Object structure
Title:

Logika spojrzenia w "Ogrodzie Saskim" Bolesława Prusa

Subtitle:

Napis, Seria XX (2014)

Creator:

Wietecha, Anna

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

gaze ; space ; dress ; garden ; opression

References:

1. S. Fita, Bolesław Prus, w: Warszawa pozytywistów, praca zbiorowa pod red. E. Ihnatowicz i J. Kulczyckiej-Saloni,Warszawa 1992.
2. M. Jay, Kryzys tradycyjnej władzy wzroku. Od impresjonistów do Bergsona, w: Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, praca zbiorowa pod red. R. Nycza, wyd. 2, Kraków 2004.
3. J. Kulczycka-Saloni, Nowelistyka Bolesława Prusa, Warszawa 1969.
4. J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, tłum. B. Żyłko, Gdańsk1999.
5. E. Orzeszkowa, Jedna setna, w: eadem, Pisma zebrane, t. XVIII, Melancholicy, t. 1, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1949.
6. E. Orzeszkowa, Z pomroku, w: eadem, Pisma zebrane, t. XVIII, Melancholicy, t. 1, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1949.
7. E. Paczoska, "Lalka", czyli rozpad świata, wyd. 1, Białystok 1995.
8. J. Pallasmaa, Oczy skóry: architektura i zmysły, tłum. M. Choptiany, wstęp M. Miłobędzki, Kraków 2012.
9. B. Prus, Ogród Saski, w: idem, Wybór pism. Wydanie w 10 tomach, ilustrowane, ze wstępem M. Dąbrowskiej, t. 1, Nowele, Warszawa 1954.
10. B. Prus, Przy księżycu, w: idem, Wybór pism. Wydanie w 10 tomach, ilustrowane, ze wstępem M. Dąbrowskiej, t. 3, Nowele, Warszawa 1954.
11. W. Ratajczak, Jak w świecie "Lalki" ludzie patrzą na siebie, w: Bolesław Prus. Pisarz nowoczesny, praca zbiorowapod red. J. A. Malika, Lublin 2009.
12. R. Sennett, Upadek człowieka publicznego, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2009.
13. Z. Szweykowski, Twórczość Bolesława Prusa, wyd. 2, Warszawa 1972.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

121

End page:

137

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: