Object structure
Title:

Professor Andrzej Żaki (9th September 1923 – 4th January 2017)

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 69 (2017)

Creator:

Gurba, Jan

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2017

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archaeology

References:

Bargieł B. and Zakościelna A. 2003. Wykaz publikacji Prof. Dr. Andrzeja Żakiego za lata 1947-2003 In Z. Woźniak and J. Gancarski (eds.), Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofi arowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków – Krosno: Polska Akademia Umiejętności – Muzeum Podkarpackie, 25-63.
Kadrow S. 2006. Faza rzeszowska kultury malickiej. In J.K. Kozłowski (ed.), Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 51-77.
Nosek S. 1967. Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce. Kraków – Warszawa – Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Woźniak Z. 2003. Przedmowa. In Z. Woźniak and J. Gancarski (eds.), Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofi arowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków – Krosno: Polska Akademia Umiejętności – Muzeum Podkarpackie, 15-24.
Woźniak Z. and Gancarski J. (eds.) 2003. Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofi arowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków – Krosno: Polska Akademia Umiejętności – Muzeum Podkarpackie.
Żaki A. 1948. Osada neolityczna w Boguchwale, pow. Rzeszów. Sprawozdania PAU 49, 169-172.
Żaki A. 1949. Nowe typy neolitycznej ceramiki malowanej z okolic Krakowa. Przegląd Archeologiczny 8, 318-325.
Żaki A. 1949. Pierwszy w Polsce grób kultury ceramiki promienistej. Sprawozdania PAU 50, 647-650.
Żaki A. 1950. Początki kultury łużyckiej w dorzeczu górnej Wisły. Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska, sec. F, 3, 1-214.
Żaki A. 1951. Czy istnieje południowomorawska grupa ceramiki malowanej. Sprawozdania PAU 52, 562-565.
Żaki A. 1955. Nowoodkryte ruiny budowli przedromańskiej na Wawelu. Studia do Dziejów Wawelu. Kraków 1, 71-111.
Żaki A. 1958. Kraków przedlokacyjny (z okazji 700-lecia nadania autonomii miastu: 1237-1957). Z Otchłani Wieków 24, 10-18.
Żaki A. 1962. Z archeologii województwa rzeszowskiego. Rocznik Przemyski 9(2), 193-223.
Żaki A. 1963. Archeologia gór: problemy archeologii karpackiej. Acta Archaeologica Carpathica 4, 5-75.
Żaki A. 1965. Początki Krakowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Żaki A. 1965. Wawel [articles]. In Katalog zabytków sztuki w Polsce 4. Miasto Kraków. J. Szablowski (ed.) I. Wawel. Kraków: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.
Żaki A. 1970. Przemyśl. Słownik starożytności słowiańskich 4, 386-389.
Żaki A. 1974. Archeologia Małopolski wczesnośredniowiecznej. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Żaki A. 1975. Wstępne badania zamczyska Wildenburg, 1118 m n.p.m. (Alpy szwajcarskie). Acta Archaeologica Carpathica 15, 75-79.
Żaki A. 1976. Specyfi ka dawnego osadnictwa andyjskiego: osiedla obronne na szczytach. Na przykładzie Qiruvilca-Motil w północnym Peru. Archeologia 27, 90-105.
Żaki A. 1978. Archeologia Wawelu. Z Otchłani Wieków 43, 249-251.
Żaki A. 1978. Ayangay. Polskie odkrycia archeologiczne w Peru. Londyn. Zeszyty Naukowe PUNO 8.
Żaki A. 1981. Uwagi o archeologii Wyspy Wielkanocnej. Symposiones 1 [1978/1981], 231-253.
Żaki A. 1984. O pierwszych polskich wykopaliskach w Andach i o kulturze Pelon. Acta Archaeologica Carpathica 23, 271-275.
Żaki A. 1988. Jeszcze o kulturze Pelon i polskich badaniach w Andach Peruwiańskich. Acta Archaeologica Carpathica 27, 255-270.
Żaki A. 1994. Kraków wiślański, czeski i wczesnopiastowski. In J.M. Małecki (ed.), Rola Krakowa w dziejach narodu. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 41-71.
Żaki A. 2000 (ed.). Święty Wojciech i jego czasy. Materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Saint-Maurice 12-13 kwietnia 1997 roku. Kraków: Polski Uniwersytet Na Obczyźnie, Polska Akademia Umiejętności.
Żaki A. 2007. Dzieje Świrza. Średniowiecze. Legnica: Wydawnictwo Edytor.

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

69

Start page:

469

End page:

472

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Kronika

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834 ; 10.23858/SA69.2017.025

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: