Object structure

Title:

Dialog w maskach

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (1999)

Creator:

Kiślak, Elżbieta

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm

Subject and Keywords:

Polish literary periodicals - 21th

References:

1. J. Axer, Dalszy lot zimorodka, „Przegląd Humanistyczny" 1987 nr 4, s. 49. ; 2. J. Iwaszkiewicz, Dzieła. Wiersze, t. 1, Warszawa 1977, s. 295-296. ; 3. Korespondencja Juliusza Słowackiego, oprac. E. Sawrymowicz, Wrocław 1963, t. 2, s. 46. ; 4. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, oprac. Z. Sudolski, t. 3, Warszawa 1975, s. 262. ; 5. J. Kwiatkowski, Miłosz u progu okupacji, „Rzeka", w: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi, red. T. Weiss, Kraków 1984, s. 302. ; 6. T. Mann, Czarodziejska góra, przeł. J. Kramsztyk, Warszawa 1972, t. 1, s. 177-178. ; 7. T. Miciński, Poezje, oprac. J. Prokop, Kraków 1980, s.123-124. ; 8. Mickiewicz and Modern Poetry, w: Adam Mickiewicz, Poet of Poland. A Symposium, wyd. Manfred Kridl, New York 1951, s. 60. ; 9. Cz. Miłosz, Trzeźwe spojrzenie na Pasternaka, tłum. E. Krasińska, „Karta" 1991 nr 34-35, s. 166. ; 10. Cz. Miłosz, Trzy zimy. Głosy o wierszach, pod red. R. Gorczyńskiej i P. Kłoczowskiego, Londyn 1987. ; 11. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992, s. 469. ; 12. Poznawanie Miłosza. Studia i szkice, red. J. Kwiatkowski, Kraków 1985, s. 483-484. ; 13. R. Przybylski, Śmierć Saturna, „Twórczość" 1985 nr 9, s. 81. ; 14. T. Sołtan, Motywy i fascynacje, Warszawa 1978, s. 22. ; 15. M. Zaleski, Piosenki niewinności i doświadczenia, w: Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej, Warszawa 1996.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

131

End page:

149

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund