 4990, k. 7.
15. E. Dembowski, O dramacie w dzisiejszym piśmiennictwie polskim, "Rok" 1843, t. VI, s. 12.
16. L. Dębicki, Portrety i sylwetki, Kraków 1906, t. I, seria II, s. 97.
17. Drżyjcie króle! drżyjcie cary..., z papierów M. Wiszniewskiego, Arch. Historyczne we Lwowie ze sp. 145, sprawa 172, k. 17.
18. Elegia na śmierć niewinnego i nieszczęśliwego Zająca, Bibl. PAN w Krakowie, sygn. 498, k. 50.
19. Emisariusz, Lwów 1848.
20. A. G., Rozbój pod Pilznem w roku 1846, Lwów 1848, s. 27-28.
21. Gawęda o krakowskim powstaniu..., rkps Bibl. Jagiellońskiej, sygn. 7353.
22. Gawęda więźniów przy herbacie, rkps Bibl. Jagiell., sygn. 3688, k. 42.
23. M. W. Głoskowski, Głos do polskiego ludu..., Lwów 1848.
24. M. Głowiński, Tradycja literacka. Próba zarysowania problematyki..., "Przegląd Humanistyczny" 1954, nr 3, s. 65.
25. [J. Goslar], Na głos dzwona, w: M. Tyrowicz, J. M. Goslar, Warszawa 1953.
26. [J. Goslar], Pieśni o jaskółkach, w: M. Tyrowicz, J. M. Goslar, Warszawa 1953.
27. [J. Goslar], Smutna brzoza, w: M. Tyrowicz, J. M. Goslar, Warszawa 1953.
28. [J. Goslar], W karmelitach. Z roku 1847, Lwów 1848.
29. J. Goslar, Smutna brzoza (red. I krajowa), tekst wg odpisu Apolinarego Stokowskiego, Bibl. Jagiell., sygn. 30c/28.
30. Z. Grochowalski, Kilka piosnek spoza krat Lwowa i Spielbergu, Lwów 1848.
31. Z. Grochowalski, Piosnka przed powstaniem 1846, w: idem, Kilka piosnek spoza krat Lwowa i Spielbergu, Lwów 1848, s. 100.
32. Halt! wer da?!, Bibl. Jagiellońska, sygn. 3689, k. 18.
33. W. Hojdziński, Powinszowanie matce od dzieci, Kraków 1848.
34. J. Horoszkiewicz, Echa minionych lat. Wiersze, pieśni z muzyką, marsze wojska polskiego z końca XVIII i pocz. XIX w. zebrał i wydał... [b. m. i r.], z. 1, s. 93.
35. Kantyczki z Kalwarii 1847, Bibl. Akademii Nauk Ukrainy, Arch. Husarzewskich, sygn. 5750 II, s. 179-182.
36. Z. Krasiński, Psalm żalu, Pisma, wyd. jubil. Kraków 1912, t. V s. 46.
37. L. Kraśnicka, Pamiętnik z roku 1846, "Twórczość" 1946, z. 2, s. 115.
38. Księgi narodu galicyjskiego — Dzień 31 lipca 1847 r., rkps Bibl. Ossol., sygn. 9585, s. 61-62.
39. W. Kubacki, O stylu biblijnym Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego, w: idem, Żeglarz i pielgrzym, Warszawa 1954, s. 216.
40. Ledwie zabłysło wolności zaranie..., Bibl. Jagiell., sygn. 3688, k. 34-35 i Akc. 159/59.
41. B. Limanowski, Historia ruchu rewolucyjnego w Polsce w 1846 r., Kraków [b. m. i r.], s. 172-173.
42. List Szeli z roku 1846, Bibl. Ossol., sygn. 8075, s. 28-29.
43. Mazur z r. 1846, Bibl. Czartoryskich, Kraków, sygn. 3948, s. 69.
44. A. Mickiewicz, Pisma prozą, cz. II, Wydanie Narodowe, Warszawa 1950, s. 172.
45. J. Miłkowski, Do Polki, Bibl. Jagiell., sygn. 4990, k. 4-5.
46. Młocka, Bibl. Ossolińskich, Akc. 179/56, s. 127.
47. Modlitwa poświęcona męczennikom Polski przez śp. M. Skałkowskiego zamordowanego w dniu 19 lutego 1846, Lwów 1848.
48. Modlitwy Teofila Wiśniowskiego w więzieniu Karmelitek, rkps Arch. Wojew. we Lwowie zespół 350, sprawa 1, teczka 92, k. 49.
49. Na Krasicką tańcującą, w: M. Żychowski, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i w Galicji, Warszawa 1956, s. 173-174.
50. K. Ostaszewski-Barański, Wacław Michał Zaleski, Lwów 1912, s. 44—46.
51. Ostatnie słowa Teofila Wiśniowskiego do ludu polskiego, pisane trzy dni przed straceniem tegoż w kaźni kryminału lwowskiego, a przez grenadiera na warcie stojącego światu powierzone 28 lipca 1847 roku, rkps Bibl. Ossol., sygn. 7229/III, s. 131.
52. Pieśń o Jakubie Szeli, w: J. Sieradzki i Cz. Wycech, Rok 1846, Warszawa 1958, s. 378-379.
53. W. Pol, Piosnka do Liszta na nutę Gwiazdki, w: idem, Dzieła poetyckie, Lwów 1921, t. III, s. 390.
54. W. Pol. Z więzienia, w: idem, Dzieła poetyckie, Lwów 1921, t. I, s. 309-335.
55. Powinszowanie świąt wielkanocnych obwodowi tarnowskiemu, Bibl. Jag., sygn. 3689, k. 2-3.
56. Powrót szwoleżerów do Tarnowa, Bibl. Ossol. sygn., 8075, s. 79-80.
57. Powstanie krakowskie. Wejście i ucieczka Austriaków, rkps Arch. Państwowego w Krakowie sygn., IT 673, s. 1-27.
58. Pożegnanie, Bibl. Ossol., sygn. 8075, s. 19-21.
59. Przestroga Polkom w roku 1846, Bibl. Jagiell., sygn. 4990, k. 44.
60. Rozbiór kwestii polityczno-socjalnych, Poitiers 1840, s. 21-22.
61. J. Rusocki, Szczepanowickie krakowiaki, Biblioteka Ossolińskich, Wrocław, sygn. Akc. 179/56, s. 130.
62. A. Rydel, Do podżegaczy rzezi, w: idem, Krwawa łaźnia w Galicji, Kraków 1848, s. 5.
63. E. Sawrymowicz, Kordian a cenzura krakowska w l. 1834-1835, w: Juliusz Słowacki. W 150-lecie urodzin. Materiały i szkice, Warszawa 1959, s. 150.
64. H. Schmitt, Utarczka pod Narajowem 21 lutego 1846 r., rkps Bibl. Ossol., sygn. 5920/11, s. 17.
65. S. Schnür-Pepłowski, Z przeszłości Galicji, Lwów 1895, s. 458-459.
66. S. Schnür-Pepłowski, Życie za wolność (opowieść z przeszłości Galicji), Lwów 1897, s. 98.
67. J. Sieradzki i Cz. Wycech, Rok 1846, Warszawa 1958, s. 390.
68. M. Skałkowski, Modlitwa z roku 1846, Lwów 1848.
69. Sławny Bzowski, rkps Bibl. Jagiellońskiej, sygn. 3688, k. 6.
70. Słuchajcie! — mówił raz chłop do żołnierza, Arch. Historyczne we Lwowie, zesp. 450, sprawa 245, s. 1321.
71. J. A. Smolikowski, Dwie godzin przed śmiercią Teofila Wiśniowskiego [Spowiedź], [b. m], 1848.
72. Sonet do E. D., "Orzeł Biały", Kraków 1848, nr 6.
73. Z. Sudolski, Geneza Psalmu miłości i galicyjska Odpowiedź Z. Krasińskiemu, "Przegląd Humanistyczny" 1959, nr 5.
74. Świętym męczennikom T. Wiśniowskiemu i J. Kapuścińskiemu..., rkps Bibl. Ossol., sygn. 7855, cz. IV s. 162.
75. S. Tarnowski, Historia literatury polskiej. Wiek XIX 1831-1850, Kraków 1900, t. V s. 123-125.
76. Teraz świat nasz, teraz my panowie..., Bibl. Ossol., sygn. 8075, s. 25-26.
77. W Krakowie na Plantach, pod Kapucynam i..., [b. m.], 1848.
78. Wiersz na karnawał 1847 roku, Bibl. Jagiell., sygn. 3688, k. 33.
79. Wolności słońce czarna skryła noc..., akta sądowe procesu studentów przemyskich, Arch. Historyczne we Lwowie, sygn. 152, sprawa 76/126.
80. Wy się weselicie, bo macie co pić..., akta sądowe procesu studentów przemyskich, Arch. Historyczne we Lwowie, sygn. 152, sprawa 76/126.
81. Cz. Wycech, Powstanie chłopów w 1846r. Jakub Szela, Warszawa 1955.
82. Wyzwanie Niemców przez kota w czerwonej czapeczce, Arch. Państwowe w Krakowie, sygn. E. 29, s. 107-109.

Relation:

Napis

Volume:

III

Start page:

131

End page:

167

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: