Object structure
Title:

Indukcje i przepływy. Michael Faraday – mikrostudium o romantycznej nauce

Subtitle:

Wiek XIX, Rok VIII (L) 2015

Creator:

Litwinowicz-Droździel, Małgorzata

Publisher:

Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza ; Instytut Badań Literackich

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2015

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Michael Faraday ; Juliusz Słowacki ; natural science ; scientific language ; progress ; Romanticism

References:

1. M.H. Abrams, Zwierciadło i lampa, przeł. M.B. Fedewicz, Gdańsk 2003.
2. N. Bohr, Unity of Knowledge. Address delivered at a conference in October 1954 in connection with the Bicentennial of Columbia University, New York, w: tegoż, Atomic Physics and Human Knowledge, New York 1958, s. 79.
3. R. Bugaj, Hermetyzm, Wrocław 1991, s. 260–270 (rozdz. Michał Sędziwój i Izaak Newton. Tajemnica liczby alchemicznej 8200).
4. G. Cosmacini, Lekarz, w: Człowiek romantyzmu, red. F. Furet, przeł. J. Łukaszewicz i J. Ugniewska, Warszawa 2001, s. 180.
5. M. Dernałowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798–1824, Warszawa 1957, s. 69.
6. M. Dybizbański, Romantyczna futurologia, Kraków 2005.
7. A. Gode von-Aesch, Natural Science in German Romanticism, New York 1966.
8. J.W. Goethe, Zur Morphologie. Schicksal der Druckschrift; cyt. za: E. Kochanowska, Romantyczna literatura wobec nauki. „Henryk Ofterdingen” Novalisa i „Genezis z ducha” Słowackiego, Wrocław 2002, s. 12.
9. W. von Humboldt, Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości, przeł. E.M. Kowalska, Lublin 2001; cyt. za: G.Godlewski, Słowo – pismo – sztuka słowa. Perspektywy antropologiczne, Warszawa 2008, s. 134.
10. E. Kochanowska, Romantyczna literatura wobec nauki. „Henryk Ofterdingen” Novalisa i „Genezis z ducha” Słowackiego, Wrocław 2002, s. 11–12.
11. A. Kowalczykowa, Słowacki europejski, w: Słowacki współczesny, pod red. M. Troszyńskiego, Warszawa 1999.
12. List Aleksandra Mickiewicza do Michała Dmitrijewa; cyt. za: L. Podhorski-Okołów, Realia mickiewiczowskie, Warszawa 1999, s. 41–42.
13. Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Kraków 2001, s. 8.
14. W. Natanson, Michael Faraday, w: M. Faraday, Dzieje świecy, przeł. M. i S. Kalinowscy, Warszawa 1997, s. 17.
15. J. Słowacki, Do pastereczki siedzącej na druidów kamieniach w Pornic nad oceanem, w: tegoż, Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 1: Liryki i inne wiersze, oprac. J. Krzyżanowski, wstęp K. Wyka, Wrocław 1952, s. 135–136.
16. J. Słowacki, Raptularz 1843–1849. Pierwsze całkowite wydanie wraz z podobizną rękopisu, oprac. edyt., wstęp, indeksy M. Troszyński, Warszawa 1996, s. 20.
17. The Philosopher’s Tree. Michael Faraday’s Life and Work in His Own Words, ed. by P. Day, London 1999, s. 1710.
18. W. Weintraub, Słowacki i rewolucja przemysłowa, w: Od Reja do Boya, Warszawa 1977, s. 18.

Issue:

8

Start page:

89

End page:

102

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2015.7

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: