Object structure
Title:

Listy Henryka Sienkiewicza do Konrada Dobrskiego. Autoportret pisarza z czasów młodości

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

autobiography ; epistolography ; Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) ; Dobrski, Konrad

References:

1. M. Beaujour, Autobiografia i autoportret, przeł. K. Falicka, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 323.
2. I. Chrzanowski, Kilka słów o powstaniu pierwszej powieści Sienkiewicza, w: tegoż, Okruchy literackie, Warszawa 1903, s. 165–181.
3. S. Demby, Fragment z życia Sienkiewicza (Ustęp z większej całości),„Kurier Warszawski” 1916, nr 321, s. 6–7.
4. S. Demby, Sienkiewicz w Poświętnem. 1865–1866, „Pamiętnik Literacki” 1936, z. 4, s. 884–961.
5. F. Hoesick, Szkic do życiorysu Henryka Sienkiewicza, w: tegoż, Sienkiewicz i Wyspiański. Przyczynki i szkice, Warszawa 1918, s. 136.
6. Kalendarz życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, oprac. J. Krzyżanowski, w: H. Sienkiewicz, Dzieła, t. 57, Warszawa 1954, s. 32–36.
7. J. Krzyżanowski, Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy, Warszawa 1966, s. 22.
8. J. Krzyżanowski, Pół tysiąca listów Henryka Sienkiewicza, „Zeszyty Wrocławskie” 1951, nr 1, s. 1–31.
9. J. Maciejewski, List jako forma literacka, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, pod red, J. Sztachelskiej i E. Dąbrowicz, Białystok 2000, s. 216.
10. S. Majchrowski, Pan Sienkiewicz, Warszawa 1961.
11. H. Sienkiewicz, Korespondencja, t. 1, w: Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 55, Warszawa 1951.
12. H. Sienkiewicz, Listy, t. 1, cz. 1, wstęp i biogramy adresatów J. Krzyżanowski, oprac., przypisy M. Bokszczanin, Warszawa 1977, s. 232.
13. S. Skwarczyńska, Teoria listu, na podst. lwowskiego pierwodruku oprac. E. Feliksiak, M. Leś, Białystok 2006, s. 13.
14. E. Szermentowski, Pan Henryk, Londyn 1959.
15. „Tygodnik Ilustrowany” 1901, nr 1, s. 3–5.
16. P. Valéry, Tel Quel, II, cyt. za: G. Gusdorf, Warunki i ograniczenia autobiografii, przeł. J. Barczyński, „Pamiętnik Literacki” 1979, z. 1, s. 272.

Issue:

9

Start page:

391

End page:

407

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.22

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: