Object structure
Title:

Funeral rites on the southern boundary of the Komarov culture

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 69 (2017)

Creator:

Romaniszyn, Jan ; Niculică, Bogdan Petru ; Ignat, Ioan

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Komarov culture ; Northern Moldavia ; funeral rites ; cemetery ; mortuary archaeology

Abstract:

This paper is the result of Polish and Romanian cooperative investigations of the funeral rites in the Bronze Age in Carpathian area. The purpose of this paper is to present the results of archaeological investigations from the Northern Moldavia where cemeteries of Komarov culture have been excavated since the 19th century. All data were compared with the results from Komarov sites in the Upper Dnister area of the Ukraine that date to the fi rst half of the 2nd millennium BC. The problem of how the Komarov culture has been classifi ed is investigated, specifi cally how the classifi cation of material culture and funeral practices have changed over time. The history of research in the northern Moldavia area is presented, followed by a description of Komarov cemeteries located in this area at the cemetery, grave, burial, and grave inventory levels. The graves and funeral rites in northern Moldavia and those in the Upper Dnister area and neighbouring regions are then comparatively analyzed.

References:

Andronic M. 2008. Istoria Bucovinei 1. De la începuturi până la epoca cuceririi romane a Daciei. Suceava: Editura Istros-Brăila Museum.
Andronic M., Batariuc P., Hău F., Gogu I., Mareş and Niculică B. 2004. Noi cercetări arheologice de teren în judeţul Suceava. Suceava 29-30, 117-226.
Bader T. 2001. Passfunde aus der Bronzezeit in den Karpaten. Communicationes Archaeologicae Hungariae, 15–39.
Berezanska Z. 1967. Tshinetsko-koamarovskaya kultura na Severnoy Ukrainie. Sovetskaya Arkheologiya 3, 120-136.
Berezanska Z. 1971. Komarivska kultura. In Arkheologiya Ukrainskoy RSR. Kyiv: Naukova Dumka, 354-363.
Boghian D. Ignătescu S., Ignat I. and Vieru E. 2012. Costâna, com. Todireşti, jud. Suceava. Punct: „Imaş”. Cronica cercetărilor arheologice din România 46, 266-268.
Boghian D., Ignătescu S., Budui V., Niculică B., Enea S., Ignat I., Pricop L.and Gafi ncu A. 2013. Costâna, com. Todireşti, jud. Suceava. Punct: „Imaş”. Cronica cercetărilor arheologice din România 47, 198-199.
Boghian D., Niculică B. and Budui V. 2012. The usage of natural resources in protohistory (Aeneolithic- Hallstatt), in the North-Eastern Carpathian area. In Fortetsya: zbyrnik zapovidnika „Tustan”. Lviv: Kolir PRO, 272-291.
Bolohan N. 2010. „All in one”. Issues of methodology, paradigms and radiocarbon datings concerning the Outer Eastern Carpathian Area. In N. Bolohan, F. Măţău and F. Tencariu (eds.), Signa Praehistorica. Studia in honorem magistri Attila László septuagesimo anno. Iasi: Universitatea Al.I. Cuza, 229-244.
Bolohan N. and Asăndulesei A. 2013. Middle Bronze Age Beyond the Eastern Fringe of the Carpathion Basin. In V. Heyd, G. Kulcsár and V. Szeverényi (eds.), Transitions to the Bronze Age. Interregional Interaction and Socio-Cultural Change in the Third Millennium BC. Carpathian Basin and Neighbouring Regions. Budapest: Archeolingua, 339-356.
Bolohan N., Gafi ncu A. and Stoleriu I. 2015. Middle bronze age chronology East of the Carpathians area. A Bayesian model. In R. E. Nemeth and B. Rezi, Bronze age chronology in the Carpathian Basin. Targu Mures: Editura Mega, 131-146.
Bryk J. 1932. Tymczasowe sprawozdanie z badań archeologicznych w Bukównie pow. Tłumacki. Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności 5, 21-22.
Bryk J. 1936. Badania archeologiczne w Ostapiu na Podolu. Światowit 16, 117-144.
Budui V and Niculică B. 2013. Ariile tumulare – situri de cercetare interdisciplinară. In M. Grigoraş and M. Porof (eds.), Simpozionului internaţional „România între Orient şi Occident” 3. Suceava: Little Lamb, 27-32.
Budui V., Niculică B. and Rotaru-Buzdugan C. 2013. The prehistoric habitat conditions and soil evolution in the Adâncata archaeological site (Suceava County, Romania). In Water Resources. Forest, Marine and Ocean Ecosystems. 13th International Multidisciplinary Scientifi c Geoconference SGEM 2013, 16-22 June, Albena Co., Bulgaria, DOI: 10.5593/sgem2013, 733-740.
Burtănescu F. 2002. Epoca timpurie a bronzului între Carpaţi şi Prut, cu unele contribuţii la problemele perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova (= Biblioteca Thracologica 37). Bucureşti: Vavila Edinf.
Burtănescu F. 2002. Un complex cu schelete de cai din Epoca Bronzului descoperit într-un tumul la Ripiceni (jud. Botoşani). Forum Cultural. Buletin informativ, an II, nr. 1, martie, Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional. Botoşani, 7-10.
Cavruc V. and Dumitroaia G. 2001. Cultura Costişa în contextul epocii bronzului din România. Catalog de expoziţie. Piatra-Neamţ: Constantin Matasă.
Ciugudean H. 1996. Epoca timpurie a bronzului în centrul şi sud-vestul Transilvaniei. Biblioteca Thracologica 13. Bucureşti: Vavila Edinf.
Ciugudean H. 2000. Eneoliticul fi nal în Transilvania şi Banat: cultura Coţofeni. Timişoara: Mirton.
Ciugudean H. 2011. Mounds and Mountains: Burial Rituals in Early Bronze Age Transylvania. In S. Berecki, R. E. Németh and B. Rezi (eds.), Bronze Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Colloquium from Târgu Mureş, 8-10 October 2010. Târgu Mureş: Mega, 21-57.
Chicideanu I. 2011. Obiceiuri funerare în epoca bronzului la Dunărea mijlocie şi inferioară. Bucureşti: Academiei Române.
Dascălu L. 2007. Bronzul mijlociu şi târziu în Câmpia Moldovei. Iaşi: Trinitas.
Dascălu L. and Burtănescu F. 1997. Crasnaleuca, jud. Botoşani. Cronica Cercetărilor Arheologice din România 31, 15.
Dąbrowski J. 1972. Powiązania ziem polskich z terenami wschodnimi w epoce brązu. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Dergacev V. 1994. Epoca bronzului. Perioada timpurie. Thraco-Dacica 15, 121-140.
Dergacev V. 2010. Istoria Moldovei. Epoca preistorică şi antică (până în sec. V). Chişinău: Academia de Stiinţe a Moldovei, Institutul Patrimoniului Cultural, Centrul de Arheologie.
Diaconu V. 2007. Unele date privind Epoca Bronzului pe Valea Başeului, Forum cultural, an VII, nr. 4, decembrie. Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional, Botoşani, 4-8.
Dinu M. 1961. Contribuţii la problema culturii amforelor sferice pe teritoriul Moldovei. Arhologia Moldovei 1, 43-64.
Dumitroaia G. 2000. Comunităţi preistorice din nord-estul Romaniei. Piatra-Neamt: Constantin Matasă.
El Susi and Burtănescu F. 2000. Un complex cu schelete de cai din epoca bronzului descoperit într-un tumul la Ripiceni (judeţul Botoşani). Thraco-Dacica 21, 257-263.
Figiel S. and Krzywda P. 2010. Przewodnik po północnej Rumunii. Bukowina. Maramuresz. Piastów: Ofi cyna Wydawnicza Rewasz.
Gloger Z. 1978. Encyklopedia staropolska 1-4. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Górski J. 1996. Uwagi o znaczeniu kurhanów dla społeczności kultury trzcinieckiej z obszarów lessowych Zachodniej Małopolski. In J. Chochorowski (eds.), Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Księga jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi. Kraków: Oficyna Cracovia, 204-211.
Górski J., Łysenko S. and Makarowicz P. 2003 Radiocarbon Chronology of the Trzciniec Cultural Circle Between the Vistula and Dnieper Basins. Baltic Pontic Studies 13, 253-306.
Ignat I. 2012. O civilizaţie a Bronzului Mijlociu pe teritoriul României. Complexul cultural Costişa-Komariv. Iaşi (unpublished PhD Thesis sgtored in the Archive of Universitatea Al. I. Cuza).
Ignat I. 2013. O abordare a terminologiei perioadei mijlocii a epocii bronzului pe teritoriul Romăniei. Studiu de caz: complexul cultural Costişa-Komariv. In B.P. Niculică and D. Boghian (eds.), Semper Fidelis. In Honorem Magistri Mircea Ignat. Suceava: Istros-Braila Museum, 141-158.
Ignat M. 1978. Necropola tumulară hallstattiană de la Volovăţ – „Dealul Burlei”. Suceava 5, 107-140.
Ignat M. 1981. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului şi a Hallstatt-ului timpuriu în judeţul Suceava. Thraco-Dacica 2, 133-146.
Ignat M. 2000. Metalurgia în epoca bronzului şi prima epocă a fi erului din Podişul Sucevei. Suceava: Universitatea „Ştefan cel Mare”.
Ignat M. 2003. Quelques vestiges de l’Ăge du Bronze du nord de la Moldavie. Studia Antiqua et Archaelogica 9, 155-166.
Ignat M. and Popovici D. 1980. Un mormânt în cistă descoperit la Şerbăneşti (com. Zvoriştea, jud. Suceava). Suceava 6-7, 657-662.
Jurecki M. 2001. Bukowina. Kraina łagodności. Kraków: Bezdroża.
Kaindl R. 1896. Geschichte der Bukowina. Erster Abschnitt. Von den ältesten Zeiten bis zu den Anfängen des Fürtenthums Moldau (1342). Czernowitz.
Kaindl R. 1903. Bericht über die Ausgrabungen der Hügelgräber von Unter-Horodnik und Prädit (Bukowina). Mitteilungen der Anthropologischen Gesselschaft in Wien. Wien: Komission bei Alfred Hölder, K.U.K. Hof- und Universitäts-Buchhändler, 82-84.
Kaindl R. 1903. Prähistorisches aus der Bukowina. Jahrbuch 1, 97-114.
Kločko V. and Kośko A. 2011. Społeczności kultur ceramiki sznurowej i stepu nadczarnomorskiego (jamowej oraz katakumbowej) w systemie organizacji szlaków bałtycko-pontyjskiego międzymorza, In M. Ignaczak, A. Kośko and M. Szmyt (eds.) Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV – I tys. przed Chr. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 259-284.
Klochko V., Kośko A. and Szmyt M. 1999. A comparative chronology of the prehistory of the area between the Vistula and Dnieper: 3150-1850 B.C. Baltic Pontic Studies 7. 264-282.
Kostrzewski J. 1928. Groby eneolityczne ze skurczonemi szkieletami w Białym Potoku. Przegląd archeologiczny 3. Poznań, 9-17.
Kozłowski L. 1928. Wczesna, starsza i środkowa epoka brązu w świetle subborealnego optimum klimatycznego i jego wpływu na ruchy etniczne i zaludnienie Polski. Lwów: Towarzystwo Naukowe.
Krušelnicka L. 2002. Un nou sit din epoca bronzului timpuriu în Ucraina subcarpatica. Angustia 7, 99-114.
Lazarovici G. 1997. About the Early Bronze from Transylvania. Angustia 2, 9-36.
Lysenko S.D., Shklarevskij E. I., Razumov S. M. and Makarowicz P. 2015. Kurganniy mogilnik komarivskoy kulturi bilia s. Bukivna. Archeologiya 3/2015, 58-78.
Makarowicz P. 1998. Rola społeczności kultury iwieńskiej w genezie trzcinieckiego kręgu kulturowego (2000-1600 BC). Poznań: Uniwersytet A. Mickiewicza.
Makarowicz P. 2009. Baltic – Pontic interregional routes at the start of the Bronze Age. In A. Kośko, V. Kočko (eds.) Routes Between the Seas: Baltic – Boh – Bug – Pont From the 3rd the Middle of the 1st Millenium BC. Baltic Pontic Studies 14, 301-336.
Makarowicz P. 2010. Trzciniecki krąg kulturowy-wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Makarowicz P. 2011. Geneza kurhanów w trzcinieckim kręgu kulturowym. In H. Kowalewska-Marszałek and P. Włodarczak (eds.) Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e. Kraków, Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Makarowicz P., Lysenko S. and Kočkin I. 2013. Wyniki badań cmentarzyska kultury komarowskiej w Bukivnej nad górnym Dniestrem w 2010 roku. Materiały Archeologiczne 39, 103-123.
Makarowicz P., Lysenko S. and Kočkin I. 2013. Kurhany z epoki brązu nad górnym Dniestrem – polsko-ukraińskie projekty badawcze. Folia Praehistorica Posnaniensia 28, 151-176.
Mareş I. 2010. Un mormânt în cutie / cistă de piatră, din bronzul mijlociu, cultura Komariv, descoperit la Suceava – „Câmpul Şanţurilor” – Strada Parcului. Suceava 37, 45-74.
Mareş I., Niculică B., Dolenschi T., Giurati P., Bedreagă S. and Ungureanu C. 2008. Suceava, jud. Suceava. Punct: Câmpul Şanţurilor (Strada Parcului), nr. cadastral 1261/1265 (proprietatea Maidaniuc George). Cronica cercetărilor arheologice din România 42, 292-293.
Mihăilescu-Bîrliba V. 2001. Mormântul unei tinere căpetenii de la începutul epocii bronzului (Mastacăn, jud. Neamţ –„Cultura Amforelor Sferice”). Memoria Antiquitatis 22, 157-217.
Moscalu E. 1989. Săpăturile de salvare de la Cotârgaci (com. Roma, jud. Botoşani). Hierasus 7-8, 117-131.
Munteanu R. 2001. Alte descoperiri. In V. Cavruc and G. Dumitroaia (eds.), Cultura Costişa in contextual epocii bronzului din Romănia. Piatra-Neamt: “Constantin Matasă”, 51-54.
Munteanu R. 2001a. Sat Corlăteni, com. Corlăteni, jud. Botoşani. In V, Cavruc and G. Dumitroaia (eds.), Cultura Costişa în contextul epocii bronzului din România. Piatra-Neamt: “Constantin Matasă”, 24.
Munteanu R. and Dumitroaia Gh. 2005. Découvertes de l’Âge du Bronze dans les Sous-Carpates de la Moldavie, în Scripta praehistorica. Miscellanea in honorem nonagenarii magistri Mircea Petrescu-Dîmboviţa oblata. Iaşi: Trinitas, 461-473.
Munteanu R. 2010. Începutul bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaţilor Orientali. Bibliotheca memoriae antiquitatis 24, Piatra-Neamţ: Constantin Matasă.
Niculică B. 2005. Considérations sur la période moyenne de l’Âge du Bronze dans le Plateau de Suceava. Le complexe culturel Komarów – Costişa – Biały-Potik. Studia Antiqua et Archaelogica 10-11, 61-68.
Niculică B. 2010. Les premiers tumuli de la Bucovine. Les recherches de la fi n du XIX siècle et le début du XXe siècle de la zone Horodnic de Jos (dép. de Suceava). Studia Antiqua et Archaelogica 16, 71-92.
Niculică B. 2015. Epoca bronzului in podişul Sucevei. Suceava: Karl. A. Romstorfer.
Niculică B.and Boghian D. 2015. Funerary constructions characteristic to the Komariv (Middle Bronze Age) communities of the Suceava Plateau. In R. Kogălniceanu, M. Gligor R.G. Curcă and S. Straton (eds.), Homines, Funera, Astra 2. Life beyond death in ancient times. Romanian case studies, Archaeopress Archaeology. Oxford: Archaeopress, 79-92.
Niculică B. and Cojocaru I. 2006. Observaţii privind realizarea unei podoabe descoperite în necropola tumulară de la Adâncata – „Imaş” (judeţul Suceava). Arheologia Moldovei 29, 203-207.
Niculică B., Mareş I., Boghian D. and Ignătescu S. 2005. Considérations préliminaires sur les practiques funéraires de la nécropole de type Komariv – Bilyj-Potik – Costişa, d’Adâncata – „Imaş” (dép. de Suceava). Studia Antiqua et Archaeologica 10-11, 69-86.
Niculică B., Andronic M., Boghian D., Ţifui S., Asăndulesei A., Tencariu F. and Ignat I. 2013. Horodnic de Jos, com. Horodnic de Jos, jud. Suceava. Punct: „Vârful Colnicului”. Cronica cercetărilor arheologice din România 47, 200-202.
Niculică B., Oprea-Gancevici D., Budui V., Boghian D., Asăndulesei A., Tencariu F., Mereuţă M. and Ignat I. 2014. Horodnic de Jos, com. Horodnic de Jos, jud. Suceava. Punct: Vârful Colnicului. Cronica cercetărilor arheologice din România 48, 216-218.
Ossowski G. 1890. Sprawozdanie z wycieczki paleontologicznej po Galicji w 1889. Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej 14, 17-68.
Păunescu A., Şadurschi P. and Chirica V. 1976. Repertoriul arheologic al judeţului Botoşani 1-2. Bucureşti: Academia Română.
Popescu A. D. 2006. Aşezarea de epoca bronzului de la Costişa (jud. Neamţ). Monografi e arheologica. Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 54-56, 313-322.
Popescu A. D. 2013. Contextele, cronologia şi analogiile unor piese de os decorate din Moldova. In P. Ciobotaru and Ovidiu-Crisian Nedu (eds.). Danubius, XXXI Supliment, şi cercetări privind arheologia spaţiului nord-vest pontic. In Honorem Nicu Mircea septuagenarii, Galaţi: Muzeului de Istorie Galaţi, 170-202.
Popescu A. and Băjenaru R. 2015. From the Middle Danube to Anatolia: Contacts During the Second Millennium BC. In P. M. Militello and H. Öniz (eds.), SOMA 2011. Proceedings of the 15th Symposium on Mediterrean Archaeology, held at the University of Catania 3-5 March 2011 (= British Archaeological Reports. International Series 2695/1). Oxford: Archaeopress, 35-42.
Rogozińska R. 1959. Cmentarzysko kultury komarowskiej w Bukownie. Materiały Archeologiczne 1, 97-114.
Romaniszyn J. 2013. Obrzędowość pogrzebowa społeczności kultury komarowskiej w dorzeczu górnego Dniestru i Seretu. Poznań (unpublished MA Thesis. Stored in Institute of Prehistory, Adam Mickiewicz University).
Romaniszyn J. 2015. Obrzędowość pogrzebowa społeczności kultury komarowskiej w międzyrzeczu Dniestru i Seretu. Materiały Archeologiczne 40, 35-49.
Sadurschi P. 1994. Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilăneşti – Botoşani. Hierasus 9, 167-180.
Sava E. 1994. Epoca bronzului – perioada mijlocie şi târzie (sec. XVII-XII î.e.n.). Thraco-Dacica 15, 141-156.
Schuster C. 1997. Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi Ialomiţei Superioare (= Biblioteca Thracologica 20). Bucureşti: Vavila Edinf.
Simalcsik A. and Niculica B. 2011. Anthropological researches regarding the barrow cemetery of the Komariv type (Middle Bronze Age), of Adancata, Suceava County, Romania. In Raluca Kogălniceanu, Roxana-Gabriela Curcă, Mihai Gligor and Susan Stratton (eds.), Homines Funera. Proceedings of the International Symposium on Funerary Anthropology, 5-8 June 2011, „1 Decembrie 1918” University (Alba Iulia, Romania). Oxford: Archaeopress, 119-133.
Simalcsik A., Groza V. and Simalcsik R. D. 2014. Anthropological analysis of a skeleton belonging to Middle Bronze Age, Komariv culture, discovered in Suceava – „Câmpul Şanţurilor” – „Strada Parcului” (Suceava County, Romania). AŞUI seria Biologie animală, 60, 59-75.
Siwkówna I. 1937. Tymczasowe wyniki badań terenowych w Bukównej, pow. tłumacki. Z otchłani wieków 13, 67-70.
Smirnova G. 1972. Noviye issledovanya poselenia Magala. Arkheologicheskiy Sbornik 14, 12-30.
Smirnova G. 1976. Magala I i nekotoriye voprosy khronologii pozdne Komarivskoy kultury v Prikarpattie. Eneolit i bronzoviy vek Ukraini. Kiev: Naukova Dumka, 118-135.
Sulimirski T. 1936. Cmentarzysko kurhanowe w Komarowie koło Halicza i kultura komarowska. Sprawozdania Polskiej Akademii Umiejętności 16/9, 273-277.
Sulimirski T. 1938. Kurhany komarowskie. Złoty Szlak 4, 25-33.
Sulimirski T. 1964. Barrow-Grave 6 at Komarów. University of London Institute of Archaelogy Bulletin 4, 171-188.
Sulimirski T. 1968. Corded Ware and Globular Amphorae North-East of the Carpathians. London: The Athlone Press.
Swiesznikow I. 1967. Kultura komarowska. Archeologia Polski 12(1), 39-107.
Sveshnikov I. 1990. Sredniy period bronzovogo veka Prikarpattya i Volyni. Tschinetsko-komarovskaya kultura. Arkheologiya Prikarpattya, Volyni i Zakarpattya. Lviv: Instytut Ukrainoznavstva Imeni I. Krypalkyevicha NAN Ukrainy, 78-88.
Szombathy J. 1894. Prähistoriche Recognoscierungstour nach der Bukowina im Jahre 1898. Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums 2, 11-21.
Szombathy J. 1895. Zweite recognoscierungstour in die Bukowina. Jahrbuch des Bukowiner Landes- Museums 3, 20-24.
Szombathy J. 1896. Zweite recognoscierungstour in die Bukowina. Jahrbuch des Bukowiner Landes-Museums 4, 131-135.
Tyczyńska M. 1970. Budowa geologiczna. In M. Podraza and A. Karaś (eds.), Ukraina, teraźniejszość i przeszłość. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 13-16.
Ursulescu N. and Ignat M. 1977. Săpături arheologice în judeţul Suceava (1972-1976). Suceava 4, 317-324.
Ursulescu N., Şadurschi P. and Botezatu D. 1988. Mormintele de inhumaţie de tip Costişa, descoperite la Prăjeni (jud. Botoşani). Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 39, 45-52.
Vulpe A. 1961. K voprosu o periodizacii bronzovego veka v Moldove. Dacia 5, 106-122.
Weller O. and Dumitroaia G. 2005. The earliest salt production in the World. An early Neolithic exploitation in Poiana Slatinei-Lunca, Romania. Antiquity 79, 306.
Wiślański T. 1970. The Globular Amphora Culture. In T. Wiślański (eds.), The Neolithic in Poland. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 178-231.
Zastawnyj F. and Kusiński W. 2003. Ukraina, Przyroda-Ludność-Gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

69

Start page:

83

End page:

112

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834 ; 10.23858/SA69.2017.005

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: