Object structure
Title:

Jak człowiek konstruował świat i siebie samego. Archeologia w procesie humanizacji świata. Henryk Mamzer. Poznań, Wydawnictwo Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, 2021, ss. 358, ISBN 978- 83-66463-57-8 : [Recenzje]

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 70 (2022)

Creator:

Pawleta, Michał

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

2022

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archeology of Poland - journals

References:

Domańska E. (2008). Problem rzeczy we współczesnej archeologii. W: J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności (27-60). Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Domańska E., Olsen B. (2008). Wszyscy jesteśmy konstruktywistami. W: J. Kowalewski, W. Piasek, M. Śliwa (red.), Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności (83-110). Olsztyn: Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Mamzer H. (2004). Archeologia i dyskurs. Rozważania metaarcheologiczne. Poznań: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
Marciniak A. (2012). Paradygmaty badawcze w archeo¬logii. W: S. Tabaczyński, A. Marciniak, D. Cyngot, A. Zalewska (red.), Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (29-83). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Olsen B. (2013). W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.
Pałubicka A. (2010). Gramatyka kultury europejskiej. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

70

Start page:

297

End page:

302

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Review

Resource Identifier:

0079-7138 ; e-ISSN 2657-4004 ; doi:10.23858/PA70.2022.2939

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: