Object structure

Title:

Miłość w dzienniku Stefana Żeromskiego: między sztambuchem, listem i powieścią

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2010)

Creator:

Rodak, Paweł

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Żeromski, Stefan (1864-1925) ; diary ; love ; Borkowska, Ludwika ; Skierska, Helena ; Radziszewska, Helena ; Rodkiewiczowa, Oktawia

References:

1. F. Araszkiewicz, Dzienniki Stefana Żeromskiego. W: Dzieła i twórcy. Studia i szkice. Warszawa 1957, s. 123-188.
2. W. Borowy, O dziennikach młodzieńczych Żeromskiego. (1882-1883). (Tekst przygotował do druku J. Kądziela). „Zeszyty Wrocławskie” 1950, nr 3/4, s. 9-35.
3. M. Głowiński, Powieść a dziennik intymny. W: Narracje literackie i nieliterackie. Prace wybrane. T. 2. Red. R. Nycz. Kraków 1997, s. 65-84.
4. J. Kądziela, Główne wartości "Dzienników" Żeromskiego. „Pamiętnik Literacki” 1976, z. 1, s. 15-32.
5. J. Kądziela, Wstęp w: S. Żeromski, Dzienniki. T. 1. Wybór. Oprac. J. Kądziela. Wyd. 2. BN I 283. Wrocław 2006.
6. J. Paszek, "Beatrycze" - "Telimena". Eros i styl w "Dziennikach" Żeromskiego. „Rocznik Świętokrzyski” 1985, t. 13, s. 53-67.
7. J. Paszek, Danae Żeromskiego. „Teksty” 1974, nr 1, s. 71-84.
8. A. Siomkajło, Sztambuch. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 923-927.
9. Z. Sudolski, Korespondencja. Hasło w: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1991, s. 431-435.
10. Z. Sudolski, Polski list romantyczny. Kraków 1997.
11. Sztambuch. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wrocław 1988.
12. Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX. Red. J. Sztachelska, E. Dąbrowicz. Białystok 2000.
13. R. Zimand, Heleny i Stefan, czyli eroticon świętokrzyski. W: Diarysta Stefan Ż. Wrocław 1990, s. 72-104.
14. S. Żeromski, Dziennik z wiosny 1891 roku. Oprac. Z. J. Adamczyk, Z. Goliński. Kielce 2000.
15. S. Żeromski, Dzienniki. T. 1. Oprac., przedm. J. Kądziela. Dzieła. Red. S. Pigoń. Wstęp H. Markiewicz. Warszawa 1963.
16. S. Żeromski, Dzienniki. T. 2. Oprac., przedm. J. Kądziela. Dzieła. Red. S. Pigoń. Wstęp H. Markiewicz. Warszawa 1964.
17. S. Żeromski, Dzienniki. T. 3. Oprac., przedm. J. Kądziela. Dzieła. Red. S. Pigoń. Wstęp H. Markiewicz. Warszawa 1964.
18. S. Żeromski, Dzienniki. T. 4. Oprac., przedm. J. Kądziela. Dzieła. Red. S. Pigoń. Wstęp H. Markiewicz. Warszawa 1965.
19. S. Żeromski, Dzienniki. T. 5. Oprac., przedm. J. Kądziela. Dzieła. Red. S. Pigoń. Wstęp H. Markiewicz. Warszawa 1965.
20. S. Żeromski, Dzienniki. T. 6. Oprac., przedm. J. Kądziela. Dzieła. Red. S. Pigoń. Wstęp H. Markiewicz. Warszawa 1966.
21. S. Żeromski, Dzienniki. T. 7. Przypisy, słowniki, skorowidze. Oprac. Jerzy Kądziela. Dzieła. Red. S. Pigoń. Wstęp H. Markiewicz. Warszawa 1970.
22. S. Żeromski, Dzienników tom odnaleziony. Z autografu do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył J. Kądziela. Warszawa 1973.

Issue:

2

Start page:

49

End page:

63

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)