Object structure
Title:

Roślinność projektowanego rezerwatu przyrody "Las Gościbia" w Beskidzie Średnim ; Vegetation of the projected Las Gościbia nature reserve in the Beskid Średni Mountains (Western Carpathians)

Creator:

Dubiel, Eugeniusz ; Gawroński, Stefan ; Ślizowski, Jacek

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

1995

Description:

29 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 143 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Las Gościbia ; Beskid Makowski

References:

Adamczyk B. 1966. Studia nad kształtowaniem się związków pomiędzy podłożemskalnym a glebą. Część II. Gleby leśne wytworzone z utworów fliszowych płaszczowiny magurskiej w Gorcach. Acta Agr. Silv. ser. Silv. 6: 1-48.
Błaszczyk H. 1978. Notatki florystyczne z Beskidu Średniego (polskie Karpaty Zachodnie). Zesz. Nauk. UJ, Pr. bot. 6: 51-87.
Burtan J. 1993. Budowa geologiczna Ziemi Myślenickiej. Red. K. German. Universitas, Kraków, s. 11-35.
Dubiel E., Gawroński S., Langer M., Ślizowski J., Śliwa M. (1993). Projekt utworzenia rezerwatu leśnego "Las Gościbia". WOŚ Urz. Woj. w Krakowie. Msc.
Dzwonko Z. 1986. Klasyfikacja numeryczna zbiorowisk leśnych polskich Karpat - Numerical classification of the Polish Carpathian forest communities. Fragm. Flor. Geobot. 30 (2): 93-167.
Hess M. 1965. Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich (Vertical climatic zones in the Polish Western Carpathians). Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. 11: 1-267.
Hess M. 1969. Klimat podregionu miasta Krakowa. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 3: 5-65.
Jasiewicz A. 1986. Nazwy gatunkowe roślin naczyniowych flory polskiej. Fragm. Flor. et Geobot., 30, 3: 217-285.
Jędrzejko K., Stebel A. 1994. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu przyrody Zamczysko nad Rabą w Myślenicach (Karpaty Zachodnie). Ochr. Przyr. 51: 55-71.
Książkiewicz M. 1951. Objaśnienia do arkusza Wadowice. Wyd. PIG.
Matuszkiewicz J. 1976. Przegląd litosocjologiczny zbiorowisk leśnych Polski. Cz. 3: Lasy i zarośla łęgowe. Phytocoenosis 5/1: 3-66.
Medwecka-Kornaś A. 1955. Zespoły leśne Gorców. Ochr. Przyr. 23: 1-111.
Medwecka-Kornaś A. 1972. Zespoły leśne i zaroślowe. Szata roślinna Polski t. 1: 383-441.
Medwecka-Kornaś A., Kornaś J., Pawłowski B., Zarzycki K. 1972. Przegląd ważniejszych zespołów roslinnych Polski. W: Szata roślinna Polski. T. 1. PWN, Warszawa, s. 279-501.
Medwecka-Kornaś A., Zając A. 1980. Szata roślinna miejskiego województwa krakowskiego. Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 13: 75-103.
Mroczkiewicz L. 1952. Podział Polski na krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne. Prace IBL 80.
Myczkowski S. 1958. Ochrona i przebudowa lasów Beskidu Małego. Ochr. Przyr. 25: 141-237.
Ochyra R., Szmajda P. 1978. An Annotated List of Polish Mosses - Wykaz mchów Polski. Fragm. Flor. Geobot. 24 (1): 93-145.
Raciborski M. 1883. Przyczynek do flory roślin naczyniowych wadowickiego i myślenickiego obwodu. Spraw. Kom. Fizjogr. AU 17: 239-243.
Święs F. 1982. Charakterystyka geobotaniczna lasów Beskidu Niskiego. Analiza i synteza. UMCS, Rozpr. habil. Lublin, ss. 110.
Zając A. 1993. Szata roślinna Ziemi Myślenickiej. W: Nonografia Ziemi Myślenickiej. Red. K. German. Universitas, Kraków, s. 87-94.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 52

Start page:

123

End page:

144

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: