Object structure
Title:

Śląska pieczęć Jana Hinczy z Rogowa z 1435 r. : przyczynek do dziejów herbu Działosza

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 59 (2021) ; Commentationes ; Rozprawy

Creator:

Wójcik, Marek L. (1965– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

p. 39-51

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

seal ; coat of arms ; Rogowski family ; Działosza ; Silesia ; Salisc ; Jan Hińcza of Rogów, approximately 1405-1473 ; knights and knighthood - Poland - 15th c. ; heraldry - Poland - Middle Ages ; seals (numismatics) - Poland - 15th century

References:

1413 m. Horodlės aktai (dokumentai ir tyrinėjimai). Akty horodelskie z 1413 roku (dokumenty i studia), red. J. Kiaupienė, L. Korczak, Vilnius–Kraków 2013
Czarnecki W., Bojarzy litewscy w ziemi chełmskiej. Wołczkowie herbu Działosza do początku XVI w., „Res Historica”, 32, 2011, s. 23–26
Czarnecki W., Szlachta ziemi chełmskiej do połowy XVI wieku, Białystok 2012
Czwojdrak B., Jan Hincza z Rogowa – rycerz królowej Zofii, w: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV–XVIII wieku, red. M. Markiewicz, R. Skowron, Kraków 2006, s. 61–66
Czwojdrak B., Między Śląskiem a Koroną. Salisze i Działosze w XIV i XV wieku, w: Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce. Średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia, red. W. Zawitkowska, A. Pobóg-Lenartowicz, Rzeszów 2010, s. 131–139
Czwojdrak B., Rogowscy herbu Działosza – podskarbiowie królewscy. Studium z dziejów możnowładztwa w drugiej połowie XIV i w XV wieku, Katowice 2002
Czwojdrak B., Rycerz dwóch władców – Hinczka z Roszkowic herbu Działosza, w: Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku, red. J. Rajman, Kraków 2013, s. 119–128
Grzegorz M., Analiza dyplomatyczno-sfragistyczna dokumentów traktatu toruńskiego 1466 r., Toruń 1970
Jurek T., Zmienność herbów rycerzy niemieckich na Śląsku, Rocz. Herald., nowa seria, 2 (13), 1995, s. 41–51
Kalinowska J., Jan Hincza z Rogowa i jego działalność fundacyjna na dworze pierwszych Jagiellonów, „Analecta Cracoviensia”, 19, 1987, s. 319–341
Odnorozhenko O., Rodova heral’dyka Rus’koho korolivstva ta Rus’kykh zemel’ Korony Pol’s’koï XIV–XVI st., Kharkiv 2009
Piekosiński F., Heraldyka polska wieków średnich, Kraków 1899
Semkowicz W., O litewskich rodach bojarskich zbratanych z szlachtą polską w Horodle w 1413 r. (ciąg dalszy), Rocz. Herald., 7, 1924–1925, s. 210–220
Sperka J., Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370–1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą, Katowice 2006
Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993
Wójcik M.L., Pieczęcie rycerstwa śląskiego w dobie przedhusyckiej, t. 1–2, Kraków–Wrocław 2018
Wroniszewski J., Herby rycerskie w średniowiecznej sfragistyce polskiej, w: Pieczęcie herbowe – herby na pieczęciach, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Warszawa 2011, s. 227–250
Wroniszewski J., Średniowieczne pieczęcie rycerstwa polskiego, w: Pieczęcie w dawnej Rzeczypospolitej. Stan i perspektywy badań, red. Z. Piech, J. Pakulski, J. Wroniszewski, Warszawa 2006, s. 235–250

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

59

Start page:

39

End page:

51

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331

Source:

click here to follow the link ; IH PAN, sygn. B.89/59 ; IH PAN, sygn. B.88/59 Podr.

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style: