Object structure
Title:

"Fantazyjne objawy zmysłowe" Wiktora Feliksa Szokalskiego - projekt obserwatora z połowy XIX wieku

Subtitle:

Napis, Seria XX (2014)

Creator:

Makuch, Damian Włodzimierz ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

Pol. text, eng. summary ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Szokalski, Wiktor Feliks ; observer ; fantasy ; modernity with anxiety

References:

1. A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004.
2. J. Crary, Camera obscura i jej przedmiot, tłum. M. Szcześniak, w: Antropologia kultury wizualnej. Zagadnieniai wybór tekstów, oprac. I. Kurz, P. Kwiatkowska, Ł. Zaremba, Warszawa 2012.
3. J. Crary, Techniques of the Observer on Vision and Modernity in 19th Century, Cambridge 1992.
4. J. Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, tłum. Ł. Zaremba, I. Kurz, oprac. I. Kurz, Warszawa 2009.
5. B. Dobroczyński, Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem, Kraków 2005.
6. J. Kremer, Listy z Krakowa. Dzieje artystycznej fantazji, t. 2, cz. 1, Wilno 1855.
7. K. Libelt, System umnictwa, czyli filozofii umysłowej, cz. I, (seria "Filozofia i krytyka", t. II), Poznań 1874.
8. J. Majer, Fizjologia układu nerwowego, Kraków-Warszawa 1854.
9. H. Markiewicz, Pozytywizm, Warszawa 1999
10. J. Osterhammel, Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata, oprac. W. Molik, tłum. I. Drozdowska-Broering, J. Kałążny, A. Peszke, K. Śliwińska, Poznań 2013.
11. R. Pląskowski, Psychiatria, cz. I, Warszawa 1868.
12. H. Struve, O istnieniu duszy i jej udziale w chorobach umysłowych. Dwie rozprawy czytane na posiedzeniach Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Warszawa 1867.
13. W. F. Szokalski, Fantazyjne objawy zmysłowe, t. I, Warszawa 1861, t. II, Warszawa 1863.
14. W. F. Szokalski, Początki umysłowości w przyrodzie, Warszawa 1885.
15. J. Tomkowski, Mój pozytywizm, Warszawa 1993.
16. B. F. Trentowski, Chowanna, czyli system pedagogiki narodowej jako umiejętności wychowania, nauki i oświaty, słowem wykształcenia naszej młodzieży, t. I, Poznań 1842.
17. A. Tyszyński, Rozbiory i krytyki, t. I, Petersburg 1854.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

89

End page:

105

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: