Object structure
Title:

„Co by było, gdyby...”, czyli o (dwóch) możliwych, a niezrealizowanych historiach emigracyjnych

Subtitle:

Napis Seria XXIII (2017)

Creator:

Dorosz, Beata ORCID

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Giedroyc, Jerzy ; Grydzewski, Mieczysław ; Lechoń, Jan ; Wierzyński, Kazimierz

References:

1. Anders Wł., [Rozkaz z 11 lutego 1946 r. i inne wymienione w tym tekście], archiwum Instytutu Literackiego w Maison Laffitte, sygn. ILR 03 (nazwa zespołu i numer teczki: Instytut Literacki Rzym, t. 03);
2. Dorosz B., Lechoń i Tuwim – dzieje trudnej przyjaźni, Warszawa 2004;
3. Dorosz B., Orwell według Lechonia (polska premiera), „Archiwum Emigracji” 2013, z. (2) 19, s. 7-28;
4. Dorosz B., Poeta „do usług” w objęciach „wielkiego manipulatora” (na marginesie korespondencji Kazimierza Wierzyńskiego z Jerzym Giedroyciem), „Sztuka Edycji” 2015, nr 2, s. 5-15;
5. Florczak Z., Examen libre, „Kultura” 1949, nr 2;
6. Giedroyc J., Autobiografia na cztery ręce, oprac. K. Pomian, Warszawa 1994;
7. Giedroyc J., Bobkowski A., Listy 1946-1961, oprac. J. Zieliński, Warszawa 1997;
8. Giedroyc J., Gombrowicz W., Listy 1950-1969, oprac. A.S. Kowalczyk, Warszawa 2006;
9. Giedroyc J. do Lechonia J., list, archiwum Jana Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce,
10. kolekcja: Jan Lechoń Papers – 005, folder 28;
11. Giedroyc J. do Lechonia J., archiwum Maison Laffitte: Korespondencja Redakcji – teka 409. ILK KOR RED. Lechoń;
12. Giedroyc J., Wańkowicz M., Listy 1945-1963, oprac. A. Ziółkowska-Boehm, J. Krawczyk, Warszawa 2000;
13. Giedroyc J. do Wierzyńskiego K., listy, archiwum K. Wierzyńskiego w Bibliotece Polskiej w Londynie, sygn. 1360/Rps/VI/1e;
14. Gombrowicza walka o sławę. Korespondencja Witolda Gombrowicza z Jozefem Wittlinem, Jarosławem Iwaszkiewiczem, Arturem Sandauerem, oprac. J. Jarzębski, Kraków 1996;
15. Grydzewski M., Lechoń J., Listy 1923-1956, oprac. B. Dorosz, t. 1-2, Warszawa 2006;
16. Grydzewski M. do Wierzyńskiego K., listy, archiwum K. Wierzyńskiego w Bibliotece Polskiej w Londynie, sygn.: 1360/Rps/VI/1.f1;
17. Silva rerum, oprac. J.B. Wójcik, M.A. Supruniuk, Warszawa 2014;
18. Habielski R., Mapa Maisons-Laffitte (Giedroyc i Londyn), w: Jerzy Giedroyc: kultura – polityka – wiek XX, pod red. A. Mencwela, Warszawa 2009, s. 339-367;
19. Niezłomni nieprzejednani. Emigracyjne „Wiadomości” i ich krąg 1940-1981, Warszawa 1991, s. 7-8;
20. Herling-Grudziński G. do Lechonia J., list, archiwum Jana Lechonia w Polskim Instytucie Naukowym w Ameryce, kolekcja: Jan Lechoń Papers – 005, folder 22;
21. Iwaszkiewicz J., Ody olimpijskie: Oda druga. Do dawnego zwycięzcy zawodów olimpijskich, „Nowiny Literackie” 1948, nr 19;
22. Iwaszkiewicz J., Ody olimpijskie, Warszawa 1948;
23. Janta-Połczyński A., Wracam z Polski, „Kultura” 1948, nr 10;
24. Kłoczowski P., Konstelacja „Kultury”. Artystyczne wybory Redaktora, rozm. T. Fiałkowski, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 40;
25. Kowalczyk A.S., Od Bukaresztu do Laffitów: Jerzego Giedroycia rzeczpospolita epistolarna, Sejny 2006;
26. Lechoń J. do Giedroycia J., list, archiwum w Maison Laffitte: Papiery osobiste Jerzego Giedroycia – korespondencja. ILK PoJG 08.01. Lechoń;
27. Lechoń J. do Giedroycia J., list, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Dział Rękopisów, sygn. Akc. 016101, t. 1;
28. Listy Kazimierza Wierzyńskiego i Jerzego Giedroycia: cztery listy spośród czterystu czterdziestu listów, oprac.
29. B. Dorosz, „Sztuka Edycji” 2015, nr 2, s. 95-103;
30. Nowakowski Z., „Wielki spowiednik”, „Wiadomości” 1949, nr 16/17 (159/160);
31. Orwell G., Lew i nosorożec, „Kultura” 1948, nr 4;
32. Orwell G., Środki zapobiegawcze w literaturze, „Kultura” 1948, nr 5;
33. Pankowski M., Wolny od łzy, „Kultura” 1957, nr 7-8;
34. WB [Borzęcki Wł.], Pięknie uczczono 30-lecie pracy twórczej Jana Lechonia, „Nowy Świat” (Nowy Jork) 1948, nr z 23 lutego;
35. Wyskiel W., Kręgi wygnania. Jan Lechoń na obczyźnie, Kraków 1988.

Relation:

Napis

Volume:

23

Start page:

132

End page:

154

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

1507-4153 ; 10.18318/napis.2017.1.8

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: