Object structure
Title:

Pastisz czy kontynuacja? „Powrót Wolanda albo nowa diaboliada” Witalija Ruczinskiego wobec „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa

Subtitle:

Napis Seria XXII (2016)

Creator:

Korcz, Karolina

Publisher:

Wydawnictwo IBL

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Bulgakov, Mikhail ; The Master and Margarita ; continuation ; Ruczinski, Witalij ; popular culture

References:

1. Bakuła B., Dyskurs narodowy w literaturze oraz eseistyce Europy Środkowej i Wschodniej lat 1989-1999 (szkicwybranych zagadnień), w: idem, Historia i komparatystyka. Szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-WschodniejXX wieku, Poznań 2000.
2. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata, tłum. I. Lewandowska, W. Dąbrowski, Warszawa 2004.
3. Fulińska A., Mit, naśladowanie i „postfiguracja”. Propozycja kategorii opisu współczesnej kultury popularnej,„Teksty Drugie” 2008, z. 1-2, s. 288-296.
4. Głowiński M., Kostkiewiczowa T., Okopień-Sławińska A., Sławiński J., Słownik terminów literackich,Wrocław 1988.
5. Historia literatury rosyjskiej XX wieku, praca zbiorowa pod red. A. Drawicza, Warszawa 1997.
6. Kantor W., Ruiny literatury rosyjskiej, „Dekada Literacka” 1993, nr 11.
7. Kultura popularna w społeczeństwie współczesnym: teoria i rzeczywistość, red. nauk. J. Drozdowicz, M. Bernasiewicz,Kraków 2010.
8. Mucha B., Historia literatury rosyjskiej. Od początków do czasów najnowszych, Wrocław 2002.
9. Ruczinski W., Powrót Wolanda albo nowa diaboliada, tłum. H. Chłystowski, Katowice 2005.
10. Skubaczewska-Pniewska A., Pieniądze i diabeł. „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa i „Powrót Wolandaalbo nowa diaboliada” Witalija Ruczinskiego, „Slavica Wratislaviensia” 2009, nr CXLIX, s. 191-200.
11. Stępień M., Kontrowersyjna twórczość: opracowanie, kontynuacja, rekonstrukcja, „Środkowoeuropejskie StudiaPolityczne” 2009, nr 1-2, s. 311-337.
12. Stylistyka polska, wybór, oprac. i wstęp E. Miodońska Brookes, A. Kulawik, M. Tatara, Warszawa 1973.

Relation:

Napis

Volume:

22

Start page:

179

End page:

193

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: