Object structure
Title:

Breeding biology of the Aesculapian snake Elaphe longissima longissima (Laurenti) in the Bieszczady Zachodnie Mountains (SE Poland)

Creator:

Najbar, Bartłomiej

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1999

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 19-20 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Bieszczady Zachodnie Mountains ; Bieszczady Mountains (Poland) - animal species ; Aesculapian snake ; Elaphe longissima longissima

References:

Barowicz T. 1979. Wąż Eskulapa. Wszechświat 3: 55.
Barowicz T., Jastrzębski M. 1977. Czy nowe stanowisko węża Eskulapa? Przyr. Pol. 6: 27.
Bayger J. A. 1948. O wężu Eskulapa (Elaphe longissima longissima Laur.) w Polsce i potrzebie jego ochrony. Ochr. Przyr. 18: 95–104.
Budziszewski A., Zemanek M. 1978. W sprawie ochrony węża Eskulapa Elaphe longissima longissima. Chrońmy Przyr. Ojcz. 34, 2: 63-67.
Cais L. 1963. Nowe stanowiska i kilka uwag o biologii węża Eskulapa. Przegl. Zool. 7, 3: 301–302.
Głowaciński Z., Witkowski Z. 1969. Nowe znaleziska węża Eskulapa, Elaphe longissima longissima (Law:, 1768) w Bieszczadach. Przegl. Zool. 13, 2: 208–211.
Głowaciński Z., Bieniek M., Dyduch A., Gertychowa R., Jakubiec Z., Kosior A., Zemanek M. 1980. Stan fauny kręgowców i wybranych bezkręgowców Polski – wykaz gatunków, ich występowanie, zagrożenie i status ochronny. Studia Naturae A, 21: 1–163.
Głowaciński Z. (red.) 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. ZOPiZN PAN, Kraków.
Golder F. 1972. Beitrag zur Fortpflanzungsbiologie einiger Nattern (Colubridae). Salamandra 8, 1: 1–20.
Golder F. 1985. Ein gemeinsamer Massen–Eiablageplatz von Natrix natrix helvetica (Lacépéde, 1789) und Elaphe longissima longissima (Laurenti, 1768), mit Daten über Eizeitigung und Schlupf. Salamandra 21: 10–16.
Gosławski K., Rybacki M. 1988. Uwagi dotyczące ochrony zagrożonych gatunków gadów w Polsce. Przegl. Zool. 32, 1: 60–69.
Gruszka S., Taborski A. 1961. W sprawie ochrony gadów. Chrońmy Przyr. Ojcz. 17, 5: 22–25.
Heimes P., Waitzmann M. 1993. Die Äskulapnatter (Elaphe longissima [Laurenti, 1768]) in Deutschland. Zool. Abh. Staatl. Mus. Tierkunde Dresden 47, 12: 157–192.
Józefik M. 1959. Niszczenie gadów i płazów w Bieszczadach. Chrońmy Przyr. Ojcz. 15, 2: 35–36.
Józefik M. 1960. Jeszcze o wężu Eskulapa Elaphe longissima longissima, Laur., w Bieszczadach. Przegl. Zool. 4, 3: 212–214.
Juszczyk W. 1974. Płazy i gady Polski. PWN, Warszawa.
Juszczyk W. 1978. Mały słownik zoologiczny. Płazy i gady. Wiedza Powszechna, Warszawa.
Kaźmierczak T. 1965a. Rozmieszczenie węża Eskulapa, Elaphe longissima longissima (Laur.), w Polsce. Przegl. Zool. 9, 4: 380–385.
Kaźmierczak T. 1965b. Wąż Eskulapa w Polsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 21, 4: 20–30.
Laňka V., Vit Z. 1980. Płazy i gady. Leksykon przyrody. Polska Ofic. Wyd. „BGW”, Warszawa.
Młynarski M. 1971a. Nasze gady. PZWSz, Warszawa.
Młynarski M. 1971b. Płazy i gady Polski. PZWSz, Warszawa.
Najbar B. 1986. Czy wąż Eskulapa (Elaphe longissima longissima Laur., 1768) musi wyginąć w Polsce? Przegl. Zool. 30, 4: 425–429.
Najbar B. 1995. Płazy i gady Polski. WSI, Zielona Góra.
Schmidt D. 1979. Schlangen in Terrarien. Urania, Leipzig–Jena–Berlin.
Schreiber E. 1912. Herpetologica Europaea: Eine systematische Bearbeitung der Amphibien und Reptilien, welche bisher in Europa aufgefunden sind. 2 Aufl., Gustav Fischer Jena.
Szyndlar Z. 1980. Herpetofauna Bieszczadów Zachodnich. Acta Zool. Crac. 24, 6: 299–336.
Szyndlar Z. 1984. Wąż Eskulapa, Elaphe longissima (Laurenti) na ziemiach polskich – wczoraj i dziś. Przegl. Zool. 28, 4: 513–523.
Szyndlar Z., Zemanek M. 1992. Wąż Eskulapa Elaphe longissima. W: Polska czerwona księga zwierząt (red. Głowaciński Z.). PWRiL, 235–237, Warszawa.
Taborski A. 1959. Uwagi na temat węża Eskulapa, Elaphe longissima longissima Laur. 1768, i jego rozsiedleniu w Polsce. Przegl. Zool. 3, 3: 188–189.
Taborski A., Gruszka S. 1964. Bieszczadzka kolonia Elaphe longissima longissima Laur. 1768. Przegl. Zool. 8, 3: 268–270.
Trutnau L. 1979. Schlangen im Terrarium. Bd. 1., Eugen Ulmer, Stuttgart.
Zimmermann E. 1983. Das Züchten von Terrarientieren. Pflege, Verhalten, Fortpflanzung. Kosmos, Stuttgart.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

55

Issue:

2

Start page:

5

End page:

20

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: