Object structure
Title:

Siena w literaturze polskiej XX wieku. Iwaszkiewicz – Miłosz – Herbert

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2017)

Creator:

Markowska, Helena

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

images of Siena in Polish 20th-c. literature ; Jarosław Iwaszkiewicz’s poems ; Czesław Miłosz’s poems ; Zbigniew Herbert’s essay ; oppositions: abstraction and materiality, duration and movement, lightness and heaviness, ideal and reality

References:

1. S. Barańczak, Język poetycki Czesława Miłosza. Wstępne rozpoznanie. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków–Wrocław 1985, s. 438–443.
2. S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa 2001.
3. M. Berkan-Jabłońska, Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta. Łódź 2008.
4. T. Burek, Dialog Wolności i Konieczności albo historyczne wtajemniczenie. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków–Wrocław 1985.
5. A. Franaszek, Miłosz. Biografia. Kraków 2011.
6. Z. Herbert, Hamlet na granicy milczenia. W: „Mistrz z Delft” i inne utwory odnalezione. Oprac., układ, koment. B. Toruńczyk. Współpr. H. Citko. Warszawa 2008, s. 9.
7. Z. Herbert, Siena. W: Barbarzyńca w ogrodzie. Warszawa 2004.
8. Z. Herbert, Cz. Miłosz, Korespondencja. Red. B. Toruńczyk. Warszawa 2006.
9. G. Herling-Grudziński, Siena i okolice. W: Opowiadania zebrane. Zebrał, oprac. Z. Kudelski. T. 1. Warszawa 1999.
10. J. Iwaszkiewicz, Anna Grazzi. W: Opowiadania. T. 2. Warszawa 1979.
11. J. Iwaszkiewicz, Inne życie (1938).
12. J. Iwaszkiewicz, Podróże do Włoch. Warszawa 1977.
13. J. Iwaszkiewicz, Wieczór późnej jesieni na polach pod Sieną. W: Liryki. Wyd. 2, rozsz. Wybór ... Uzup. J. Lisowski. Warszawa 1980, s. 130–132.
14. K. Jaworska, Włochy w geograficzno-kulturowych antynomiach Zbigniewa Herberta. W zb.: Herbert i znaki czasu. Colloquia Herbertiana (I). Red. E. Feliksiak, M. Leś, E. Sidoruk. T. 2. Białystok 2002.
15. J. Kwiatkowski, Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa 1975.
16. A. Mazurkiewicz-Szczyszek, W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta w twórczości Zbigniewa Herberta. Lublin 2008.
17. Cz. Miłosz, Ocalenie (1945).
18. Cz. Miłosz, Siena. W: Wiersze wszystkie. Kraków 2011, s. 149–150.
19. Cz. Miłosz, J. Iwaszkiewicz, Portret podwójny. Wykonany z listów, wierszy, zapisków intymnych, wywiadów i publikacji. Wybór tekstów, układ, red. B. Toruńczyk. Oprac., przypisy R. Papieski. Warszawa 2011.
20. P. Mitzner, Na progu. Doświadczenia religijne w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza. Warszawa 2003.
21. R. Przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. Warszawa 1970.
22. R. Romaniuk, Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza. T. 1. Warszawa 2012.
23. H. Seweryniak, Duccio Herberta. Esej o Sienie. W zb.: Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar. Cz. 2. Lublin 2006.
24. P. Siemaszko, Zmienność i trwanie. O eseistyce Zbigniewa Herberta. Bydgoszcz 1996.
25. L. Syson [i in.], Renaissance Siena: Art for a City. London 2007.
26. G. Vasari, Żywoty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów. Przekł., wstęp, objaśn. K. Estreicher. T. 6. Warszawa–Kraków 1987.
27. T. Wójcik, Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonografia liryki poety. Warszawa 1993.
28. K. Wyka, Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie. W zb.: Poznawanie Miłosza. Studia i szkice o twórczości poety. Red. J. Kwiatkowski. Kraków–Wrocław 1985, s. 25–28; pierwodruk: „Twórczość” 1946, nr 5.

Issue:

2

Start page:

99

End page:

111

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: