Object structure
Title:

"Sąd oka"? O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa ; "Sąd oka"? O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa.

Subtitle:

Napis, Seria XX (2014)

Creator:

Grabowska-Kuniczuk, Agata ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Prus, Bolesław ; glasses ; vision defect ; observation ; "feeling"

References:

1. A. Bobiński, J. M. Bazewicz, Przewodnik po Królestwie Polskim, Warszawa 1901.
2. S. Borowiecki, Lęki sytuacyjne Prusa, "Rocznik Psychiatryczny", z. XXXII, 1938 (odbitka).
3. T. Budrewicz, "Lalka". Konteksty stylu, Kraków 1990.
4. H. Bukowska, Portrety Bolesława Prusa, Nałęczów 1987.
5. J. S. Bystroń, Wyobraźnia artystyczna Bolesława Prusa, "Przegląd Warszawski" nr 11, Warszawa 1922 (odbitka).
6. K. Chłędowski, Prus w Wiedniu, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962.
7. K. Chmielewski, Mneme, "Tygodnik Ilustrowany" 1939, nr 5, 6, 7, 8 i 22, cyt. za: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit.
8. K. Chmielewski, Ze wspomnień, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit.
9. Encyklopedia powszechna, nakład, druk i własność S. Orgelbranda, Warszawa 1865, t. XIX (reprint WAiF, Warszawa 1985).
10. A. Głowacki (B. Prus), Listy, oprac., komentarzem i  posłowiem opatrzyła K. Tokarzówna, Warszawa1959.
11. T. Hiż, Godzina u pani Oktawii, "Gazeta Polska" 1936, nr 116, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit.
12. W. Horodyński, Prus w powstaniu styczniowym, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit.
13. L. Krzywicki, Nieco wspomnień o B. Prusie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit.
14. A. Langie, Historia okularów, "Nowiny Lekarskie" R. XVII, z. 7, 1905.
15. J. Łotman, Rosja i znaki. Kultura szlachecka w wieku XVIII i na początku XIX, przekład i posłowie B. Żyłko, Gdańsk 1999.
16. T. Łuniewski, Z pamiętnika, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit.
17. J. A. Malik, Cuda epoki. Bolesław Prus o wynalazkach…, w: Bolesław Prus. Pisarz - Publicysta - Myśliciel, pod red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz i S. Fity, Lublin 2003.
18. Z. Miłkowski, Słówko o Prusie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit.
19. B. Prus, Dzieci, Warszawa 190.
20. B. Prus, Emancypantki, t. I-IV, w: Pisma, pod red. Z. Szweykowskiego, t. XIV-XVII, Warszawa 1949.
21. B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, BN I 262, wyd. II przejrzane, Wrocław 1998.
22. W. Ratajczak, Jak w  świecie "Lalki" ludzie patrzą na siebie?, w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red.J. A. Malik, Lublin 2009.
23. R. Sennett, Etyka dobrej roboty, tłum. J. Dzierzgowski, Warszawa 2010.
24. A. Świętochowski, Aleksander Głowacki (Bolesław Prus), "Prawda" 1890, nr 32-39.
25. S. Żeromski, Z "Dzienników", w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, op. cit.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

138

End page:

151

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: