Object structure
Title:

Fitosocjologiczna charakterystyka projektowanego rezerwatu leśnego Kryniczka w Puszczy Białowieskiej ; Phytosociological characteristics of the Kryniczka projected nature reserve in the Białowieża Primeval Forest

Creator:

Kloss, Marek

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature and Natural Resources of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Date issued/created:

1988

Description:

30 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 72 ; ISBN 83-01-07841-3 ; ISSN 0078-3250

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Białowieża Primeval Forest

References:

Gunia S. 1972. Zmiany struktury grubościowej drzewostanów w oddziale 319 Białowieskiego Parku Narodowego. Fol. forest. pol. A, 20: 67-91.
Karpiński J. J. 1949. Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej. Rozpr. Spraw. I. B. Leśn. A, 56: 1-212.
Matuszkiewicz W. 1952. Zespoły leśne Białowiskiego Parku Narodowego. Ann. UMCS, Sect. C, Suppl. 6: 2-218.
Paczoski J. 1928. Biologiczna struktura lasu (Die biologische Struktur des Waldes). Sylwan 46: 3-5.
Sokołowski A. W. 1968. Zespoły leśne nadleśnictwa Zwierzyniec w Puszczy Białowieskiej. Prace Inst. Bad. Leśn. 354: 1-130.
Sokołowski A. W. 1976. Projekt uzupełniającej sieci rezerwatów przyrody w Puszczy Białowieskiej. Ochr. Przyr. 41: 119-154.
Sokołowski A. W. 1979. Przegląd zbiorowisk leśnych Puszczy Białowieskiej. Sylwan 4: 21—29.
Traczyk T. 1962. Próba podsumowania badań nad ekologicznym zróżnicowaniem grądów w Polsce. Acta Soc. Bot. Pol. 31, 4: 621-635.

Relation:

Protection of Nature

Volume:

R. 46

Start page:

51

End page:

73

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 1, III 69/cz, III 70/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: