Object structure
Title:

Studja Hydrobiologiczne. Hydrobiologische Studien. Część 1, 1 Teil, Zespoły Phyllopoda i Copepoda (Excl. Harpacticidae) Stawu Toporowego w Tatrach = Biocönosen der Phyllopoda und Copepoda (Excl. Harpacticidae) des Sees Toporowy im Polnischen teile des Tatragebirges

Creator:

Gajl, Kazimierz Emil (1896–1934)

Publisher:

Polska Akademja Umiejętności

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1926

Description:

"Osobne odbicie ze Sprawozdań Komisji Fizjograficznej Tom LXI Polskiej Akademji Umiejętności" ; 80 s. : il. ; 24cm

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Skorupiaki - Polska - Staw Toporowy - Tatry ; Liścionogi (Phyllopoda) - Polska - Staw Toporowy - Tatry ; Widłonogi (Copepoda) - Polska - Staw Toporowy - Tatry

Relation:

Publikacje znanych biologów (zbiór odbitek OZwRCIN)

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Source:

IBD PAN, sygn. 19746/132 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Domena Publiczna

Terms of use:

Zasób wyłączony spod ochrony prawa autorskiego. Korzystanie dozwolone bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych.

Digitizing institution:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: