Object structure
Title:

Structure of the occurrence of waterfowl types and morpho-ecological forms

Subtitle:

Waterfowl types and morpho-ecological forms ; Struktura występowania typów i form morfo-ekologicznych ptaków wodnych

Creator:

Dobrowolski, Kazimierz A.

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Komitet Ekologiczny

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1969

Description:

Pages 29-72, 1 folded leaf of plates : illustrations ; 24 cm ; Bibliographical references (pages 66-70) ; Abstract in Polish

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

water birds ; ecology

Abstract:

The paper presents the structure of waterfowl communities. Materials come from the Mamry Lake (10,450 ha), as well as data from previous papers by the present author were utilized. Birds do not inhabit the whole reservoir uniformly, but do it selectively – they have more or less constant places of occurrence or aggregation. Ecological association of birds of the lake was identified and there was indicated the fact that lake zones differentiate it, while individual links of the association do occupy different zones finding just in them their proper ecological niches. The boundary between reeds and the open water is the most numerously inhabited zone. Lake associaticn has been compared with the river one, differences between them and the effect of these differences upon ecological relations in both communities and both environments has been indicated.

References:

1. Beitz, W. 1966 - Die Vogel des Malliner Sees und seiner Umgebung - Natur und Naturschutz in Meklenburg, 4: 7-85.
2. Bernatowicz, S., Radziej, J. 1960 - Badania ilościowe flory naczyniowej jeziora Dobskiego - Polskie Arch. Hydrobiol. 7(20): 29-60.
3. Bernatowicz, S., Radziej, J. 1964 - Produkcja roczna makrofitów w kompleksie jeziora Mamry - Polskie Arch. Hydrobiol. 12(25): 307-348.
4. Berthold, P , 1961 - Schnatterenten (Anas strepera) als Nahrungs-schmarotzer - Vogelwarte, 2: 142-144.
5. Bien, Z., Dobrowolski, K. A. 1961 - Zróżnicowanie ekologiczne mew (Larinae) półwyspu Helskiego – Ekol. Pol., A, 9: 195-218.
6. Bocheński, Z. 1958 - Obserwacje nad ornitofauną stawów rybnych w Gołyszu (Śląsk Cieszyński) - Zesz. nauk. Uniw. Jagiell. Zoologia, 19: 203-222.
7. Bocheński, Z. 1960 – Próba analizy populacji ptaków stawów rybnych w Gołyszu - Ekol. Pol. B, 6: 269-280
8. Bocheński, Z. 1961 - Nesting biology of the Black-necked Grebe - Bird study, 8: 6-15.
9. Bocheński, Z. 1962 - Nesting of Black-headed Gull, Larus ridibundus L. - Acta zool. Cracoviensia, 7: 87-104.
10. Bocheński, Z. 1966 - Nesting of Common and Black Terns - Acta zool. Cracoviensia, 11: 423-449.
11. Busse, P., Gromadzki, M. 1962 - Przyczynek do znajomości ekologii mew (Larinae) Zatoki Gdańskiej - Notatki orn. 3: 13-18.
12. Cajander, O. 1934 - Eine Hauptzuge der regionalen Verteilung der Brutvogelfauna in dem Seengebiet von Kokamaenjoki - Orn. fenn. 11: 37-56.
13. Creutz, G. 1966 - Die Gewasser der DDR, ihre ornitologische Erforschung und Schutz der Wasservogel - Proc. int.. Conf. Wildfowl Research and Cons. Brno, 13-16 April 1965: 115-130.
14. Czarnecki, Z. 1962 - Ptaki jeziora Gopło - Acta orn. 6: 181-194.
15. Dobrowolski, K. A. 1957 - O potrzebie biocenotycznych badań ptactwa wodnego - Kosmos, A, 6: 29-36.
16. Dobrowolsk.i, K. A. 1959 - Badania rytmu dziennego pewnych gatunków ptaków wodnych – Ekol. Pol., A, 7: 21-54.
17. Dobrowol ski, K. A. 1961 - Wspózależność między typami jezior Mazurskich a ich awifauną - Ekol. Pol. A, 9: 99-112.
18. Dobrowolski, K. A. 1964 - Studies on ecological adaptations of birds of the Vistula river – Ekol. Pol. A, 12: 615-651.
19. Dobrowolski, K. A., Nowak, E. 1965 - Występowanie remiza, Remiz pendulinus (L.) w Polsce - Acta orn. 9: 77-119.
20. Dunajewski, A. 1938 - Ptaki (Fauna słodkowodna Polski Z. 3.) - Warszawa, 426 pp.
21. Dunajewski, A. 1943 - Ptaki wodne i ich znaczenie w rybactwie - Warszawa, VI + 58 pp.
22. Ekman, S. 1943 - Uber eine spezifische Vogelfauna des eutrophen Gewassertypus und ihre schwedische Verbreitung – Arch. Hydrobiol. 40. 743-752.
23. Gliwicz, J. 1967 - The dynamics of the colony of black-headed Gull (Larus ridibundus L.) on fish ponds at Stawinoga near Narew Riwer – Ekol. Pol. A, 15: 697-708.
24. Gotzman, J. 1965 - Environment preference in the Grebes (Podicipedidae) during breeding season - Ekol. Pol. A, 13: 289-302.
25. Haartman, L. von 1945 - Zur Biologie der Wasser- und Ufervogel im Scharenmeer Sudwest-Finnlands - Acta zool. Fenn. 44: 1-120.
26. Hagelund, O. 1949 - Litt on fuglelivet i midtre Vestfold - Fauna, 2: 77-81.
27. Hagelund, O., Moller, H. jun. 1951 - Fra Vestfolds fugleliv varen og sommeren 1950 - Fauna, 4: 31-43.
28. Hanzak, J., 1952 - The Great Crested Grebe, Podiceps c. cristatus (L.) its ecology aud economic significance - Acta Mus. Nat. Pragae, B, zool. 8: 1-37.
29. Harrison, T. H. , Hollom, P. A. D. 1932 - The Great Crested Grebe inquire - Brit. Birds, 26: 62-92, 102-131, 142-155, 174-195.
30. Hartley, P. H. T. 1953 - An ecological study of the feeding habits of the English Titmice - Anim. Ecol. 22: 261-288.
31. Havlin, J. 1966 - Breedeng period and clutch size as the basic bionomical data and problems associated with obtaining them in the Redheaded Pochard (Aythia ferina) and the Tufted Duck (Aythia fuligula) in Czechoslovakia - Proc. int. Conf. Wildfowl Research and Cons., Brno 13-16 April 1965, 183-198.
32. Bobbs, J. N. 1957 - Feeding associations between Coot and Little Grebe - Brit. Birds, 50: 351.
33. Horvath, L. 1956 - Communities of breeding birds in Hungary - Acta zool. Acad. Sci. Hungariae, 2: 319-331.
34. Horvath, L. 1958 - Avifaunistic and ecological conditions of the peat bog region between the Danube and the Tisza - Acta zool. Acad. Sci. Hungariae, 3: 233-244.
35. Isakov, Ju. A., Krumina, M. K., Raspopov, M. P. 1948 - Materialy po ekologii obyknovennoj cajki (Larus ridibundus L.) - Priroda Moskvy i Moskovskoj oblasti, Moskva, 104-187.
36. Isakov, Ju. A., Raspopov, M. P. 1949 - Materialy po ekologii vodoplavajuscich ptic Molovo-Seksminskogo mezdurecija do obrazovanija vodochranilisca - Trudy Darvinskogo gos. Zapov. na Rybinskom Vodochranilisce, 1: 172-244.
37. Jabłoński, B. 1964 - Materiaty do awifauny wschodniej części Niziny Mazowieckiej. Ptaki okolic Klembowa, pow. Wołomin - Acta orn. 8: 1-66.
38. Jabłoński, B. 1967 - The phenological interchange of birds in forest in the east part of the Masowian lowland region in relation to ecological isolation – Ekol. Pol. A, 9: 183-271.
39. Johnston, D. W., Odum, E. P. 1956 - Breeding bird populations in relation to plant succesion on the Piedmont of Georgia - Ecology, 37: 50-62.
40. Józefik, M. 1962 - Wpływ niektórych czynników środowiskowych na wielkość i rozmieszzczenie kolonii brzegówek Riparia riparia (L.) na Sanie - Acta orn. 7: 69-87.
41. Kalela, O. 1938 - Uber die regionale Verteilung der Brntvogelfauna im Flussgebiet des Kokamaenjoki – Ann. zool. Soc. zool-bot. Fenn. "Vanamo", 5: 1-297.
42. Kalela, O. 1954 - Uber den Revierbesitz bei Vogeln- und Saugetieren als populationsokologischer Faktor - Ann. zool. Soc. zool-bot. Fenn. "Vanamo", 16: 1-48.
43. Karczewski, Z. 1950 - Sprawozdanie z obserwacji ornitologicznych nad jeziorem Drużno - Bad. fizjogr. Pol. Zach. 2: 172-177.
44. Karczewski, Z. 1953 - Awifauna jeziora Drużno - Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Prace Kom. Biol. 14: 1-22.
45. Karpiński, J. 1954 - Ptactwo w biocenozie Białowieskiego Parku Narodowego - Prace IBL, 5: 3-105.
46. Keondeigh, S. C., 1946 - Breeding birds of the beech-maple-hamlock community - Ecology, 27: 226-245.
47. Koskimes, J. 1957 - Terns and gulls as features of habitat recognition for birds nesting in their colonies - Ornis fenn. 34: 1-6.
48. Krzanowski, A. 1950 - Ptaki jeziora Roznowskiego – Ochr. Przyr. 19: 178-185.
49. Lack, D. 1940 - Habitat selection and speciation in birds – Brit. Birds, 34: 80-84.
50. Lack, D. 1944 - The ecological aspects of species-formation in passerine birds - Ibis, 86: 260-286.
51. Lack, D., Venables, L.S. V. 1939 - The habitat distribution of British woodland birds - J. Anim. Ecol. 8: 39-71.
52. Lewandowski, A. A. 1964 - Ptaki jeziora Mamry Północne (pow. Węgorzewo) - Acta orn. 8: 139-173.
53. Luniak, M. 1963 - Badania nad dynamiką liczebności i kierunkami lotów niektórych gatunków Laridae na Wiśle pod Warszawą - Acta orn. 7: 89-113.
54. Me Cartan, L., Simmons, K.E.L. 1956 - Territory in the Great Crested Grebe, Pudiceps cristatus, reexamined - Ibis, 98: 370-378.
55. Matvejev, S.D., Dimowski, A. 1963 - Predlog zooloska klasyfikacije żivotnih formi za ekolosku analiza vrsta i biocenoza - Arhiv bioloskih Nauka, 15: 75-90.
56. Moreau, R. E. 1948 - Ecological isolation in a rich tropical avifauna - J. Anim. Ecol. 17: 113-126.
57. Mrugasiewicz, A., Witkowsk.i, J. 1962 - An ornithological sketch of the Barycz valley in Poland - Brit. Birds, 55: 245-272.
58. Nowak, E. 1958 - Obserwacje ilościowe nad ptakami jeziora Gołdapiwo – Zool. Poloniae, 9: 161-176.
59. Nowak, E. 1966 - Der Druzno-See in Volkspolen, ein ideales Wasservogel-Naturschutzgebiet - Der Falke, 13: 116-120, 160-166.
60. Onno, S. 1958 - Veekogudega scotud handelindude levikust Eestis - Orn. Kogumik, 1: 52-79.
61. Onno, S. 1960 - Zur Okologie der Lappentaucher (Podiceps cristatus, griseigena and auritus) in Estland - Proc. XII int. orn. Congr. Helesinki: 577-582.
62. Palmgren, P. 1930 - Quantitative Untersuchungen uber die Vogel fauna in Waldern Sudfinlands - Acta zool. Fenn. 7: 5-217.
63. Palmgren, P. 1932a - Zur nistokologischen Analyse dreier Waldvogelarten, Fringilla coelebs L., Regulus regulus (L.) und Carduelis spinus (L.) – Ornis Fenn. 9: 33-37.
64. Palmgren, P. 1932b - Zur Biologie von Regulus regulus (L.) und Parus atricapillus borealis Sexlya. Eine vergleichendenokologische Untersuchung - Acta zool. Fenn. 14: 1-113.
65. Palmgren, P. 1936 - Uber die Vogelfauna der Binnengewasser Alands - Acta zool. Fenn. 17: 1-59.
66. Pielowski, Z. 1961a - Uber die Vertikalverteilung der Vogel in einem Pineto-Quercetum Biotop - Ekol. Pol. A, 9: 1-23.
67. Pielowski, Z. 1961b - Untersuchungen uber die Struktur der Vogelgesellschaften einiger Waldbiotope - Vogelwelt, 82: 65-84.
68. Pilarska, J., Czaja, J. 1967 - Materiały do awifauny Polski V. Mergus merganser (L.) – nurogęś - Acta orn. 10: 230.
69. Pinowski, J. 1954 - Wpływ obszarów zadrzewionych na awifaunę terenów otwartych i związane z tym zagadnienia adaptacji populacyjnych - Ekol. Pol. A, 2: 379-446.
70. Poznanin, L.P. 1949 - Ekologiceskaja morfologija ptic prisposoblennych k drevesnomu obrazu zizni - Trudy Inst. Morf. Ziv. 3: 3-111.
71. Riabianin, S. 1962 - Badania nad ptakami Polesia Lubelskiego - Ann. UMCS, Sect. C, 17: 229-257.
72. Riabianin, S. 1963a - Ptaki gospodarstwa rybackiego w Tarnawatce (pow. Tomaszow Lubelski) w latach 1959-1961 - Prz. zool. 7: 259-264.
73. Riabianin, S. 1963b - Materiały do fauny ptaków Polesia Lubelskiego - Ann. UMCS, Sect. C, 18: 231-248.
74. Rucner, R. 1966 - Die Wasservogel in Jugoslavien - Proc. int. Conf. Wildfowl Research and Cons. Brno, 13-16 April 1965: 41-52.
75. Schiermann G. 1927 - Untersuchungen an Nestern des Haubentauchers (Podiceps cristatus) – J. Orn. 75: 619-638.
76. Skoczylas, R. 1961 - Dynamika liczebności, rozmieszczenie pionowe i zachowanie terytorialne dzięcioła pstrego dużego (Dryobates major L.) w borze sosnowym – Ekol. Pol. A, 9: 229-243.
77. Sokołowski, J. 1967 - Perkoz dwuczuby - Warszawa, 86 pp.
78. Szarski, K., W. 1948a - Obserwacje ornitologiczne w powiecie milickim – Czas. geogr. 19: 203-208.
79. Szarski, K. W. 1950b - Obserwacje ornitologiczne w pradolinie Baryczy w latach 1946-1948 - Ochr. Przyr. 19: 163-178.
80. Szczepski, J. B. 1950 - Z biologii kaczki krzyżówki – Ochr. Przyr. 19: 185-199.
81. Szijj, J. 1965a - Zur Okologie der Tauchenten - Die Vogelwelt, 86: 98-104.
82. Szijj, J. 1965b - Okologische Untersuchungen an Entenvogel (Anatidae) des Ermatinger Beckens (Bodensee) - Die Vogelwarte, 23: 24-71.
83. Sulpin, L. M. 1940 - Ornitologija - Leningrad, 555 pp.
84. Turcek, F.J., 1951 - O stratyfikacji vtacnej populacie lesnych biocenoz typu Querceto-Carpinetum na juznom Slovensku - Sylvia, 13: 71-86.
85. Wasilewski, A. 1961 - Certain aspects of the habitat selection of birds – Ekol. Pol. A, 9: 111-137.
86. Wasilewski, A. 1967 - The effect of interspecific competition on the number and distribution of birds in forest biotopes – Ekol. Pol. A, 15: 641-695.
87. Wobus, U. 1964 - Zur Biologie von Haubentaucher (Podiceps cristatus) und Rothalstaucher (Podiceps griseigena) und ihre Verbreitung im Kreis Niesky (Oberlausitz) – Abh. Natur. Gorlitz, 39.
88. Wolk, E. 1964 - Materiały do biologii brzegówki, Riparia riparia (L.) - Acta orn. 8: 125-138.
89. Ytreberg, N.J. 1956 - Contribution to the breeding biology of the Black-headed Gull (Larus ridibundus L.) in Norway - Nytt Mag. Zool. 4: 5-106.
90. Zając, R. 1963 - Łabędź niemy, Cygnus olor (Gmelin) w północno-zachodniej Polsce - Acta orn. 7: 221-252.

Relation:

Ekologia Polska. Seria A

Volume:

17

Issue:

2

Start page:

29

End page:

72

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Source:

MiIZ PAN, call no. P.2840 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: