Object structure
Title:

Kartoteka oceny histopatologicznej chorób układu nerwowego (1963) - opis nr 192/63

Institutional creator:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Zakład Neuropatologii Doświadczalnej i Klinicznej, PBN ID: 5e70918b878c28a04737de9d

Contributor:

Osetowska, Ewa Prof. dr med.

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

1963

Description:

Rozpoznanie kliniczne, anatomiczne i histologiczne

Subject and Keywords:

Choroby naczyniowe - miażdżyca

Abstract:

Mózg przedstawia obraz stanu zatokowatego, niezmiernie zaawansowanego i uogólnionego na liczne struktury. Typowe duże zatoki koło naczyń średnich występują w putamen.W n.caudatus i thalamus dochodzido zlewających się przerzedzeń tkanki przy naczyniach włosowatych.Wszystkie naczynia centrum semiova rozpadu - w wyniku powstaje rozlane zblednięcie myeliny, dochodzące ażdo ”U” włókien. Podobne liczne zatoki występują w blaszce rdzeniastejrogu Ammona, w moście i w opuszce. Stosunkowo lepiej zachowany jestmóżdżek. Większość naczyń położonych w zatokach ma dużą proliferację kolagenu w ścianach oraz b.bujną proliferację reticuliny. Pomiędzy naczyniami widoczny jest b.bogaty rozplem młodych pączkujących kapilarów/metoda Griedleys'a/. Dookoła zatok i przy ścianach naczyń, otoczonych martwicą gąbczastą pleni się glej włóknisty. Na pograniczu thalamus icaps. interna - duża jama poapoplektyczna wypełniona luźną tkanką łączną. W korze b.rozległe ubytki komórkowe, miejscami widzi się tylko b.rzadko rozrzucone neurony, bez układu warstwowego.

Resource type:

Tekst

Format:

pdf

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: