Object structure
Title:

Kartoteka oceny histopatologicznej chorób układu nerwowego (1963) - opis nr 81/63

Institutional creator:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej, PBN ID: 5e70918b878c28a04737de9d

Contributor:

Mosskowski, M.J dr

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1963

Description:

Rozpoznanie kliniczne, anatomiczne i histologiczne

Subject and Keywords:

Encefalopatia i Myelopatia

Abstract:

W obrazie morfologicznym przypadku uderzają 3 podstawowe zjawiska:1/ uogólniony obrzęk szczególnie masywny w istocie białej, gdzie manifestuje się bardzo znacznym porozsuwaniem pasm gleju międzypęczkowego zblednięciem rozlanym meliny /szczególnie w części przykomorowej móżdżkii płata potylicznego/. Ponadto widoczne przejaśniania około-naczyniowe, po części następstwa martwic około-naczyniowych po części w wyniku poszerzenia przestrzeni około-naczyniowej 2/ Rozlane bardzo masywne ubytki komórkowe przede wszystkim w korze, widoczne jednak i w J. podstawy, J. zębatym móżdżku. W korze ubytki mają charakter plackowaty, warstwowy, głównie warstwa III, V i VI, niekiedy zanik obejmuje kilka warstw, zatarty układ laminarny. Brak wypełniającego ubytki rozplemu gleju. W korze amonalnej zanik w warstwie Sommera H3. Pozostała komorki nerwowe wykasują zaawansowane uszkodzenie typu isohemicznego, tigroliza oraz ciężkiego. Widoczne również komórki z uszkodzeniem przewlekłym. Podobne zmiany w pniu i Ją.-. drach podstawy. Obfite stłuszczenia w komórkach wzgórza i jadra zęba-tego. 3/ Obfity rozplem gleju w istocie białej półkul mózgu i móżdżku oraz w formacjach białych pnia. Najwieksze pomnożenie komórek w warstwie podkorowej i w płatach móżdżku. Okołonaczyniowe zagęszczenie oligo- dendrogleju. W formacjach szarych: korze, J. podstawy, ist. czarnej i j. zębatym liczne, wielokształtne /często owalne, pofałdowane, wrę- bowate/ kom. astrogleju. Liczne jądra nagie -głównie w korze /z przewagą, warstw głębokich/, J. podstawy - putamen, istoty czarnej i j. zębatym Pojedyncze twory mogące odpowiadać kom. Opalskiego istocie czarnej szklisty, eozynofilny twór wśród komórek nerwowych. Obok kom. Opalskiego.Holzer — brak wybitnych odczynów włóknistych — poza pilśnią podoponową. i okołonaczyniową.Cajal - Bardzo wybitne uogólnione uszkodzenie wypustek astrocytów za równo w białej jak i szarej, W szarej przeważają kom. bezwypustkowe lub z niekształtnymi kikutami wypustek. W białej większość komórek z oznakami klazmatodendrozy.Sudan III - sudanofilne ziarna w otoczeniu jąder oligo - głównie w j. podstawy oraz w plazmie neuronów we wszystkich formacjach Naczynia o pogrubiałych zwłókniałych ścianach. Martwice około-naczyniowe.Uwaga: Zmiany wypadkową zmian naczyniowych i wątrobowych.

Resource type:

Tekst

Format:

pdf

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: