Object structure

Title:

Old age and cultural identity. Ethnological considerations

Subtitle:

Ethnologia Polona 33-34 (2012-2013)

Creator:

Lehr, Urszula

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2012-2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

starość ; tożsamość kulturowa ; starość - tożsamość ; polskie wsie w Karpatach ; tradycja ; nowoczesność

Abstract:

Punktem wyjścia rozważań jest przyjęcie założenia, w którym pojęcie fenomenu starości – zjawiska kulturowego definiuję, jako rodzaj tożsamości oraz klasyfikuję je tym samym do kategorii tożsamości kulturowej. Podstawę stanowią przesłanki, określające strukturę ontologiczną ewoluującej wspólnoty tradycyjnej będącej kontekstem prezentacji. Należą do nich, charakteryzujące społeczność lokalną, specyficzna sfera działań i praktyk społecznych, mieszczących się w hermeneutycznych ramach kultury. Płaszczyzna behawioralno-kognitywnych odniesień ukazuje zmieniające się w czasie historycznym desygnowane role, funkcje, zajęcia kreujące rodzaje/typy starości (mediacyjny, kontemplacyjno-religijny, obrzędowo-rytualny, zwyczajowy, powszedni). Wskazuje również na przeobrażenia dotyczące funkcjonowania we wspólnocie uzewnętrzniane poprzez formułę symboliczności i znakowości (werbalnej i pozawerbalnej), system aksjonormatywnych interakcji ustanawiających status jednostki w rodzinie, rodzaj partycypacji w egzystencji grupy (aktywny lub pasywny), jak też samoocenę i percypowanie rzeczywistości w ostatniej fazie życia

References:

Arnheimer R. 1969, Visual Thinking, Berkeley ; Assmann J. 2011, Cultural Memory and Early Civilisation: Writing, Remembrance and Political Imagination, Cambridge–New York ; Barański J. 2012, O góralach, pamięci i zapomnieniu oraz paru innych drobiazgach, [in:] eds. B. Jastrzębski, K. Konarska, A. Lewicki, Kultura: pamięć i zapomnienie, Wrocław ; Benedyktowicz Z. 1992, Dom w tradycji ludowej, Wrocław ; Borsowa I., Perestaj S., Szymańska S. 1986, Sytuacja prawna pracowników w starszym wieku oraz emerytów i rencistów, [in:] eds. F. W. Sawicka, B. Maryańska, E. Stańczuk, Encyklopedia Seniora, Warszawa ; Brzozowska-Krajka A. 1996, Symbolika podhalańskich weselnych bram (tradycja i współczesność), Tatrzański Orzeł, vol. 49, no. 1, pp. 5–7 ; Bystroń J. S. 1947, Etnografia Polski, Poznań ; Dant T. 1999, Material culture in the social world: values, activities, lifestyles, Buckingham–Philadelphia ; Geertz C. 1973, The Interpretation of Cultures, New York ; Grochowski P. 2007, Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń ; Gross R. 1981, Warum die Liebe rot ist: Farbsymbolik im Wandel der Jahrtausende, Düsseldorf ; Kowalski P. 1998, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Warszawa–Wrocław ; Kroh A. 1999, Sklep potrzeb kulturalnych, Warszawa ; Lehr U. 2003, Oblicza starości, Etnografia Polska, vol. 47, pp. 71–102 ; Lehr U. 2007, U schyłku życia. Starość mieszkańców wsi Beskidu Śląskiego i Podhala, Warszawa ; Lehr U. 2009, Czy katolik i ewangelik mogą być “braćmi”?, Etnografia Polska, vol. 53, pp. 47–60 ; Lehr U. 2011, Wizerunki żebracze w kulturze polskiej. Od misji do gry, [in:] eds. H. Rusek, A. Pieńczak, Etnologiczne i Antropologiczne obrazy świata – konteksty i interpretacje. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Kłodnickiemu w 70. rocznicę urodzin, Cieszyn–Katowice ; Ogrodowska B. 2001, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Warszawa ; Synak B. 1974, Konflikty międzypokoleniowe w rodzinie chłopskiejm, Kultura i Społeczeństwo, vol. 18, no. 4, pp. 195–210 ; Thomas W. I., Znaniecki F. 1958, Polish Peasant in Europe and America, New York ; Trawkowski S. 1985, Ubiór i pielęgnacja ciała, [in:] Kultura Polski średniowiecznej XVIII–XX wieku, Warszawa ; Tryfan B. 1971, Ziemia i ludzie, Warszawa ; Tryfan B. 1977, Rodzina wiejska, Warszawa ; Wargacki S. A. 2011, Tożsamość i religia w ujęciu Hansa Mola, [in:] eds. E. Litak, R. Furman, H. Bożek, Pejzaże tożsamości. Teoria i empiria w perspektywie interdyscyplinarnej, Kraków ; Wężowicz-Ziółkowska D. 1991, Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII–XX wieku, Wrocław ; Witkowski L. 2005, Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriskona, Toruń ; Zadrożyńska A. 2000, Światy i zaświaty. O tradycji świętowań w Polsce, Warszawa

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

33-34

Start page:

75

End page:

92

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: