Object structure
Title:

Mapa zbiorowisk roślinnych Karkonoskiego Parku Narodowego ; Carte de la végétation du Parc National de Karkonosze (Sudètes Occidentales) ; A map of the plant communities in the Karkonosze National Park

Creator:

Matuszkiewicz, Władysław ; Matuszkiewicz, Aniela

Publisher:

Zakład Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk ; Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1975

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 108 ; + 2 mapy

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Karkonoski Park Narodowy - rośliny

References:

Braun-Blanquet J. 1964. Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde, 3 Aufl. Springer Verl., Wien, ss. XIV + 865.
Celiński F., Wojterski T. 1963. Świat roślinny Babiej Góry. W: Babiogórski Park Narodowy. Praca zbior. pod red. W. Szafera, Wyd. Zakł. Ochr. Przyr. PAN.
Hueck K. 1939. Botanische Wanderungen im Riesengebirge. Pflanzensoziologie 3. Gustav Fischer-Verlag, Jena.
Jenik J. 1961. Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. ČSAV, Praha.
Kondracki J. 1969. Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej. PWN, Warszawa.
Macko S. 1952. Zespoły roślinne w Karkonoszach. Cz. I. Acta Soc. Bot. Pol. 21: 591-683.
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1960. Pflanzensoziologische Untersuchungen der Waldgesellschaften des Riesengebirges. Acta Soc. Bot. Pol. 29, 3: 499-530.
Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A. 1967. Zespoły roślinne Karkonoskiego Parku Narodowego. Cz. I. Zbiorowiska leśne. Prace Wrocł. Tow. Nauk. ser. B, 135: 1-99.
Matuszkiewicz W. 1965. Badania geobotaniczne w północnej części Karkonoszy. Opera Corcontica 2: 43-59.
Medwecka-Kornaś A. 1955. Zespoły leśne Gorców. Ochr. Przyr. 23: 1-111.
Tüxen R. 1956. Die heutige potentielle natürliche Vegetation als Gegenstand der Vegetationskartierung. Angewanndte Pflanzensoziologie, 13. Stolzenau-Weser.

Relation:

Ochrona Przyrody

Volume:

R. 40

Start page:

45

End page:

112

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

fre

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: