Object structure
Title:

Ćwiczenia optyczne i duchowe. Oko i umysłw utworach lirycznych Krasińskiegoi Słowackiego

Subtitle:

Napis, Seria XX (2014)

Creator:

Borowczyk, Jerzy

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Pol. text, eng. summary ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

eye ; mind ; eschatology ; mysticism ; poetic image

References:

1. A. Bagłajewski, Poezja "trzeciej epoki". O twórczości Zygmunta Krasińskiego w latach 1836-1843, Lublin2009.
2. M. Bieńczyk, Czarny człowiek. Krasiński wobec śmierci, Warszawa 1990.
3. P. Bojko, Wizualizacje twarzy w poezji romantyków polskich. Mickiewicz - Słowacki - Krasiński - Norwid, Piotrków Trybunalski 2011.
4. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Wstęp, w: J. Słowacki, Wiersze, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak,Wrocław 2013.
5. W. Grabowski, Sprawy obrazowania w liryce Słowackiego, "Pamiętnik Literacki" 1964, z. 1.
6. A. Kowalczykowa, Rafael, czyli o stylu romantycznym, "Pamiętnik Literacki" 1982, z. 1-2.
7. A. Kowalczykowa, Słowacki, Warszawa 1999.
8. A. Kowalczykowa, Świadectwo autoportretu, Warszawa 2008.
9. A. Kowalczykowa, Wstęp, w: J. Słowacki, Krąg pism mistycznych, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1982.
10. Z. Krasiński, [Mogłem być z tobą na ziemi szczęśliwy…], w: Dzieła literackie, t. 1-3, oprac. P. Hertz, Warszawa1973.
11. Z. Krasiński, [Chcę, byś mymi szkłami patrzała na ludzi…], w: Pisma Zygmunta Krasińskiego, Wydanie Jubileuszowe, t. 6, Utwory liryczne, oprac. J. Czubek, Kraków 1912.
12. M. Kuziak, Epifanie Słowackiego - pomiędzy estetyką a metafizyką, w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. 2. Uniwersum, pod red. J. Ławskiego, G. Kowalskiego, Ł. Zabielskiego, Białystok 2013.
13. U. M. Łebkowska, Język czterech żywiołów. Kreacje obrazów w liryce Juliusza Słowackiego, Kraków 2006.
14. S. Makowski, Wizja ognista Juliusza Słowackiego, "Prace Polonistyczne" 1997, z. LII.
15. M. Merleau-Ponty, Oko i  umysł, tłum. S. Cichowicz, w: idem, Oko i  umysł. Szkice o  malarstwie, oprac. S. Cichowicz, Gdańsk 1996.
16. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów, Warszawa 1992.
17. G. Ritz, Od piękna do wzniosłości. Historia (voyeurystycznego) spojrzenia w poemacie Słowackiego "W Szwajcarii",w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. 2. Uniwersum, pod red. J. Ławskiego, G. Kowalskiego, Ł. Zabielskiego, Białystok 2013.
18. S. Skwarczyńska, Ewolucja obrazów Słowackiego, Lwów 1925.
19. J. Słowacki, Beniowski, oprac. J. Pelc, w: Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 3, Poematy, Wrocław 1952.
20. J. Słowacki, Genezis z Ducha. Modlitwa, w: Krąg pism mistycznych, oprac. A. Kowalczykowa, Wrocław 1982.
21. J. Słowacki, Godzina myśli, w: Poematy. Nowe wydanie krytyczne, t. 1, Poematy z lat 1828-1839, oprac. J. Brzozowskii Z. Przychodniak, Poznań 2009.
22. J. Słowacki, Wiersze, oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak, Wrocław 2013.
23. Starość. Doświadczenie egzystencjalne - temat literacki - metafora kultury, seria II, Interpretacje, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013.
24. M. Szargot, Ziemia rozdziału - niebo połączenia. O liryce Zygmunta Krasińskiego, Katowice 2000.
25. Ch. Taylor, Zwrot ekspresywistyczny, tłum. M. Gruszczyński, w: idem, Źródła podmiotowości. Narodzinytożsamości nowoczesnej, oprac. T. Gadacz i A. Bielik-Robson, Warszawa 2012.
26. L. Zwierzyński, Egzystencja i eschatologia. Genezyjska wyobraźnia Słowackiego, Katowice 2008.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

66

End page:

88

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: