Object structure
Title:

Pliszczyn, site no. 9. Eneolithic complex in the Lublin region, Tomasz J. Chmielewski and Edmund Mitrus (eds.), (= Saved Archaeological Heritage 5). Pękowice – Wrocław 2015: Profi l-Archeo Publishing House and Archaeological Studio, Archaeologia Silesiae Science Foundation, 248 pages, 71 fi gures, 34 tables and 21 plates in the text, published in Polish and English : [ recenzja]

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 69 (2017)

Creator:

Sznajdrowska-Pondel, Aleksandra

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archaeology

References:

Chmielewski T. J. 2009. Po nitce do kłębka… O przędzalnictwie i tkactwie młodszej epoki kamienia w Europie Środkowej. Warszawa: Semper.
Chmielewski T. J. and Gardyński L. 2009. Włókno – nić – wrzeciono. Z metodyki badań przęślików na przykładzie znalezisk ze stanowiska 1C w Gródku. In H. Taras and A. Zakościelna (eds.), Hereditas praeteriti: Addimenta archaeologica et historica dedicate Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Gumiński W. 1989. Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych. Wrocław: Ossolineum.
Kadrow S. 1991. Iwanowice. Stanowisko Babia Góra 1. Rozwój przestrzenny osady z wczesnego okresu epoki brązu. Kraków: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN.
Kośko A. 1981. Udział południowo-wschodnio-europejskich wzorców kulturowych w rozwoju niżowych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych. Grupa mątewska (= Seria Archeologia 19). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
Kośko A. and Szmyt M. 2006. Opatowice-Wzgórze Prokopiaka 1. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Rzepecki S. 2014. Wilkostowo 23/24. Neolityczny kompleks osadniczy 1 (= Spatium Archaeologicum 8). Łódź: Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego.

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

69

Start page:

437

End page:

440

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834 ; 10.23858/SA69.2017.020

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: