Object structure
Title:

„Noc jeanpaulowska” u Fiodora Dostojewskiego, Bolesława Prusa i Thomasa Manna

Subtitle:

Pamiętnik Literacki 1 (2016)

Creator:

Mazur, Aneta ORCID

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Jean-Paul’s Siebenkäs ; Fyodor Dostoevsky’s Idiot ; Bolesław Prus’ Pleśń świata (Mould of the World) ; Thomas Mann’s The Magic Mountain ; eschatological/cosmic visions of the characters (narrators)

References:

1. E. Alker, Die deutsche Literatur im neunzehnten Jahrhundert (1832–1914). Stuttgart 1969.
2. A. Béguin, Dusza romantyczna i marzenie senne. Esej o romantyzmie niemieckim i poezji francuskiej. Przeł. T. Stróżyński. Gdańsk 2011.
3. B. Bobrowska, Kod tradycji – język miejsc. (O „Pleśni świata” Bolesława Prusa). W zb.: Pozytywizm. Języki epoki. Red. G. Borkowska, J. Maciejewski. Warszawa 2001.
4. G. de Bruyn, Richter. Hasło w: Literaturlexikon. Autoren und Werke deutscher Sprache. Hrsg. W. Killy. T. 9. München 1991.
5. S. Brzozowska, Mit i egzystencja. „Czarodziejska góra” Tomasza Manna jako powieść antyinicjacyjna? „Ruch Literacki” 2012, z. 1, s. 3-27.
6. R. Bucheli, Jean-Pauls enormes Werk. „Neue Zürchner Zeitung” 2013, nr z 22 III. Na stronie: http://www.nzz.ch/aktuell/feuilleton/literatur/der-ist-noch-ueber-goethe-1.18051824# (data dostępu: 29 VIII 2013).
7. J. M. Coetzee, Wyznania i podwójne myśli: Tołstoj, Rousseau, Dostojewski. Przeł. A. Skucińska. „Znak” 2007, nr 631.
8. Deutschsprachige Vers- und Prosadichtung vom Mittelalter bis zur Klassik. Hrsg. F. R. Max, Ch. Ruhrberg. T. 1. Stuttgart 1998.
9. F. Dostojewski, Bobek. W: Opowieści fantastyczne. Wybór, przekł., posł. M. Leśniewska. Wyd. 2, popr. Kraków 1988.
10. F. Dostojewski, Idiota. W: Dzieła wybrane. Wyd. 2. T. 3. Przeł. J. Jędrzejewicz. Warszawa 1987.
11. G. Grassa, Szczurzyca. Przeł. S. Błaut. Warszawa 1993.
12. G. Hennig, Traumwelten im Spiegel der Dichtung: Jean-Paul, Dostojewski, Nerval, Strindberg. Frankfurt am Main 1995.
13. M. Janion, Apokalipsa bez zbawienia. Tematy jeanpaulowskie. W: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Warszawa 2001.
14. J. Kahl, Jean-Pauls „Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei”. Ein literarisches Meisterwerk und ein theoriegeschichtliches Dokument auf der Schnittstelle von Aufklärung und Romantik. Wykład wygłoszony w Haus der Romantik w Marburgu 29 IV 2012. Na stronie: http://www.kahl-marburg.privat.t-online.de/Kahl_Jean-Paul-Rede.pdf (data dostępu: 20 VIII 2013), s. 1.
15. Kindlers Neues Literaturlexikon. Hrsg. R. Radler. München 1990.
16. M. Kopij, Polski przełom romantyczny i transfer niemieckich idei wczesnoromantycznych. W zb.: Noc. Symbol – temat – metafora. Red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko. T. 1: Wokół „Straży nocnych” Bonawentury. Białystok 2011.
17. H. Krukowska, Noc romantyczna. Mickiewicz, Malczewski, Goszczyński. Interpretacje. Wyd. 2, popr., Gdańsk 2011.
18. M. Łukasiewicz, Alfabet „Czarodziejskiej góry”. W: Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna. Warszawa 2011.
19. M. Maar, Geister und Kunst. Neuigkeiten aus dem „Zauberberg”. Frankfurt am Main 1997.
20. D. F. Mahoney, Der Roman der Goethezeit (1774–1824). Stuttgart 1988.
21. T. Mann, Czarodziejska góra. T. 1–2. Przeł. J. Kramsztyk (t. 1), J. Łukowski [właśc. W. Tatarkiewicz] (t. 2). Warszawa 1998.
22. A. Mazur, Kosmiczna melancholia Prusa. W zb.: Pogranicza literatury. Księga ofiarowana Profesorowi Januszowi Maciejewskiemu na Jego siedemdziesięciolecie. Red. G. Borkowska, J. Wójcicki. Warszawa 2001.
23. A. Mielke, Bonaventuras „Nachtwachen” als „treffliche Nachahmung” Richters. „Zeitschrift für Deutsche Philologie” 1985.
24. W. Muschg, Tragiczne dzieje literatury. Przeł. B. Baran. Warszawa 2010.
25. A. Nietresta-Zatoń, „Złe oczy Erynij w trupim dole wszechświata”. O powinowactwach Jean-Paula, Zygmunta Krasińskiego i Tadeusza Micińskiego. W zb.: Noc. Symbol – temat – metafora, t. 2 (2012): Noce polskie, noce niemieckie.
26. H.-J. Ortheil, Jean-Paul. Mit Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg 1984.
27. A. Paja, „Przeszłość Przyszłości”. „Pleśń świata”, czyli los wygnanych z raju. „Pamiętnik Literacki” 2003, z. 2, s.29-41.
28. D. Peyrache-Leborgne, La Question du sublime chez Jean-Paul et Hugo. Na stronie: http://groupugo.div.jussieu.fr/groupugo/02-02-09peyrache-leborgne.htm (data dostępu: 20 VII 2013).
29. E. Pieścikowski, Nad twórczością Bolesława Prusa. Poznań 1989.
30. C. Pietzcker, Einführung in die Psychoanalyse des literarischen Kunstwerken am Beispiel von Jean-Pauls „Rede des toten Christus”. Würzburg 1985.
31. B. Prus, Pleśń świata. W: Pisma. Red. I. Chrzanowski, Z. Szweykowski. T. 5. Warszawa 1935.
32. W. Rehm, Jean Paul – Dostojewski. Zur dichterischen Gestaltung des Unglaubens. Göttingen 1962.
33. J. P. F. Richter, Blumen-, Frucht- und Dornenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F. St. Siebenkäs im Reichsmarktflecken Kuhschnappel. W: Werke in zwölf Bänden. Hrsg. N. Miller. T. 3. München 1975.
34. J. P. F. Richter, Mowa wypowiedziana przez umarłego Chrystusa ze szczytu kosmicznego gmachu o tym, że nie ma Boga. Przeł. M. Żmigrodzka. „Ogród. Kwartalnik” 1991, nr 2.
35. P. Ricoeur, Czas i opowieść. T. 2: Konfiguracja w opowieści fikcyjnej. Przeł. J. Jakubowski. Kraków 2008.
36. A. Rogalski, Trzy portrety niemieckie: Fryderyk Hölderlin, Jean-Paul, Stefan George. Poznań 1980.
37. M. Rouché, Bonaventure ne serait-il pas Jean-Paul Richter lui-même? „Études Germaniques” 1969.
38. M. Rychter, Hesperos. „Kresy” 1998, nr 2.
39. Ch. Schulte, Haben wir (k)einen Vater? „Christ in der Gegenwart. Zeitschrift für Religion, Glaube, Spiritualität, Gesellschaft” 65 (2013), April. Na stronie: http://www.christ-in-der-gegenwart.de/aktuell/artikel_angebote_detail?k_beitrag=3719490 (data dostępu:29 VII 2013).
40. J. P. Vijn, Carlyle and Jean-Paul: Their Spiritual Optics. Amsterdam 1982.
41. M. Zaremba, Jean-Paul. Dichter und Philosoph. Eine Biographie. Köln 2012.

Issue:

1

Start page:

61

End page:

80

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: