Object structure
Title:

Widziany z oddalenia kraj ojczysty. Oda Jana Chrzciciela Albertrandiego "O miłości ojczyzny" i jej konteksty

Subtitle:

Napis, Seria 20 (2014)

Creator:

Wolska, Barbara ORCID

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary ; The article contains the edition of Jean Baptist Albertrandi's ode "O miłości ojczyzny"

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Gresset, Jean Baptiste Louis ; Albertrandi, John Baptist ; translation ; ode ; love of country theme

References:

1. E. Aleksandrowska, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Monografia bibliograficzna, wyd. 2 zmienionei poprawione, Warszawa 1999.
2. Biblioteka Stanisława Augusta na Zamku Warszawskim. Dokumenty, oprac. J. Rudnicka, "Archiwum Literackie", t. XXVI, red. naczelny Z. Goliński, Wrocław 1988.
3. M. Bratuń, "Grand Tour": narodziny - rozwój - zmierzch, w: Polski "Grand Tour" w XVIII i początkach XIX wieku, pod red. A. Roćko, Warszawa 2014.
4. J. B. L. Gresset, Oeuvres de M. Gresset. Nouvelle Édition. Tome Premier, A Londres, chez E. KelmarneckM DCC XLVIII (również M DCC LXV).
5. F. D. Kniaźnin, Rozwaga nad rozumem i sercem, w: idem, Poezje. Edycja zupełna, t. 1, Warszawa 1787.
6. J. Maciejewski, Wstęp, w: Literatura barska (Antologia), wyd. 2 zupełnie zmienione, oprac. idem, Wrocław1976.
7. T. Mańkowski, Mecenat artystyczny Stanisława Augusta, oprac. Z. Prószyńska, wstęp W. Tatarkiewicz, Warszawa 1976.
8. J. Platt, Sielanki i poezje sielskie Adama Naruszewicza, Wrocław 1967 ("Studia z Okresu Oświecenia", t. 6).
9. J. Platt, Wstęp do: "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" (1770–1777). Wybór, oprac. i wstępem poprzedził idem, Wrocław 1968 (BN I 195).
10. J. Platt, "Zabawy Przyjemne i  Pożyteczne" 1770-1777. Zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawy i monografie", t. 63, Gdańsk 1986.
11. A. Roćko, Słowo wstępne, w: Polski "Grand Tour" w XVIII i początkach XIX wieku, pod red. eadem, Warszawa 2014.
12. T. Sinko, Refleksy Rzymu w poezji polskiej, w: idem, Antyk w literaturze polskiej. Prace komparatystyczne, wybór i oprac. T. Bieńkowski, wstęp S. Stabryła, Warszawa 1988.
13. I. Z. Turowska-Barowa, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Ze studiów nad literaturą stanisławowską, Kraków 1933.
14. M. Urbańska, Utwory prozatorskie na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Wybór. Edycja krytyczna ze wstępem, Łódź 2006.
15. B. Wolska, Poezja polityczna czasów pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, Wrocław 1983, ("Studia z Okresu Oświecenia", t. 19).
16. B. Wolska, Wiersze polityczne pierwszego rozbioru i sejmu delegacyjnego 1772-1775, oprac. eadem, Warszawa 2001.
17. B. Wolska, W świecie żywiołów, Boga i człowieka. Studia o poezji Adama Naruszewicza, Łódź 1995.

Relation:

Napis

Volume:

20

Start page:

221

End page:

242

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: