Object structure
Title:

Pasje. Inna próba lektury „Krucjaty dziecięcej” Marcela Schwoba i „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2016)

Creator:

Forajter, Wacław ORCID

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Marcel Schwob’s La Croisade des enfants (The Children’s Crusade) ; Jerzy Andrzejewski’s Bramy raju (The Gates of Heaven) ; Michel Foucault’s concept of “pastoral power”

References:

1. G. Agamben, Czas, który zostaje. Komentarz do „Listu do Rzymian”. Przeł. S. Królak. Warszawa 2009.
2. G. Agamben, Profanacje. Przeł., wstęp M. Kwaterko. Warszawa 2006.
3. B. Andrieu, Le Masochisme deleuzien: une sensorialité sans genre. „Genèse des textes/TextGenesen” 2010. Na stronie: https:// hal.archives-ouvertes.fr/hal-00563266 (data dostępu:13 VI 2015).
4. J. Andrzejewski, Bramy raju. W: Trzy opowieści. Oprac. W. Maciąg. Wrocław 1998. BN I 288.
5. J. Andrzejewski, Ład serca. Warszawa 1957.
6. J. Andrzejewski, notatka. Muzeum Literatury w Warszawie, rkps 1553.
7. Ch. Berg, Y. Vadé, Présentation. W zb.: Marcel Schwob, d’hier et d’aujourd’hui. Sous la direction Ch. Berg, Y. Vadé. Champ Vallon 2002.
8. L. Bersani, Czy odbytnica jest grobem? W zb.: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Red. nauk. A. Gajewska. Poznań 2012. (przeł. M. A. Pelczar).
9. J. Błoński, Odmarsz. Kraków 1978.
10. J. Błoński, Romans z tekstem. Kraków 1981.
11. A. Corbin, Les Filles de noce. Misère sexuelle et prostitution (XIXe et XXe siècles). Paris 1978.
12. D. Coste, Cruelles croisades: Andrzejewski et Schwob. W zb.: Marcel Schwob, d’hier et d’aujourd’hui. Sous la direction Ch. Berg, Y. Vadé. Champ Vallon 2002.
13. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII–XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994.
14. J. Delumeau, Wyznanie i przebaczenie. Historia spowiedzi. Przeł. M. Ochab. Gdańsk 1997.
15. G. Dickson, Krucjata dziecięca. Mroczna tajemnica średniowiecza. Przeł. W. Sadkowski. Warszawa 2010.
16. E. Domańska, m.in. jako autorka książki Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań 1999.
17. P. Dybel, Dialog i represja. Antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda. Warszawa 1995.
18. J. Falkowski, Próg milczenia. O homoseksualizmie w twórczości Jerzego Andrzejewskiego. „Krzywe Koło Literatury” 1991, nr 7, s. 2.
19. M. Foucault, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w Collège de France 1977–1978. Przeł. M. Herer. Wyd. oprac. M. Senellart, pod kier. F. Ewalda, A. Fontany. Warszawa 2010.
20. M. Foucault, Rządzenie żywymi. Wykłady w Collège de France 1979–1980. Przeł. M. Herer. Wyd. oprac. M. Senellart, pod kier. F. Ewalda, A. Fontany. Warszawa 2014.
21. S. Freud, Ekonomiczny problem masochizmu. W: Psychologia nieświadomości. Przeł. R. Reszke. Warszawa 2009.
22. A. Gawron, Sublimacje współczesności. Powieściopisarstwo Jerzego Andrzejewskiego wobec przemian prozy XX wieku. Łódź 2003.
23. A. Gefen, Philosophies de Marcel Schwob. W zb.: Retours à Marcel Schwob. D’un siècle à l’autre, 1905–2005. Sous la direction Ch. Berg, A. Gefen, M. Jutrin, A. Lhermitte. Rennes 2007.
24. G. Genette, Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia. W zb.: Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia. Oprac. H. Markiewicz. T. 4, cz. 2. Kraków 1992.
25. B. Geremek, Ludzie marginesu w średniowiecznym Paryżu. XIV–XV wiek. Wrocław 1971.
26. C. Ginzburg, Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w. Przeł. R. Kłos. Posł. L. Szczucki. Warszawa 1989.
27. D. Halperin, Jak uprawiać historię męskiego homoseksualizmu? W zb.: Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Red. nauk. A. Gajewska. Poznań 2012.
28. K. Horney, Nowe drogi w psychoanalizie. Przeł., wstęp K. Mudyń. Wyd. 3. Poznań 2001.
29. V. Hugo, Nędznicy. Przeł. K. Byczewska. T. 2. Wyd. 5. Warszawa 1976.
30. M. Janion, Dzieci i utopia [głos w dyskusji]. W zb.: Dzieci. Wybór, oprac., red. M. Janion, S. Chwin. T. 1. Gdańsk 1988.
31. M. Janion, Krucjata niewiniątek? W zb.: Dzieci. Wybór, oprac., red. M. Janion, S. Chwin. T. 1. Gdańsk 1988.
32. E. Kaczyńska, Dzieje robotników przemysłowych w Polsce pod zaborami. Warszawa 1970.
33. Z. Kopeć, Jerzy Andrzejewski. Poznań 1999.
34. Z. Kossak, Bez oręża. Wyd. 8. Warszawa 1971.
35. E. Le Roy Ladurie, Montaillou. Wioska heretyków 1294–1324. Przeł. E. D. Żółkiewska. Warszawa 1988.
36. A. Lhermitte, Palimpseste et merveilleux dans l’oeuvre de Marcel Schwob. Paris 2002.
37. J. Lorentowicz, Nowa Francja literacka. Portrety i wrażenia. Warszawa 1911.
38. M. Łuczewski, Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej. Toruń 2012.
39. J. Mallette, Poétique de l’oubli dans „La Croisade des enfants” de Marcel Schwob. „Figura. Centre de recherche sur le texte et l’imaginaire” 2008 (t. 10).
40. M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji. Kraków 1997.
41. W. Marzec, Zapomniani protoplaści. Archeologia refleksji o sadyzmie i masochizmie. „Teksty Drugie” 2011, nr 4, s.220-233.
42. A. Milecki, Marcel Schwob a przeobrażenia form narracji powieściowej. „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1988, z. 3, s. 9.
43. G. Musiał, W ptaszarni. Warszawa 1989.
44. F. Nietzsche, O pożytkach i szkodliwości historii dla życia. W: Narodziny tragedii. – Niewczesne rozważania. Przeł. P. Pieniążek, M. Łukasiewicz. Łódź 2012, s. 272 (przeł. M. Łukasiewicz). Dzieła wszystkie. T. 1 a.
45. D. Nowacki, „Ja” nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego. Katowice 2000.
46. C.-P. Perez, Images, imagination, imaginaire. W zb.: Retours à Marcel Schwob. D’un siècle à l’autre, 1905–2005. Sous la direction Ch. Berg, A. Gefen, M. Jutrin, A. Lhermitte. Rennes 2007.
47. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie. Przeł. J. Margański. Kraków 2006.
48. G. Ritz, Jerzy Andrzejewski: maski pożądania i ich funkcja w poetyce powieści. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Przeł. B. Drąg, A. Kopacki, M. Łukasiewicz. Warszawa 2002.
49. G. Ritz, Niewypowiadalne pożądalne pożądanie a poetyka narracji. „Teksty Drugie” 1997, nr 3, s. 43-60.
50. É. Roudinesco, Nasza mroczna strona. Z dziejów perwersji. Przeł. B. Baran. Warszawa 2009.
51. M. Schwob, Krucjata dziecięca. „Chimera” 1901 (t. 3), z. 7/8. Przeł. Z. (Miriam) Przesmycki.
52. M. Schwob, Księga Monelli. Przeł. B. Ostrowska. Łódź 2010.
53. M. Schwob, Préface. W: Le Coeur double. La légende des gueux. Paris 1891.
54. F. K. Szlosser [Schlosser], Dzieje powszechne. Przeł. J. Tretiak, B. Komorowski. T. 7. Lwów 1874.
55. W. Śmieja, Homoseksualność i polska nowoczesność. Szkice o teorii, historii i literaturze. Katowice 2005.
56. K. Tomasik, Gejerel. Mniejszości seksualne w PRL-u. Warszawa 2012.
57. T. Umerle, Poezja Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego – próba interpretacji postsekularnej. „FA-art” 2013, nr 1/2.
58. Y. Vadé, L’Histoire en miettes. W zb.: Marcel Schwob, d’hier et d’aujourd’hui. Sous la direction Ch. Berg, Y. Vadé. Champ Vallon 2002.
59. P. Valéry, Problem muzeów. W zb.: Muzeum sztuki. Antologia. Wstęp, red. M. Popczyk. Kraków 2005.
60. B. Warkocki, Tożsamość możliwa, czyli odmiany męskości w prozie Andrzeja Stasiuka. W: Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności. Warszawa 2007.
61. I. Watt, Conrad w wieku dziewiętnastym. Przeł. M. Boduszyńska-Borowikowa. Gdańsk 1984.
62. O. Wilde, Zanik kłamstwa. Dialog. W: E. Grabska, Moderniści o sztuce. Wybór, oprac., wstęp ... Warszawa 1971.
63. S. Wysłouch, „Bramy raju” Jerzego Andrzejewskiego. W zb.: Nowela, opowiadanie, gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych. Red. K. Bartoszyński, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Wyd. 2, poszerz. Warszawa 1979.
64. M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys. Kraków 2012.
65. H. Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie. Warszawa 1993.
66. S. Żeromski, Dzieje grzechu. T. 1. Warszawa–Kraków 1928.

Issue:

1

Start page:

97

End page:

131

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: