Object structure
Title:

Mityczna obecność Adama Mickiewicza w twórczościTadeusza Konwickiego

Subtitle:

Wiek XIX, Rok IX (LI) 2016

Creator:

Kłobukowski, Miłosz

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam ; biography ; myth ; Polish novel ; Polish film ; romanticism

References:

1. Z. Abramowiczówna, Wstęp w: Homer, Odyseja, przeł. L. Siemieński, oprac. J. Łanowski, Wrocław 1981, s. XVIII.
2. J. Arlt, Mój Konwicki, Kraków 2002, s. 36–46.
3. J. Arlt, Nocne czuwanie przy zmarłych. O „Wniebowstąpieniu” Tadeusza Konwickiego, w: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, praca zbior. pod red. I. Glatzel, J. Smulskiego i A. Sobolewskiej, Toruń 1999, s. 237–244.
4. R. Barthes, Mitologie, przeł. A. Dziadek, Warszawa 2000, s. 245–248.
5. R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, przeł. W. Błońska, w: Narratologia, pod red. M. Głowińskiego, Gdańsk 2004, s. 13–54.
6. S. Bereś, Konwicki: wielki szaman literatury, „Dziennik. Polska. Europa. Świat” 2006, nr 54, s. 32–33.
7. A. Czajkowska, Mitologizacja i mistyfikacja. Twórczość Tadeusza Konwickiego wobec romantycznego powrotu do „kraju lat dziecinnych”, „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1 (numer Konwicki pod red. P. Kanieckiego i J. Speiny).
8. P. Czapliński, Tadeusz Konwicki, Poznań 1994, s. 43–67.
9. B. Dopart, Poemat profetyczny. O „Dziadach” drezdeńskich Adama Mickiewicza, Kraków 2002, s. 82, 88.
10. A. Fabianowski, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999.
11. A. Fabianowski, Mickiewicz – Konwicki. Przygoda intertekstualna, w: Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji od modernizmu do współczesności, pod red. E. Łoch, Lublin 2004.
12. A. Fabianowski, Tadeusza Konwickiego myślenie Mickiewiczem, w: Adam Mickiewicz i kultura światowa. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej, 12–17 maja 1997 roku. Grodno – Nowogródek, w 5 księgach, księga 4, Grodno 1998.
13. L.A. Fiedler, Archetyp i sygnatura. Analiza związków między biografią a poezją, tłum. K. Stamirowska, w: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, t. 2, Kraków 1976, s. 329 [pierwodruk: „Pamiętnik Literacki” 1969, z. 2].
14. M. Janion, Tam, gdzie rojsty. Przypadek romantycznego mediumizmu, w: tejże, Projekt krytyki fantazmatycznej: szkice o egzystencji ludzi i duchów, Warszawa 1991, s. 168.
15. Z. Kałużyński, Psychoanaliza polskiego straconego pokolenia, „Polityka” 1961, nr 50.
16. P. Kaniecki, „Lawa” Tadeusza Konwickiego jako „film o Mickiewiczu na podstawie «Dziadów»”, w: Biografistyka filmowa. Ekranowe interpretacje losów i faktów, pod red. T. Szczepańskiego i S. Kołos, Toruń 2007.
17. P. Kaniecki, Noc dożynek. Problematyka śmierci we „Wniebowstąpieniu”, „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1, s. 105–131.
18. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 2: Dzieje Konrada, Lublin 1948, s. 363.
19. M. Kłobukowski, „Lawa”, czyli Konwickiego gra o „Dziady”, w: Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego, pod red. J. Skuczyńskiego i P. Skrzypczaka, Toruń 2007, s. 177–191.
20. M. Kłobukowski, Między sielskością a odczarowaniem. Wizje dzieciństwa w „Dolinie Issy” Czesława Miłosza i filmowej adaptacji Tadeusza Konwickiego, „Przegląd Humanistyczny” 2012, nr 5, s. 71–84.
21. M. Kłobukowski, „Traktat o tragiczności i błazeństwie”, czyli Tadeusza Konwickiego kompleks tragiczny, w: Kompleks Konwicki, Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 27–29 października 2009 roku przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Wydział Polonistyki UJ, red. A. Fiut, T. Lubelski, J. Momro, A. Morstin-Popławska, Kraków 2010, s. 159–183.
22. T. Konwicki, Dziura w niebie, Warszawa 1965, s. 162.
23. T. Konwicki, Jesteśmy wciąż tacy sami, z T. Konwickim rozmawia T. Sobolewski, „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1, s. 205.
24. T. Konwicki, Kalendarz i klepsydra, Warszawa 2005, s. 62-63.
25. T. Konwicki, Kompleks polski, Warszawa 1990, s. 95–98.
26. T. Konwicki, Nic albo nic, Warszawa 1973, s. 377.
27. T. Konwicki, Pamiętam, że było gorąco, rozmawiali K. Bielas i J. Szczerba, Kraków 2001, s. 175.
28. T. Konwicki, Patriota z nogą na hamulcu, fragmenty rozmów J. Markuszewskiego z T. Konwickim, „Gazeta Wyborcza” 1996, nr 144.
29. T. Konwicki, Salto. Komedia filmowa, „Dialog” 1964, nr 7, s. 59.
30. T. Konwicki, Wiatr i pył, teksty wybrali i do druku przygotowali P. Kaniecki, T. Lubelski, Warszawa 2008, s. 464, 470.
31. T. Konwicki, Wschody i zachody księżyca, Warszawa 1990, s. 16.
32. T. Konwicki, W szponach romantyzmu, rozmawiała E. Sawicka, „Odra” 1988, nr 1, s. 27.
33. J. Kornahauser, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony, Kraków 1974, s. 38.
34. E. Kuźma, Kategoria mitu w badaniach literackich, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 55–73.
35. C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, wstępem poprzedził B. Suchodolski, przeł. K. Pomian, Warszawa 1970, s. 307–315.
36. C. Lévi-Strauss, Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, Warszawa 1969, s. 37.
37. T. Lubelski, Bohater Konwickiego, w: Człowiek z ekranu. Z antropologii postaci filmowej, pod red. M. Jankun-Dopartowej i M. Przylipiaka, Kraków 1996, s. 63–71.
38. T. Lubelski, Krewniacy z Litwy. Narodziny adaptacji z ducha wspólnoty, „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 59, s. 147–172.
39. T. Lubelski, Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego (na podstawie analiz utworów z lat 1947–1965), Wrocław 1984, s. 161.
40. T. Lubelski, Siedem powodów niezbędności, „Kino” 2001, nr 6, s. 10–11.
41. T. Lubelski, Wędrówki realne i wyobrażone. O filmach Tadeusza Konwickiego, „Kino” 1981, nr 1, s. 2–4, 19.
42. J. Łotman, Z. Minc, Literatura i mitologia, przeł. B. Żyłko, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 1, s. 247.
43. Z. Majchrowski, Improwizacja jak „lawa”, w: tegoż, Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza, Gdańsk 1998, s. 191–192.
44. H. Markiewicz, Literatura a mity, „Twórczość” 1987, nr 10, s. 55–70.
45. A. Mickiewicz, Dziady. Część IV, Dziady. Część III w: tegoż, Dzieła, t. 3: Dramaty, oprac. Z. Stefanowska, Warszawa, 1995, w. 772–817.
46. T. Miczka, Wielka improwizacja filmowa – „Opowieść o »Dziadach« Adama Mickiewicza – Lawa” Tadeusza Konwickiego, Kielce 1992, s. 6, 13.
47. A. Nasalska, Oszukani przez historię. O prozie Tadeusza Konwickiego, w: Między literaturą a historią, pod red. E. Łoch, Lublin 1986.
48. Nieepickie powieści Tadeusza Konwickiego [fragmenty pracy doktorskiej], „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 1, s. 87.
49. S. Nowicki [S. Bereś], Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Konwickim, Warszawa 1986, s. 89.
50. M. Piwińska, Miłość romantyczna, Kraków 1984, s. 527, 536.
51. R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach”, Warszawa 1993, s. 140.
52. P. Radin, Trickster. Studium mitologii Indian północnoamerykańskich, przeł. A. Topaczewska, koment. K. Kerényi i C.G. Jung, posł. L. Kolankiewicz, Warszawa 2010.
53. P. Ricoeur, Symbolika zła, przeł. S. Cichowicz i M. Ochab, Warszawa 1986, s. 18–21.
54. D. Siwor, Między infantylizmem a dojrzałością, czyli o dzieciństwie w powieściach Tadeusza Konwickiego, w: Kompleks Konwicki. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniach 27–29 października 2009 roku przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ oraz Wydział Polonistyki UJ, red. A. Fiut, T. Lubelski, J. Momro, A. Morstin-Popławska, Kraków 2010 s. 111-131.
55. Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu: Studia o Mickiewiczu, Warszawa 1976, (studium tytułowe) s. 26–41.
56. Z. Szmydtowa, Czynniki gawędowe w poezji Mickiewicza, „Pamiętnik Literacki” 1948, s. 298-334.
57. J. Walc, Świadomość, „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1, s. 23–31.
58. J. Walc, Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata, Warszawa 1975, s. 5–7 (maszynopis dostępny w Bibliotece Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, Masz. 1407).
59. A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo i czyn, Warszawa 1983, s. 35–38.
60. W szponach romantyzmu. Z Tadeuszem Konwickim rozmawia Elżbieta Sawicka, „Odra” 1988, nr 1, s. 22-31.
61. Z Tadeuszem Konwickim o filmie „Lawa” według „Dziadów” A. Mickiewicza rozmawia Bożena Markowska, „Ethos” 1991, nr 13–14, s. 239.
62. B. Żynis, „To jest Konwicki, czy nie jest?”. O podmiotowości sylleptycznej, „Litteraria Copernicana” 2008, nr 1, s. 49–59.

Issue:

9

Start page:

521

End page:

547

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2016.29

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: