Object structure

Title:

„My, naród polski”. Literatura narodowa i globalizacja w perspektywie hermeneutycznej

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2017)

Creator:

Rutkiewicz, Paweł K.

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Subject and Keywords:

national literature ; world literature ; globalisation

References:

1. The Oxford English Dictionary, ed. J.A. Simpson, E.S.C. Weiner, Clarendon Press, Oxford 1991. ; 2. Anderson B. R. O'Gorman, Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przekł. Stefan Amsterdamski, Wydawnictwo Znak/Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1997. ; 3. Apter E., Against World Literature. On the politics of untranslatability, Verso, London-New York 2013. ; 4. Ashbery J., Autoportret w wypukłym lustrze, przeł. Piotr Sommer [w:] Piotr Sommer, O krok od nich. Przekłady z poetów amerykańskich, Biuro Literackie, Wrocław 2006, s. 358-374. ; 5. Casanova P., The World Republic of Letters, transl. M. B. DeBevoise, Harvard University Press, Cambridge (MA)-London 2007. ; 6. Damrosch D., How to Read World Literature, Willey-Blackwell, [b.m.] 2009. ; 7. Damrosch D., What is World Litearture, Princeton University Press, Princeton-Oxford 2003. ; 8. Dunin K., Literatura polska czy literatura w Polsce?, „Ex Libris” nr 48 (1994), s 1-2. ; 9. Gadamer H. G., Retoryka, hermeneutyka i krytyka ideologii, przeł. Piotr Dehnel, [w:] Język i rozumienie, wybór, przekł. i posł. Piotr Dehnel i Beata Sierocka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, 73-98. ; 10. Gorska B., Krzemieńczanin, Muzeum Niepodległości, Warszawa 2008. ; 11. Jameson F., Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przekł. Maciej Płaza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011. ; 12. „Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki”, tłum. Andrzej Pułło, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002, [dostęp on-line:] http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/usa.html ; 13. Leder A., Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014. ; 14. Malraux A., Antypamiętniki, przekł. Joanna Guze, Czytelnik, Warszawa 1993. ; 15. Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, przeł. Ewa Klekot, PIW, Warszawa 2005. ; 16. "My naród!" – historyczne słowa Lecha Wałęsy w amerykańskim Kongresie, „Polskie Radio”, 15.11.2016 [dostęp on-line:] http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1285332,My-narod-%E2%80%93-historyczne-slowa-Lecha-Walesy-w-amerykanskim-Kongresie ; 17. Ricoeur P., O sobie samym jako innym, przeł. Bogdan Chełstowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005. ; 18. Robertson R., Scholte Jan Aart, Encyclopedia of globalization, vol. 2: F to M, Routledge, New York- London 2007. ; 19. Seyhan A., Writing Outside the Nation, Princeton University Press, Princeton 2000. ; 20. Sturm-Trigonakis E., Global playing in der Literatur. Ein Versuch über die Neue Weltliteratur, Königshausen & Neumann, Würzburg 2007. ; 21. Themerson S., Nim ukaże się książka, „Współczesność”, 1965, nr 7, s. 3 ; 22. Themerson S., Jestem czasownikiem czyli Zobaczyć świat inaczej, rys. Franciszka Themerson, wyb. i oprac. Marek Grala, Dom Kultury, Płock 1993. ; 23. Walcott D., Omeros, Farrar, Straus and Giroux, New York 1990. ; 24. Wallerstein I. M., Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przekł., Katarzyna Gawlicz, Marcin Starnawski, Dialog, Warszawa 2007. ; 25. Zygmunt Jan Rumel. Poeta „źle obecny”, „Rzeczpospolita”, 02.01.2009, [dostęp on-line:] http://www.rp.pl/artykul/242614-Zygmunt-Jan-Rumel--poeta--zle-obecny-.html.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

11

End page:

27

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0867-0633 ; 10.18318/td.2017.5.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Original in:

Projects co-financed by: