RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ośrodki centralne a problem najstarszego patrymonium dynastii Piastów

Creator:

Buko, Andrzej (1947– )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 57 Z. 1-2 (2012)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Gall Anonim, - Anonim tzw. Gall. Kronika polska, przekład R. Grodecki, wstęp i opracowanie M. Plezia, Wrocław 2008
Banaszkiewicz J. 1998. Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Wrocław
Baranowski T. 1998. Gród w Kaliszu – badania, odkrycia, interpretacje, [w:] Kalisz wczesnośredniowieczny, T. Baranowski red., Kalisz 1998, s. 39–64
Baranowski T. w druku, Komunikacyjna rola Prosny we wczesnym średniowieczu, Spotkania Bytomskie, t. IX, Wrocław
Baranowski T., Gajewski L., Hensel Z. 1998. Para ozdobnych strzemion z grodziska w Kaliszu, [w:] Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, A. Buko red., Warszawa, s. 183–189
Bogucka M., Samsonowicz H. 1986. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław
Bogucki M., Miłek S. 2010. Monety, ich pochodzenie oraz obieg w Kaliszu i jego najbliższych okolicach w X i pierwszej połowie XI wieku, [w:] Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny. Katalog wystawy, S. Suchodolski, M. Zawadzki red., Kalisz 2010, s. 49–59
Brzostowicz M. 2002. Bruszczewski zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu, Poznań
Brzostowicz M. 2009. Tradycja i nowy porządek. Mieszkańcy Wielkopolski w obliczu przemian zachodzących w X–XIII wieku, [w:] Spotkania Bytomskie, t. VI, Wrocław, s. 23–50
Buko A., 1998, Początki Sandomierza, Warszawa
Buko A., 1999, Początki państwa polskiego. Pytania – problemy – hipotezy, „Światowit”, t. 42, s. 32–45
Dulinicz M. 1997. The first dendrochronological dating of the strongholds in northern Mazovia, [w:]Origins of Central Europe, P. Urbańczyk red., Warszawa, s. 137–141
Dulinicz M. 1999. Archeologia o Mazowszu w czasie powstawania państwa polskiego. Zarys problematyki, „Archeologia Polski” , t. 44, z. 1–2, s. 93–116
Dulinicz M. red., 1998. Osadnictwo pradziejowe i wczesnośredniowieczne w dorzeczu Słupianki, pod Płockiem, Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały, t. 1, Warszawa
Dulinicz M., Ościłowski J. 2008. Co Włodzimierz Szafrański odkrył na dziedzińcu dawnego opactwa benedyktyńskiego w Płocku?, [w:] Przez granice czasu, A. Buko, W. Duczko red., Pułtusk, s. 177–190, 567–569
Gołembnik A. red. 2002. Wczesnośredniowieczny Płock, Warszawa
Hołowińska Z. 1956. Wczesnośredniowieczne grodzisko w Bonikowie w powiecie kościańskim. Wyniki badań z lat 1951–1953, Poznań
Hilczerówna Z. 1967. Dorzecze górnej i środkowej Obry od VI do początków XI wieku, Wrocław
Jones S. 1997. The archaeology of ethnicity, London–New York
Kara M. 2009. Najstarsze państwo Piastów – rezultat przełomu czy kontynuacji? Studium archeologiczne, Poznań
Kara M., Krąpiec M. 2000. Możliwości datowania metodą dendrochronologiczną oraz stan badań dendrochronologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego Śląska i Małopolski, [w:] Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, H. Samsonowicz red., Kraków, s. 303–327
Kędzierski A. 2010. Mennica denarów krzyżowych księcia Zbigniewa w Kaliszu, [w:] Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny. Katalog wystawy, S. Suchodolski, M. Zawadzki red., Kalisz 2010, s. 61–68
Krysztofiak T. 2007. Rozwój wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w Gieczu w świetle źródeł archeologicznych, [w:] Architektoniczno-przestrzenne i przyrodnicze podstawy rekonstrukcji wczesnośredniowiecznych założeń obronnych Giecza, A. Grygorowicz, K. Milecka,K. Tobolski red., Poznań, s. 15–39
Kurnatowska Z. 1998. Gród w Kaliszu na tle grodów piastowskich, [w:] Kalisz wczesnośredniowieczny, T. Baranowski red., Kalisz 1998, s. 5–12
Kurnatowska Z. 2000. Relacje Wielkopolski i Śląska w okresie plemiennym i wczesnopaństwowym, [w:] Śląsk około roku 1000, M. Młynarska-Kaletynowa, E. Małachowicz red., Wrocław, s. 11–24
Kurnatowska Z. 2003. Proces formowania się państwa gnieźnieńskiego, [w:] Civitas Schinesghe cum pertinentiis, W. Chudziak red., Toruń, s. 33–49
Kurnatowska Z., Kara M. 2010. Wczesnopiastowskie regnum – jak powstało i jaki miało charakter? Próba spojrzenia od strony źródeł archeologicznych, „Slavia Antiqua”, t. LI, s. 23–96
Labuda G. 2000. Gniezno stolicą wczesnopiastowskiego państwa polskiego, [w:] Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów, A. Wójtowicz red., Poznań, s. 33–60
Łowmiański H. 1985. Początki Polski, t. VI, cz. 1, Warszawa
Młynarska-Kaletynowa M. 1998. Kalisz w XI–XII wieku, [w:] Kalisz wczesnośredniowieczny, T. Baranowski red., Kalisz 1998, s. 13–27
Paszkiewicz B. 2010. Monety kaliskie Kazimierza Wielkiego, [w:] Od Kalisii do Kalisza. Skarby doliny Prosny. Katalog wystawy, S. Suchodolski, M. Zawadzki red., Kalisz 2010, s. 79–81
Pohl W. 1991. Conceptions of ethnicity in early medieval studies, ,,Archeologia Polona”, t. 29, s. 39–49
Pohl W. 2010. Archaeology of identity: introduction, [w:] Archaeology of Identity – Archäologie der Identität, W. Pohl, W. Hehofer red., Wien, s. 9–23
Posern-Zieliński A., Kairski M. 2004. Początki państwa w ujęciu antropologicznym, [w:] Kolory i struktury średniowiecza, W. Fałkowski red., Warszawa, s. 318–337
Sawicki T. 1998. Gnieźnieński zespół grodowy w świetle najnowszych badań, [w:] Studia z dziejów cywilizacji. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, A. Buko red., Warszawa , s. 207–216
Słupecki L. 2001. Hörg w pogańskiej religii Skandynawów epoki Wikingów, [w:] Ludzie –Kościół – Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), L.W. Iwańczak, S.K. Kuczyński red., Warszawa, s. 289–294
Smoliński A., Ważny T. w druku, Analiza dendrochronologiczna próbek drewna z wczesnośredniowiecznego grodziska w Płońsku, woj. mazowieckie, „Acta Uniwersitatis Lodziensis. Folia Archaeologica”, t. 28
Suchodolski S. 2009. Czy moneta polska ma już tysiąc lat?, Studia nad Dawną Polską, t. 2, Gniezno, s. 27–46
Szafrański W. 1983. Płock we wczesnym średniowieczu, Wrocław
Trawkowski S. 1962. Geneza regionu kaliskiego, [w:] Osiemnaście wieków Kalisza, t. 3, A. Gieysztor i K. Dąbrowski red., Kalisz, s. 7–51
Tymieniecki K. 1951. Ziemie polskie w starożytności. Ludy i kultury najdawniejsze, Poznań
Urbańczyk P. 2000. Władza i polityka we wczesnym średniowieczu, Wrocław

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

57

Issue:

1-2

Start page:

133

End page:

159

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49565 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Feb 4, 2022

In our library since:

Nov 5, 2014

Number of object content downloads / hits:

11849

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/iae/publication/67305

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information