Object structure
Title:

„Religia i wierzenia społeczeństw pradziejowych i wczesnego średniowiecza w świetle źródeł archeologicznych i sztuki”, Biskupin 30-31.08.2021

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 70 (2022)

Creator:

Przymorska-Sztuczka, Magdalena

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

2022

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

archeology of Poland - journals

References:

Bugaj E. 2016. Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej Biskupin 27-29.07.2016. Przegląd Archeologiczny 64, 209-218.
Gediga B. 2006. Architektura i budownictwo w epoce brązu i wczesnych okresach epoki żelaza (Uwagi wprowadzające do problematyki). (W:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Architektura i budownictwo w epoce brązu i wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 7-12.
Gediga B. 2008. Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne. Wprowadzenie. (W:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Sztuka pradziejowa i wczesnośredniowieczna jako źródło historyczne. Biskupin-Wrocław, 7-12.
Gediga B. 2010. Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Wprowadzenie. (W:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 9-10.
Gediga B. 2012. Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu. Wprowadzenie. (W:) B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Rytm przemian kulturowych w pradziejach i średniowieczu. Biskupin-Wrocław, 9-12.
Gediga B. 2015. Miejsca pamięci – pradzieje, średniowiecze, współczesność. Wprowadzenie. (W:) B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Miejsca pamięci – pradzieje, średniowiecze, współczesność. Biskupin-Wrocław, 9-10.
Gediga B. 2016. Europa w okresie od VIII wieku przed narodzinami Chrystusa do I wieku naszej ery. Wprowadzenie w problematykę. (W:) B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin-Wrocław, 9-11.
Gediga B. 2018. Uwagi wprowadzające do tematyki. (W:) B. Gediga, A. Grossman, W. Piotrowski (red.), Inspiracje i funkcje sztuki pradziejowej i wczesnośredniowiecznej. Biskupin-Wrocław, 9-10.
Lippert A. 2004. Podsumowanie wyników konferencji. (W:) B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Archeologia-Kultura-Ideologie. Biskupin-Wrocław, 351-353.

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

70

Start page:

303

End page:

310

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Kronika

Resource Identifier:

0079-7138 ; e-ISSN 2657-4004 ; doi:10.23858/PA70.2022.2855

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: