Object structure
Title:

Niebezpieczne związki – „Baśnie i psalmodie” Marii Komornickiej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2008)

Creator:

Helbig-Mischewski, Brigitta

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Komornicka, Maria ; „Baśnie i psalmodie” ; gender studies

References:

1. Bajki, klechdy i baśnie. Oprac. J. Kasprowicz. Lwów [1902].
2. Ch. Bernheimer, Introduction. Cz. 1. W zb.: Dora’s Case. Freud-Hysteria-Feminism. Ed. Ch. Bernheimer, C. Kahane. New York 1985.
3. E. Boniecki, Modernistyczny dramat ciała. Maria Komornicka. Warszawa 1998.
4. E. Bronfen, Die schöne Leiche. Weiblicher Tod als motivische Konstante von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die Moderne. W zb.: Weiblichkeit und Tod in der Literatur. Hrsg. R. Berger, I. Stephan. Köln-Wien 1987.
5. A. Czabanowska-Wróbel, Baśń w literaturze Młodej Polski. Rekonesans. W zb.: Stulecie Młodej Polski. Red. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1995, s. 319-337.
6. W. Eichelberger, Kobieta bez winy i wstydu. Warszawa 1997.
7. I. Filipiak, Obszary odmienności. Rzecz o Marii Komornickiej. Gdańsk 2006.
8. W. Gostomski, Liryka nasza ostatniej doby. „Ateneum” 1901, t. 2, s. 149-176.
9. J. Grimm, W. Grimm, Wieloskórka. W: Baśnie braci Grimm: baśnie domowe i dziecięce zebrane przez ... Przeł. E. Bielicka, M. Tarnowski. Posłowie H. Kapełuś. T. 1-2. Warszawa 1989.
10. W. Gutowski, Kwiaty zła i miłosne bestiarium. W: Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Wyd. 2 poszerz. i uzup. Kraków 1997, s. 44-57.
11. B. Helbig-Mischewski, Między omnipotencją a niemocą, gloryfikacją a denuncjacją. O rozpadzie "porządku Ojca” i masochizmie w twórczości Brunona Schulza. Przeł. G. Matuszek. „Przestrzenie Teorii” 2007, nr 8, s. 265-279.
12. V. Kast, Familienkonflikte im Märchen. Eine psychologische Deutung. München 1998.
13. Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi. Zebr. i spisał K. W. Wóycicki. T. 1-2. Warszawa 1837.
14. A. Komornicka, Maria Komornicka w swych listach i w mojej pamięci. W zb.: Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku. Red. S. Pigoń. Wrocław 1964, s. 294-341.
15. M. Komornicka, Utwory poetyckie prozą i wierszem. Oprac. M. Podraza-Kwiatkowska. Kraków 1996.
16. M. Komornicka, Ze świata płci. Aforyzmy i komentarze. O niej. „Literatura i Sztuka” 1907 nr 5, s. 2.
17. K. Kralkowska-Gątkowska, Cień twarzy. Katowice 2002.
18. J. Lorentowicz, "Na tym padole"... W: Spojrzenie wstecz. Kraków 1957, s. 32-39.
19. H. J. Maaz, Der Lilith-Komplex. Die dunklen Seiten der Mütterlichkeit. München 2006.
20. M. Podraza-Kwiatkowska, Kompleks Parsifala, czyli o młodopolskim ideale czystości. W: Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce. Kraków 2001, s. 127-165.
21. M. Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne. Mizoginizm a emancypacja. W: Symbolizm i symbolika w epoce Młodej Polski. Teoria i praktyka. Kraków 1975, s. 363-383.
22. G. Ritz, Maria Komornicka: Die gefährdete Autorschaft in den Wirren des Geschlechts. Die widerständige Identität einer Transvestitin. W zb.: Mystifikation, Autorschaft, Original. Hrsg. G. Ritz, Ch. Binswanger, C. Scheide. Tübingen 2001.
23. B. Umińska [pseud. B. Keff], Utwór o matce i ojczyźnie. Kraków 2008.
24. W. Wolski, Wzloty na Parnas. Warszawa 1902.

Issue:

4

Start page:

45

End page:

59

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: