Object structure
Title:

Kilka myśli o Janie Błońskim

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1 (2015)

Creator:

Dybciak, Krzysztof

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Błoński, Jan ; literary criticism ; essay

References:

1. J. Błoński, Błoński przekorny. Dziennik. Wywiady, oprac. M. Zaczyński, Znak, Kraków 2011, s. 91-92.
2. J. Błoński, Czytanie Konińskiego, w: Kilka myśli, co nie nowe, Znak, Kraków 1985.
3. J. Błoński, Ekumenizm w literaturze, w: Sacrum w literaturze, Wydawnictwo KUL, Lublin 1980.
4. J. Błoński, Jeszcze o poezji i świętości, „Tygodnik Powszechny” 1982 nr 39 i 40.
5. J. Błoński, Koniński, „Tygodnik Powszechny” 1971 nr 15.
6. J. Błoński, Literatury wymiar religijny, „Tygodnik Powszechny” 1979 nr 37 i 38.
7. J. Błoński, Poezja nawrócenia, „Znak” 1986 nr 6.
8. J. Błoński, Sęp-Szarzyński: historia „nawrócenia”, „Znak” 1967 nr 7-8.
9. J. Błoński, To co święte, to co literackie, w: Kilka myśli, co nie nowe, Znak, Kraków 1985.
10. J. Błoński, Widzieć jasno w zachwyceniu. Szkic literacki o twórczości Prousta, PIW, Warszawa 1965.
11. S. Chwin, Jasny, przenikliwy, wybaczający, „Tygodnik Powszechny” 2009 nr 8.
12. Jan Błoński… i literatura XX wieku, red. R. Nycz i M. Sugiera, Universitas, Kraków 2002.
13. J. Jarzębski, Namaszczanie; w: Jan Błoński… i literatura XX wieku, red. R. Nycz i M. Sugiera, Universitas, Kraków 2002, s. 58.
14. B. Mamoń, Karol Ludwik Koniński, Znak, Kraków 1969.
15. „O wizycie papieża – obserwacje, przeżycia, refleksje”, ankieta "Więzi" 1979 nr 7-8. Cyt. za: Jan Paweł II w literaturze polskiej, oprac. K. Dybciak, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 181-182.
16. J. Sławiński, Trzeba grać w nowej sztuce. Rozmowa z Januszem Sławińskim, „Teksty Drugie” 1990 nr 1; cyt. za: tegoż, Teksty i teksty, t. 3: Prace wybrane, Universitas, Kraków 2000, s. 354.
17. J. Sławiński, Za co powinniśmy kochać Jana Błońskiego, „Teksty” 1979 nr 4; cyt. za: tegoż, Teksty i teksty, t. 3: Prace wybrane, Universitas, Kraków 2000, s. 239-240.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1

Start page:

429

End page:

446

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: