RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Tomasz Chachulski, Opóźnione pokolenie. Studia o recepcji „głębokiej” Jana Kochanowskiego w poezji polskiej XVIII wieku. Warszawa 2006

Creator:

Zielaskowska, Ewa

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków 2002.
2. W. Borowy, O poezji polskiej w wieku XVIII. Wyd. 2. Warszawa 1978.
3. T. Chachulski, Franciszek Karpiński. Warszawa 1998.
4. T. Chachulski, Franciszek Karpiński jako poeta religijny. W zb.: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin 1995, s. 155-189.
5. T. Chachulski, „Hej, gdybym stworzyć hymn zdołała nowy!" O „Pieśniach sobie śpiewanych " Konstancji Benisławskiej. W zb.: Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin 1995, s. 77-92.
6. T. Chachulski, Konstancja Benisławska (1747-1806). W zb.: Pisarze polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1992, s. 771-788.
7. T. Chachulski, Powrót nad Prut. O elegii „Na odmienione Nadprucie” Franciszka Karpińskiego. W zb.: Polonica - Rossica - Cyclica. Profiessoru Rolfu Figutu k 60-letju. Red. J. Zieliński. Fryburg-Moskwa 2001.
8. T. Chachulski, Uwagi o elegii „Powrót z Warszawy na wieś” Franciszka Karpińskiego. W zb.: Czynić sprawiedliwość w miłości. Księga pamiątkowa od Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa w dwudziestą rocznicę posługi prymasowskiej. Red. W. Chrostowski. Warszawa 2001.
9. T. Chachulski, Wprowadzenie do lektury. W: K. Benisławska, Pieśni sobie śpiewane. Wyd. T. Chachulski. Warszawa 2000, s. 5-19.
10. T. Chachulski, „Winien jestem wspomnienie pamięci tego wieśniaka”. Franciszka Karpińskiego spotkania z wsią. W zb.: Dwór, plebania, rodzina chłopska. Szkice z dziejów wsi polskiej XVII i XVIII wieku. Red. M. Ślusarska. Warszawa 1998, s. 133-144.
11. A. Czyż, Benisławska a Kochanowski. W zb: Poeta z Czarnolasu. W czterechsetną rocznicę śmierci Jana Kochanowskiego. Red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pacławski. Radom-Kielce 1984.
12. Z. Goliński, Krasicki. Warszawa 2002.
13. S. Graciotti, Krasicki a kultura jego epoki. Od pedagogiki do poezji. Przeł. J. Rogoziński. W: Od Renesansu do Oświecenia. T. 2. Warszawa 1991, s. 246-281.
14. M. Klimowicz, Oświecenie. Warszawa 1972.
15. M. Korolko, Wieków czterech kochanie - czyli cztery wieki dziejów sławy Jana Kochanowskiego. „Poezja” 1980, nr 5, s. 3-11.
16. Z. Libera, O „ Wierszach różnych ” Ignacego Krasickiego. W: Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu. Szkice o XVIII stuleciu. Warszawa 1994, s. 174-195.
17. J. Malicki, Apollo-Muzy-poezja. Miejsce Jana Kochanowskiego w procesie kształtowania się polskiej tradycji klasycystycznej. W zb.: 450 rocznica urodzin Jana Kochanowskiego. Red. W. Magnuszewski. Zielona Góra 1985.
18. A. Staniszewski, W kręgu Jana z Czarnolasu. „Poezja” 1980, nr 8/9, s. 153-155.
19. J. Starnawski, Od Reja do Krasickiego. Najdawniejszy okres w dziejach sławy Kochanowskiego. W zb.: Janowi Kochanowskiemu ziemia rodzinna. Księga referatów radomsko-kielecko-czarnoleskiej sesji naukowej z okazji 450-lecia urodzin poety (w dniach 29-31 maja 1980 r.). Red. J. Pacławski, T. Ulewicz. Kraków 1981, s. 211-224.
20. W. Walecki, Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby oświecenia. Wrocław 1979.
21. W. Walecki, Jan Kochanowski w oświeceniowej recepcji antyku. „Meander” 1974, z. 4-5, s. 170-178.
22. W. Walecki, O podobiznach Jana Kochanowskiego z przełomu XVIII i XIX wieku (na marginesie badań nad tradycją czarnoleską w literaturze Oświecenia). „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1973, z. 27, s. 135-142.
23. W. Walecki, O znaczeniu Jana Kochanowskiego w czasach Oświecenia. (Wprowadzenie do problemu). „Ruch Literacki” 1974, z. 2, s. 107-113.
24. W. Walecki, Z dziejów osiemnastowiecznej walki o język polski. (F. Bohomolec wobec J. Kochanowskiego). „Przegląd Humanistyczny” 1975, nr 4, s. 101-105.
25. Cz. Zgorzelski, Benisławskiej rozmowa z Bogiem. „Roczniki Humanistyczne” 1976, z. 1, s. 213-218.

Issue:

3

Start page:

259

End page:

265

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63141 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content downloads / hits:

1054

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/ibl/publication/80225

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information